Premios ao desenvolvemento de aplicativos de traballo en localización libre

De Proxecto trasno

Premios aos mellores desenvolvementos en aplicativos libres para a localización

Índice

Descrición

Premios ao mellor desenvolvemento, mellora ou implementación dun desenvolvemento en software libre no campo da localización, a tradución ou o soporte de lingüístico ao galego ou a calquera lingua. Destinado a proxectos executados baixo licenza libre, feitos con tecnoloxías libres ao que poden acceder desenvolvedores, en solitario ou en conxunto, estudantes ou menores de 30 anos. Concederase dous premios, un principal de maior contía.

Datas prevista e lugar

Anunciarase o premio a primeiros de ano e darase un período de oito meses para a entrega de memorias técnicas e códigos dos aplicativos. Farase unha resolución dous meses despois. Outorgarase o premio e farase unha presentación pública na seguinte quincena trala resolución do premio dos aplicativos desenvolvidos no concurso, nominalmente dos gañadores.

Público obxectivo

Preténdese incentivar o desenvolvemento de software libre orientado á produción de ferramentas para o apoio da localización entre os alumnos de ciclos superiores, universitarios ou recentemente licenciados.

Bases

Requisistos

Candidaturas

Xurado

Resolución

Outorga do premio

Estimación económica

  • Contía dos premios:

Difusión

Ferramentas persoais