Imaxe

De Proxecto trasno

Índice

Logotipo

Deseño empregado dende o ano 2010 para representar oficialmente ao 'Proxecto Trasno'

Logotipo 'Proxecto Trasno'
Logotipo en branco e negro 'Proxecto Trasno'
Logotipo en formato cadrado
Favicon 'Proxecto Trasno'

Mascota

 • Proposta:
Erro ao crear a miniatura: convert: unable to open image `/home/trasno0/apps/wiki/images/9/98/Trasnio_cor.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: no images defined `/home/trasno0/apps/wiki/images/thumb/9/98/Trasnio_cor.png/200px-Trasnio_cor.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044.
O Trasniño, en cores
Erro ao crear a miniatura: convert: unable to open image `/home/trasno0/apps/wiki/images/6/69/Trasnio_ba.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: no images defined `/home/trasno0/apps/wiki/images/thumb/6/69/Trasnio_ba.png/200px-Trasnio_ba.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044.
O Trasniño, en azul sobre branco
Erro ao crear a miniatura: convert: unable to open image `/home/trasno0/apps/wiki/images/4/4f/Trasnio_ab.png': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: no images defined `/home/trasno0/apps/wiki/images/thumb/4/4f/Trasnio_ab.png/200px-Trasnio_ab.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3044.
O Trasniño, en branco sobre azul

Paleta de cores

Abaixo están a paletas de cores en formato GIMP empregadas, que se gardan en ficheiros con extensión .gpl. Para empregar en GIMP impórtanse dende o diálogo de paletas ou colocando ese ficheiro no cartafol ~/.gimp-2.x/palettes/. No caso de Inkscape copíandoo no cartafol ~/.config/inkscape/palettes/.

Cores en RGB

 • Tríada
GIMP Palette
Name: Trasno Triada RGB

#
 84 159 255   primary 1
 95 137 191   primary 2
 27 88 166   primary 3
127 183 255   primary 4
161 202 255   primary 5
255 215 68   secondary-a 1
191 169 86   secondary-a 2
166 135 22   secondary-a 3
255 225 115   secondary-a 4
255 233 152   secondary-a 5
255 138 68   secondary-b 1
191 125 86   secondary-b 2
166 76 22   secondary-b 3
255 167 115   secondary-b 4
255 190 152   secondary-b 5
 • Tétrada
GIMP Palette
Name: Trasno Tetrada RGB

#
 0 102 153   primary 1
 51 102 102   primary 2
 0 51 102   primary 3
 51 153 204   primary 4
102 153 204   primary 5
255 204  0   secondary-a 1
204 153 51   secondary-a 2
153 102  0   secondary-a 3
255 204 51   secondary-a 4
255 204 102   secondary-a 5
255 102  0   secondary-b 1
204 102 51   secondary-b 2
153 51  0   secondary-b 3
255 153 51   secondary-b 4
255 153 102   secondary-b 5

Cores para web

 • Tríada
GIMP Palette
Name: Trasno triada Web

#
102 153 255   primary 1
102 153 204   primary 2
 51 102 153   primary 3
102 204 255   primary 4
153 204 255   primary 5
255 204 51   secondary-a 1
204 153 102   secondary-a 2
153 153  0   secondary-a 3
255 204 102   secondary-a 4
255 255 153   secondary-a 5
255 153 51   secondary-b 1
204 102 102   secondary-b 2
153 51  0   secondary-b 3
255 153 102   secondary-b 4
255 204 153   secondary-b 5
 • Trétrada
GIMP Palette
Name: Trasno Tétrada Web
#
102 153 255   primary 1
102 153 204   primary 2
 51 102 153   primary 3
102 204 255   primary 4
153 204 255   primary 5
102 102 255   secondary-a 1
102 102 204   secondary-a 2
 51 51 153   secondary-a 3
153 153 255   secondary-a 4
153 153 255   secondary-a 5
255 204 51   secondary-b 1
204 153 102   secondary-b 2
153 153  0   secondary-b 3
255 204 102   secondary-b 4
255 255 153   secondary-b 5
255 204 51   complement 1
204 153 102   complement 2
153 102  0   complement 3
255 204 102   complement 4
255 204 153   complement 5

Tipografía

Texto coa tipografía «Numans»
 • Tipofrafía preferente (cando menos en textos impresos e carteis):
  • Numans (SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1)

Presentacións

 • Fondo de diapositivas (proposta):
Fondo da diapositiva final

Carteis de difusión

 • Banner de difusión (proposta):

Fondos de pantalla

Ferramentas persoais