Grupos de traballo

From Proxecto Trasno

Parte dos grupos de traballo, tanto de proxectos importantes como os que traducen pequenos aplicativos illados, teñen a súa páxina no sitio principal do Proxecto Trasno (véxase a sección Proxectos do menú principal).

Proxectos

A seguinte lista contén proxectos que poden traducirse e que están a ser traducidos por voluntarios do Proxecto Trasno.

Distribucións de software

Coleccións de software

Contornos de escritorio

Programas

Programas de desenvolvemento

Navegadores web

Reprodutores de son e vídeo

Servidores de contido

Xestores de xanelas

Outros

Documentación

Equipos de traballo