Falsos amigos

From Proxecto Trasno
Termo en inglés Tradución incorrecta (para localización de software) Tradución correcta (para localización de software)
actual actual real
actually actualmente realmente
assist, to asistir axudar
billion billón mil millóns
boot, to botear arrancar
command comando orde
common place lugar común tópico
contributor contribuidor, contribuínte colaborador
current corrente actual
data data datos
enter, to (ús transitiu) entrar introduir
font fonte tipo (de letra)
inconsistence inconsistencia incoherencia
introduce, to introducir presentar
large largo gran(de)
library librería biblioteca
proprietary software software propietario software privativo
question cuestión pregunta
re- re- (en moito casos) volver a...
reboot, to rebotar arrancar outra vez
recipient recipiente receptor, destinatario
recreate, to recrear volver crear
remove, to remover retirar

resume, to

resumir

retomar

summary sumario resumo
support, to soportar funcionar con, admitir, estar dispoñíbel, ser compatíbel con, fornecer asistencia a...
topic tópico tema
wait (for), to esperar por esperar, esperar a