Solucións para a tradución profesional

De Proxecto trasno

Índice

Descrición

nálise de necesidades e busca de solucións para a tradución profesional con ferramentas de software libre para fornecerlle á AGPTI (Asociación galega de profesionais da tradución e a interpretación). Formación nas ferramentas que fornezan de tal solución.

Realizarase unha serie de reunións conxuntas durante o primeiro semestre do ano coa AGPTI e fornecerase unha solución durante o segundo. Presentarase as conclusións nun evento de demostración e formación a finais de ano destinado a tradutores profesionais. Publico obxectivo e impacto

Público obxectivo

Preténdese achegar a un colectivo parello ao noso un conxunto de ferramentas libres que lles permitan traballar con ferramentas axeitadas,liberandoos de custosa cargas económicas do software privativo que usan e educándoos en valores que promovan a creación de recursos libres de tradución.

Colaboradores: AGTPI

Colabora a «Asociación galega de profesionais da tradución e da interpretación», que é a asociación que pretende establecer unha plataforma de traballo conxunto para as/os profesionais da tradución e da interpretación que traballan en Galicia. Ten por principios fundamentais, entre outros, promocionar a lingua galega no mercado da tradución e da interpretación en todos os sectores económicos galegos, proporcionar ás/aos profesionais da tradución e interpretación posibilidades de formación continuada non formal e proporcionar un centro de recursos materiais e humanos para as/os profesionais da tradución e da interpretación.

Execución

Fase 1: Valoración de necesidades

Reunión día 10/3

  • Puntos tratados:
    • TBWD
  • Tarefas
    • Elaborar un formulario para obter información da metodoloxía de traballo dos tradutores profesionais

Fase 2: Estudo de solucións

Fase 3: Presentación do estudo

Fase 4: Formación

Ligazóns de interese

Difusión

Organización da promición, vaia aquí

Ferramentas persoais