Grupos de traballo

From Proxecto Trasno

Parte dos grupos de traballo, tanto de proxectos importantes como os que traducen pequenos aplicativos illados, teñen a súa páxina no sitio principal do Proxecto Trasno (véxase a sección Proxectos do menú principal).

Proxectos[edit]

A seguinte lista contén proxectos que poden traducirse e que están a ser traducidos por voluntarios do Proxecto Trasno.

Distribucións de software[edit]

Coleccións de software[edit]

Contornos de escritorio[edit]

Programas[edit]

Programas de desenvolvemento[edit]

Navegadores web[edit]

Reprodutores de son e vídeo[edit]

Servidores de contido[edit]

Xestores de xanelas[edit]

Outros[edit]

Documentación[edit]

Equipos de traballo[edit]