Lista de constelacións

From Proxecto Trasno
Revision as of 19:34, 25 December 2009 by Mgl.branco (talk | contribs) (Nova páxina: "Quen se aburra que pase isto á sintaxe da wikimedia :) == Nomes de constelacións == Esta listaxe foi extraida de Kstars. Antes de facer nengunha modificación nas traducións, por…")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Quen se aburra que pase isto á sintaxe da wikimedia :)

Nomes de constelacións

Esta listaxe foi extraida de Kstars. Antes de facer nengunha modificación nas traducións, por favor consulta na lista de correo do proxecto.

^ Texto orixe ^ Texto galego ^ | ANDROMEDA | ANDRÓMEDA | | ANTLIA | MÁQUINA PNEUMÁTICA | | APUS | AVE DO PARAÍSO | | AQUARIUS | ACUARIO | | AQUILA | ÁGUIA | | ARA | ALTAR | | ARIES | CARNEIRO | | AURIGA | COCHEIRO | | BOOTES | PASTOR | | CAELUM | CINCEL | | CAMELOPARDALIS | XIRAFA | | CANCER | CARANGUEXO | | CANES VENATICI | CANS DE CAZA | | CANIS MAJOR | CAN MAIOR | | CANIS MINOR | CAN MENOR | | CAPRICORNUS | CAPRICORNIO | | CARINA | QUILLA DO NAVÍO | | CASSIOPEIA | CASIOPEA | | CENTAURUS | CENTAURO | | CEPHEUS | CEFEU | | CETUS | BALEA | | CHAMAELEON | CAMALEÓN | | CIRCINUS | COMPÁS | | COLUMBA | POMBA | | COMA BERENICES | CABELEIRA DE BERENICE | | CORONA AUSTRALIS | COROA AUSTRAL | | CORONA BOREALIS | COROA BOREAL | | CORVUS | CORVO | | CRATER | COPA | | CRUX | CRUCEIRO DO SUL | | CYGNUS | CISNE | | DELPHINUS | GOLFIÑO | | DORADO | DOURADO | | DRACO | DRAGÓN | | EQUULEUS | POLTRO | | ERIDANUS | ERIDANO | | FORNAX | FORNO | | GEMINI | XÉMEOS | | GRUS | GROU | | HERCULES | HÉRCULES | | HOROLOGIUM | RELOXIO | | HYDRA | HIDRA | | HYDRUS | HIDRA MACHO | | INDUS | ÍNDIO | | LACERTA | LAGARTO | | LEO | LEÓN | | LEO MINOR | LEÓN MENOR | | LEPUS | LEBRE | | LIBRA | BALANZA | | LUPUS | LOBO | | LYNX | LINCE | | LYRA | LIRA | | MENSA | MESA | | MICROSCOPIUM | MICROSCOPIO | | MONOCEROS | UNICORNIO | | MUSCA | MOSCA | | NORMA | REGRA | | OCTANS | OCTANTE | | OPHIUCHUS | SERPENTARIO | | ORION | ORIÓN | | PAVO | PAVO | | PEGASUS | PEGASO | | PERSEUS | PERSEU | | PHOENIX | FÉNIX | | PICTOR | PALETA DO PINTOR | | PISCES | PEIXES | | PISCIS AUSTRINUS | PEIXE AUSTRAL | | PUPPIS | POPA | | PYXIS | BÚSOLA | | RETICULUM | RETÍCULA | | SAGITTA | FRECHA | | SAGITTARIUS | SAXITARIO | | SCORPIUS | ESCORPIÓN | | SCULPTOR | ESCULTOR | | SCUTUM | ESCUDO | | SERPENS CAPUT | CABEZA DA SERPENTE | | SERPENS CAUDA | COLA DA SERPENTE | | SEXTANS | SEXTANTE | | TAURUS | TOURO | | TELESCOPIUM | TELESCOPIO | | TRIANGULUM | TRIÁNGULO | | TRIANGULUM AUSTRALE | TRIÁNGULO AUSTRAL | | TUCANA | TUCÁN | | URSA MAJOR | OSA MAIOR | | URSA MINOR | OSA MENOR | | VELA | VELA | | VIRGO | VIRXE | | VOLANS | PEIXE VOADOR |