Difference between revisions of "Termos frecuentes"

From Proxecto Trasno
(Q)
(N)
Line 1,234: Line 1,234:
 
==== N ====
 
==== N ====
  
namespaces
+
*namespaces
 +
# n.m. espazos de nomes
  
  1. n.m. espazos de nomes
+
*news
 +
# n.f. novas
  
news
+
*nick
 +
# n.m. alcume
 +
# n.m. sobrenome
 +
# n.m. nick
  
  1. n.f. novas
+
*node
 +
# n.m. nó
 +
# n.m. nodo
 +
{{Nota|nota=Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de ''nó'', e non ten ningún parecido con ''nodo''.
 +
No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese ''nodo'' segundo se explica na traducción de ''inode''}}
  
nick
+
*nuke
 
+
# v.t. (redes, irc) cair, atacar
  1. n.m. alcume
 
  2. n.m. sobrenome
 
  3. n.m. nick
 
 
 
node
 
 
 
  1. n.m. nó
 
  2. n.m. nodo
 
 
 
      Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún
 
      parecido con 'nodo'
 
      No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
 
 
 
nuke
 
 
 
  1. v.t. (redes, irc) cair, atacar
 
  
 
==== O ====
 
==== O ====

Revision as of 17:45, 28 December 2009

Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes consultar outros dicionarios informáticos en Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo

Termos informáticos máis frecuentes

Índice alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • abort
 1. v.i. interromper
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de (recomendada)
 2. prep. sobre
~ to: a piques de (recomendada); a punto de
Nota: {{{1}}}
 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • account
 1. n.f. conta
 • add
 1. v.t. engadir
Non son correctos añadir nin adicionar
 • add on
 1. v.t. engadir
 2. v.t. agregar
 3. v.t. amecer
 • add-on
 1. n.m. complemento
Véxanse tamén: complement, extension e plug-in
 • address
 1. n.m. enderezo (recomendado)
Non se aceptan dirección nin direción
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias
 • align
 1. v.t. aliñar
 • allocate
 1. v.t. asignar
Evitar os barbarismos alocar ou alocatar
 • appearance
 1. n.f. aparencia
Apariencia é castelanismo
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplictivo
 3. n.m. trebello
 4. n.m. cachivache
 5. n.m. chintófano
Nota: {{{1}}}
 • archive
 1. v.t. arquivar
 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha
Flecha é incorrecto
 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar
Usar anexar ou achegar cando incluír poida resultar ambigua
 • attachment
 1. n.m. anexo
A palabra adxunto non está recomendada
 • attribute
 1. n.m. atributo
A palabra característica non está recomendada
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar
Autenticar é a única opción que recolle o VOLG.
 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • axis
 1. n.m. eixe
Eixe é a forma recomendada pola RALG en vez de eixo.

B

 • backend
 1. n.m. motor
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup
 • backup
 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • ban
 1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 • banner
 1. n.m. cartel (publicitario)
 • baseline
 1. n.f. liña base dos caracteres
 • bell
 1. n.f. campá
campana é castelanismo
 • bind
 1. v.t. asociar
 • binding
 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)
 • bitmap
 1. n.m. mapa de bits
 • bitrate
 1. n.m. taxa de bits
 • blame
 1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 • blink
 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar
 • block
 1. n.m. bloque
Bloco é lusismo
 • blog
 1. n.m. blogue
 2. n.f. bitácora
 • blur
 1. v.t. desenfocar
 2. v.t. esvaecer
Non usar difuminar
 • bold
 1. adx. grosa
 2. adx. negra
 • bookmark
 1. n.m. marcador (recomendado)
 2. n.m. marcapáxinas
 3. n.m. favorito
 • boot
 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar
 • bootloader
 1. n.m. cargador de arrinque
 2. n.m. cargador de inicio
 3. n.m. xestor de arrinque
 4. n.m. xestor de inicio
 • border
 1. n.m. bordo
Borde é castelanismo
 • bot
 1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
 • breakpoint
 1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 2. n.m. Punto de parada
 • browse
 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar
Nota: {{{1}}}
 • browser
 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador
 • buddy
 1. n.m. colega
 2. n.m. amigo
 • buddy icon
 1. n.f. imaxe persoal
 • buffer
 1. n.m. búfer (recomendada)
Desaconséllase usar as traducións memoria intermedia, almacenador intermedio ou buffer. Búfer leva til no u.
 • bug
 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug
 • build
 1. v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 2. v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 • build-in
 1. v.t.(xeral) incorporar
Evítese traducir como incrustar ou análogas
 • built-in
 1. n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
 • button
 1. n.m. botón
 • byte
 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

C

 • cache
 1. n.f. caché
 2. n.f. memoria caché
 • calendar
 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario
Nota: {{{1}}}
 • cancel
 1. v.t. cancelar
 • canvas
 1. n.m. lenzo
 • card
 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa
 • caret
 1. n.m. acento circumflexo
 2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
Nota: {{{1}}}
 • cell
 1. n.f. cela
Celda é castelanismo
 • change
 1. v.t. trocar (recomendado)
 2. v.t. mudar
 3. v.t. cambiar
 • channel
 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar canle.
 • charset
 1. n.m. xogo de caracteres
 • check
 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar
 3. v.t. marcar (un cadro)
 • childframe
 1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 • choose
 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir
Elexir é castelanismo
 • click
 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
Evítense os barbarismos clicar ou cliquear.
Usar facer clic cando sexa necesario (por exemplo, traducir double click por facer dobre clic)
 • clipboard
 1. n.m. portarretallos (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis
 • clock
 1. n.m. reloxo
Reloxio non é correcto.
 • close
 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar
 • closed captioning
 1. n.m subtítulos opcionais
Nota: {{{1}}}
 • cluster
 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque
 • color
 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color
Ámbalas dúas formas son femininas.
 • column
 1. n.f. columna
 • command
 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde
Aconséllase comando por ser orde confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
 • complement
 1. n.m complemento
Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
 • completion
 1. n.m. completado
 • computer
 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador
 • connector
 1. n.m. conectador
Non usar conector
 • control
 1. n.m. control
controlo é lusismo
O plural irregular é controles, non controis
 • convert
 1. v.t. converter
Convertir é castelanismo
 • core file
 1. n.m. ficheiro core
Núcleo non é correcto neste contexto.
 • cryptography
 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía
 • cursor
 1. n.m. cursor
 • customize
 1. v.t. personalizar
Persoalizar é pseudo-galeguismo.
Evita-lo barbarismo customizar

D

daemon

 1. n.m. daemon
  A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado 
  de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en 
  calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.

data

 1. n.m. datos
   'Data' en inglés é plural

date

 1. n.f. data
   'Fecha' é castelanismo.

debug

 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug

debug

 1. v.t. depurar

decrypt

 1. v.t. descifrar

default

 1. adx. por defecto
 2. adx. por omisión
 3. adx. predeterminado
 4. adx. predefinido

default

 1. n.m. predefinición

delete

 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar

description

 1. n.f. descrición
   'Descripción' é castelanismo

deselect

 1. v.t. deseleccionar

desktop

 1. n.m. escritorio

develop

 1. v.t. desenvolver
   Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado

development

 1. n.m. desenvolvemento

device

 1. n.m. dispositivo

directory

 1. n.m. directorio

disable

 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar

diskette

 1. n.m. disquete (recomendado)
 2. n.m. disco
   Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos

display

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar

display

 1. n.f. pantalla
 2. n.m. visualización
 3. n.m. display

dock

 1. v.t. acoplar

download

 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir

download

 1. n.f. descarga

draft

 1. n.m. borrador

drag

 1. v.t. arrastrar

draw

 1. v.t. debuxar
   'Dibuxar' é castelanismo

drive

 1. n.f. unidade

driver

 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
   Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.

drop

 1. v.t. soltar

dump

 1. v.t. envorcar
   'Volcar' é castelanismo


E

edge

 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo

e-mail

 1. n.m. correo-e
 2. n.m. correo electrónico
 3. n.m. e-mail
   Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')

emboss

 1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
   Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá
   un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.

empty

 1. adx. baleiro

empty

 1. v.t. baleirar

enable

 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar

encrypt

 1. v.t. cifrar
   'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como
   'meter nunha cripta')

encryption

 1. n.m. cifrado

enter

 1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')

environment

 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
   'Entorno' é castelanismo

expire

 1. v.t. caducar

extended partition

 1. n.f. partición estendida
   'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.

extension

 1. s.f. extensión (recomendada)
 2. s.m. engadido
 Véxase tamén: add-on, complement e plug-in

F

fail

 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar
   'Faiar' é incorrecto

fail

 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
   'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.

fallback

 1. adx. de reserva
 2. adx. de emerxencia

fatal error

 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal

favicon

 1. n.f ícona de páxina
   O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
   no formato .ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
   para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.

feature

 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función

file

 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
   Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
   'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á
   influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son
   distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con
   esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî) file


file

 1. v.t. arquivar
   Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual

fill

 1. v.t. encher
 1. v.t. completar
   A tradución depende do contexto.

fill

 1. n.m. recheo

find

 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar
   Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'

firewall

 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control

flag

 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.f. marca
 4. n.m. sinalador
 5. n.m. indicador

floppy disk

 1. n.m. disquete

folder

 1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 2. n.f. pasta

font

 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra
   Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'

foreground

 1. n.m. primeiro plano

format

 1. n.m. formato

format

 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
   'Formatear' non é unha tradución correcta

frame

 1. n.m. fotograma
 2. n.m. marco

friendly

 1.-[xeral] adx. simpático
 2.-[xeral] adx. acolledor
 user ~: fácil de usar; de manexo simples
 printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir

frontend

 1. n.f. interface

full screen

 1. n.f. pantalla completa


G

gateway

 1. n.f. pasarela (recomendada)
   Non usar 'gateway'

gesture

 1. n.m [xeral] aceno
 2. n.m [xeral] xesto
  Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
  Shape ~  : [gui] aceno co rato
   Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións
   dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No
   primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no
   segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son
   habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.

glossy paper

 1. n.m. papel brillante
   En galego non existe a palabra 'satinado'

glyph

 1. n.m símbolo
 2. n.m glifo

gradient

 1. n.m. degradado (recomendado)
 2. n.m. gradiente

grid

 1. n.m. enreixado
   'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.

guideline

 1. n.f. liña-guía
   Non confundir con 'guidelines'.

guidelines

 1. n.f. liñas mestras
 2. n.f. directivas
 3. n.f. normativa
 4. n.f. orientacións
 5. n.f. liñas-guía (mirar 'guideline')


H

handle

 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar

handler

 1. n.m. manexador
 2. n.m. xestor

hard disk

 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. n.m. disco ríxido

head

 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza

help

 1. n.m. axuda

hide

 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar

highlight

 1. v.t. resaltar (recomendado)
 2. v.t. realzar

highlight

 1. n.m. resalte (recomendado)
 2. n.m. realce

host

 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor
   'Hóspede' non é correcto.

however

 1. sen embargo
 2. non obstante
 3. en troques
 4. ainda así
   'Nembargantes' non é correcto.

hub

 1. n.m (hardware, redes) concentrador

I

icon

 1. n.f. icona
   Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.

iconify

 1. v.t. iconificar

inbox

 1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 2. n.m. buzón

inch

 1. n.f. polgada
   'Pulgada' é castelanismo.

incoming

 1. n.f. entrante

indent

 1. v.t. sangrar
  Evitar o barbarismo 'indentar'

indentation

 1. v.t. sangría
  Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'

indexer

 1. n.m. indexador
 2. n.m. catalogador
 3. n.m. rexistrador

inode

 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
   A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.

insert

 1. v.t. inserir (recomendado)
   Non usar 'Insertar'

interface

 1. n.f. interface
   'Interfaz' é castelanismo.

invert

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

italic

 1. adx. cursiva

item

 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

J

journaling filesystem

 1. n.m. sistema de ficheiros transaccional

justify

 1. v.t. xustificar

K

kernel

 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
   Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión

kerning

 1. n.m. kerning

key

 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave

key binding

 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
   Véxase a traducción do verbo 'to bind'

keyboard

 1. n.m. teclado

keymap

 1. n.m. mapa de teclado

keyring

 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro


keyword

 1. n.f. palabra clave

kickban

 1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 2. v.t (redes, irc) Desterrar

L

label

 1. v.t. etiquetar
 2. v.t. marcar

label

 1. n.f. etiqueta

landscape

 1. adx. apaisado

launch

 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar

layer

 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel

layout

 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato

leader line

 1. n.f. liña directriz (para o texto)

library

 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
   Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'

line

 1. n.f. liña
   'Línea' é castelanismo

link

 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace

link

 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar

load

 1. n.f. carga

load

 1. v.t. cargar
   'Carregar' é lusismo.

log file

 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
   Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso

log in

 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.

login

 1. n.m. login
 2. n.f. conexión

look and feel

 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel


M

mail

 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
   Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
   'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.

mail

 1. v.t. enviar (unha mensaxe)

mailbox

 1. n.f. caixa de correo
   'Buzón' é castelanismo.

manage

 1. v.t. xestionar

manager

 1. n.m. xestor

map

 1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)

map

 1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)

margin

 1. n.f. marxe
   'Marxe' é xénero feminino.

master

 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
   'Maestro' é castelanismo

maximize

 1. v.t. maximizar

media

 1. n.m. soporte, soportes

media player

 1. n.m. reprodutor multimedia
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

menu

 1. n.m. menú

message

 1. n.f. mensaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino

miner

 1. n.m (xeral) mineiro
 2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
   En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as
   actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.

minimize

 1. v.t. minimizar

mixer

 1. n.m. mesturador
   'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.

mock up

 1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta 
 2. s.m. prototipo

monitor

 1. n.m. monitor

monitor

 1. v.t. monitorizar
   Evita-la forma 'monitorear'

mount

 1. v.t. montar

mount point

 1. n.m. punto de montaxe

N

 • namespaces
 1. n.m. espazos de nomes
 • news
 1. n.f. novas
 • nick
 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick
 • node
 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
Nota: {{{1}}}
 • nuke
 1. v.t. (redes, irc) cair, atacar

O

offline

 1. adx. desconectado

offset

 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
   Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión

ok

 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok

online

 1. adx. conectado

operating system

 1. n.m. sistema operativo
   É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'

order

 1. n.f. orde
   O xénero é sempre feminino

order

 1. v.t. solicitar
 2. v.t. pedir

outgoing

 1. adx. sainte

output

 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir

output

 1. n.f. saída

overscan

 1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 3. (imaxe e son) overscan
   Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións
   normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.

overwrite

 1. v.t. sobrescribirP

package

 1. n.m. paquete
   'Pacote' é lusismo

package

 1. v.t. empaquetar

packet

 1. n.m. paquete

panel

 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro

paragraph

 1. n.m. parágrafo
   'Párrafo' é castelanismo

parse

 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
   Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'

parser

 1. v.t. analizador (sintáctico)
 2. v.t. procesador
 2. v.t. intérprete

partition

 1. n.f. partición

partition

 1. v.t. particionar

password

 1. n.m. contrasinal (recomendado)
 2. n.f. clave (de acceso)
   O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'

paste

 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
   Evita-lo barbarismo 'pastear'

path

 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
   'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.

peer

 1. n.m. parceiro

percentage

 1. n.f. porcentaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
   'Percentaxe' non é correcto.

performance

 1. n.m. rendemento
   O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo

pixel

 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
   Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.

play

 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
   Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'

player

 1. n.m. reprodutor
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

plot

 1. n.f. gráfica

plot

 1. v.t. trazar
 2. v.t. representar
 3. v.t. debuxar

plugin

 1. v.t. conectar
 2. v.t. enchufar

plug-in

 1. n.m. engadido (recomendada)
 2. n.f. extensión
 3. n.m. módulo
   'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
   Véxanse tamén: add-on, complement e extension

pointer

 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador

port

 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta

preferences

 1. n.f. preferencias

preview

 1. v.t. previsualizar
 2. s.f. vista previa

print

 1. v.t. imprimir
 2. v.t. amosar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. visualizar
 5. v.t. escribir
   Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'

printer

 1. n.f. impresora

privacy

 1. n.f. intimidade

properties

 1. n.f. propiedades

provide

 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover

provider

 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor

proxy

 1. n.m. proxy
   Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'

Q

 • query
 1. v.t. consultar
 • query
 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición
 • queue
 1. n.f. cola
 2. n.f. fila

R

rate

 1. n.f. taxa
   'Tasa' é incorrecto

reboot

 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar

recipient

 1. n.m. destinatario

record

 1. n.m. rexistro

record

 1. v.t. gravar
   'Grabar' é castelanismo gráfico.

refresh

 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar

refuse

 1. v.t. rexeitar

regexp

 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg

release

 1. n.f. versión
 2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)

remove

 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar

rename

 1. v.t. renomear
 2. v.t. mudar o nome
 3. v.t. cambiar o nome

render

 1. v.t. representar
 2. v.t. debuxar
 3. v.t. producir

replace

 1. v.t. substituír
   'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.

replay

 1. v.t. repetir
 2. v.t. reproducir

require

 1. v.t. requirir
   'Requerir' e 'requerer' non son correctos

reset

 1. v.t. restablecer
 2. v.t. reiniciar

reverse

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

revert

 1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 2. v.t. reverter
   'Revertir' é castelanismo

router

 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador

row

 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila

run

 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
   Procurar non traducir como 'correr'

S

sample

 1. n.f. mostra

sample frecuency

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sample rate

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sampling

 1. n.f. mostraxe
   'Muestreo' é castelanismo.

save

 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
   Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'

scan

 1. v.t. dixitalizar
 2. v.t. examinar
 3. v.t. explorar

scanner

 1. v.t. escáner

screen

 1. n.f. pantalla
   As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.

screensaver

 1. n.m. salvapantallas

script

 1. n.m. script
   Non traducir coma 'guión'

script

 1. n.m. índice
   Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)

search

 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
   'Búsqueda' é castelanismo.

search

 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar

seek

 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
   Depende moito do contexto

segment

 1. v.t. segmento
 2. v.t. sector (en casos especiais)

select

 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller

selector

 1. n.m. selector

set

 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer

settings

 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións

share

 1. v.t. compartir

share

 1. n.m. recurso
 2. n.f. compartimento

sharing

 1. n.m. compartimento

show

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar

shred

 1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
   Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos
   repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
   Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.

shredder

 1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador

sign up

 1. v.t. crear conta

signal

 1. n.m. sinal
   É de xénero masculino.

signature

 1. n.f. sinatura

skip

 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar

slot

 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco

socket

 1. n.m. socket

sort

 1. v.t. ordenar
   'Ordear' é hipergaleguismo

sound

 1. n.m. son
   'Sonido' é castelanismo

source (code)

 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes

spelling

 1. n.f. ortografía

standalone

 1. adx. independiente

standard

 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
   'Estandard' e 'standard' son anglicismos

standard

 1. adx. estándar
 2. adx. normativo

standardize

 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar

start

 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
   A traducción depende do contexto

startup

 1. n.m. inicio

step

 1. n.m. paso
 2. n.m. nivel

stop

 1. v.t. deter
 2. v.t. parar

stop

 1. n.f. parada
 2. n.f. fase
   Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado

strikeout

 1. adx. riscado/a
   Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.

swap

 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap

swatches palette

 1. n.f. paleta de mostras

T

 • tab
 1. . n.f. lingüeta (recomendado)
 2. n.m. separador
 3. n.f. aba
Non se acepta coma tradución correcta pestana
 • tag
 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca
 • template
 1. n.m. patrón
 2. n.m. modelo
 • timeout
 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout
Nota: {{{1}}}
 • time stamp
 1. n.f. data e hora
 2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 3. n.m selo de data e hora
 4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 5. v.t selar a cada e hora
Nota: {{{1}}}
 • tool
 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade
 • tooltip
 1. n.m. tooltip
 • trace
 1. v.t. trazar
 2. v.f. calcar
 3. v.t. seguir
 4. v.t. delinear (un debuxo)
 5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 • trash
 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
Nota: {{{1}}}
 • turn on
 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

U

 • underline
 1. v.t. subliñar
Suliñar non é correcto.
 • unlink
 1. v.t. desligar
 • update
 1. v.t. actualizar
 • url
 1. n.m. url
Nota: {{{1}}}
 • usage
 1. n.m. uso
 • utility
 1. n.f. utilidade

V

 • view
 1. n.f. vista
 • view
 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver
 • viewer
 1. n.m. visualizador
 2. n.m. visor
 • volume
 1. n.m. volume
Volumen é castelanismo

W

 • wait
 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar
 • width
 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura
 3. n.f. ancho
 • window
 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá
 • wireless
 1. adx. sen fíos
Non usar nin inarámico nin inalámbrico
 • wizard
 1. n.m. asistente
 • word wrap
 1. . v.t. dividir a liña
 2. . v.t. axustar as palabras
Nota: {{{1}}}
 • workspace
 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. espazo de traballo
 3. n.m. escritorio
 • wrap
 1. v.t. partir
 2. v.t. dividir
 3. v.t. envolver
 • wrap search
 1. s.f. procura cíclica
 2. s.f. procura circular
 3.        procurar ciclicamente
Nota: {{{1}}}

Z

 • zoom
 1. n.f. ampliación