Difference between revisions of "Termos frecuentes"

From Proxecto Trasno
(Actualizo ligazón á páxina de consulta dinámica de terminoloxía)
 
(40 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
__NOTOC__
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
  
Podes baixar o dicionario orixinal en formato {{trasno:trasnodicc.sgml.tar.gz|SGML}}. Para usalo, necesitarás o {{trasno:dicc.dtd.tar.gz|DTD}}, o convertedor a {{trasno:dicc2html.htm|HTML}} e o script para o {{trasno:flt_html.pl.tar.gz|SGMLSPL}}, feitos por [[jtarrio@trasno.net|Jacobo Tarrío Barreiro]].
+
Podes consultar outros dicionarios informáticos en [http://sli.uvigo.es/CLIG/ Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]
  
Podes consultar outros dicionarios informáticos en:
+
<div style="color: red; background: yellow; padding: 2em;"><b>NOTA:</b> Este glosario está parcialmente obsoleto. O glosario que se utiliza actualmente no Proxecto Trasno inclúe os acordos adoptados nas Trasnadas así como os termos deste glosario que non foron tratados nas Trasnadas, e pódese  [http://trasno.net/ficheiros/upload/resultados_trasnadas/glosario_trasnadas_con_termos_do_antigo_glosario_de_trasno.tbx descargar en formato TBX].
  
    * [[http://sli.uvigo.es/CLIG/|Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]]
+
<br />
  
== Termos informáticos máis frecuentes ==
+
<b>NOTA:</b> Tamén pode consultar a [http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html páxina web de consulta dinámica de terminoloxía do Proxecto Trasno] (require ter Javascript activado no navegador). A páxina de consulta dinámica contén exactamente a mesma terminoloxía incluída no ficheiro TBX.
  
===== Índice alfabético =====
+
Pódese descargar en [http://www.trasno.net/content/resultados-das-trasnadas páxina dos resultados das Trasnadas]. Unha vez descargada a páxina de consulta dinámica non é necesario dispoñer dunha conexión á Internet para poder consultar a terminoloxía.
 +
</div>
  
[[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]]
 
  
==== A ====
+
== Termos informáticos máis frecuentes ==
  
**abort**
+
=== Índice alfabético ===
  
  1. v.i. abortar
+
[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. v.i. cancelar
 
  
**about**
+
==== A ====
 
 
  1. prep. acerca de (recomendada)
 
  2. prep. sobre
 
  ~ to: a piques de (recomendada); a punto de
 
 
 
  "acerca de" recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 
  Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
 
 
 
**accelerator**
 
 
 
  1. n.m. atallo (de teclado)
 
 
 
**account**
 
 
 
  1. n.f. conta
 
 
 
**add**
 
 
 
  1. v.t. engadir
 
 
 
      Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
 
 
 
**add on**
 
  1. v.t. engadir
 
  2. v.t. agregar
 
  3. v.t. amecer
 
 
 
**add-on**
 
 
 
  1. n.m. complemento
 
 
 
    Véxanse tamén: complement, extension e plug-in
 
 
 
**address**
 
 
 
  1. n.m. enderezo (recomendado)
 
 
 
  Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
 
 
 
**alias**
 
 
 
  1. n.m. alcume
 
  2. n.m. alcuño
 
  3. n.m. sobrenome
 
  4. n.m. alias
 
 
 
**align**
 
 
 
  1. v.t. aliñar
 
 
 
**allocate**
 
 
 
  1. v.t. asignar
 
 
 
      Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
 
 
 
**appearance**
 
 
 
  1. n.f. aparencia
 
 
 
      'Apariencia' é castelanismo
 
 
 
**applet**
 
 
 
  1. n.f. applet (recomendado)
 
  2. n.f. miniaplicación
 
  3. n.m. trebello
 
  4. n.m. cachivache
 
  5. n.m. chintófano
 
 
 
 
 
      Non traducir como 'aplicacionciña' nin como 'aplicadela'. 'Applet' é de xénero femininino por vir de 'aplicación'.
 
      'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
 
 
 
**archive**
 
 
 
  1. v.t. arquivar
 
 
 
**archive**
 
  
  1. n.m. arquivo
+
*abort
 +
# v.i. interromper
 +
# v.i. cancelar
  
**arrow**
+
*about
 +
# prep. acerca de (recomendada)
 +
# prep. sobre
 +
:~ to: a piques de (recomendada); a punto de
 +
{{Nota|'''acerca de''' recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 +
Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.}}
  
  1. n.f. frecha
+
*accelerator
 +
# n.m. atallo (de teclado)
  
      'Flecha' é incorrecto
+
*account
 +
# n.f. conta
  
**attach**
+
*add
 +
# v.t. engadir
 +
:Non son correctos ''añadir'' nin ''adicionar''
  
  1. v.t. incluír (recomendado)
+
*add on
  2. v.t. anexar
+
# v.t. engadir
  3. v.t. achegar
+
# v.t. agregar
 +
# v.t. amecer
  
      Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
+
*add-on
 +
# n.m. complemento
 +
:Véxanse tamén: complement, extension e plug-in
  
**attachment**
+
*address
 +
# n.m. enderezo (recomendado)
 +
:Non se aceptan ''dirección'' nin ''direción''
  
  1. n.m. anexo
+
*alias
 +
# n.m. alcume
 +
# n.m. alcuño
 +
# n.m. sobrenome
 +
# n.m. alias
  
      A palabra 'adxunto' non está recomendada
+
*align
 +
# v.t. aliñar
  
**attribute**
+
*allocate
 +
# v.t. asignar
 +
:Evitar os barbarismos ''alocar'' ou ''alocatar''
  
  1. n.m. atributo
+
*appearance
 +
# n.f. aparencia
 +
:''Apariencia'' é castelanismo
  
      A palabra 'característica' non está recomendada
+
*applet
 +
# n.f. applet (recomendado)
 +
# n.f. miniaplictivo
 +
# n.m. trebello
 +
# n.m. cachivache
 +
# n.m. chintófano
 +
{{Nota|Non traducir como ''aplicacionciña'' nin como ''aplicadela''. ''Applet'' é de xénero femininino por vir de ''aplicación''.
 +
''Trebello'', ''cachivache'' e ''chintófano'' son para os miniaplicativos do escritorio.}}
  
**authenticate**
+
*archive
 +
# v.t. arquivar
  
  1. v.t. autenticar (recomendado)
+
*archive
  2. v.t. autentificar
+
# n.m. arquivo
  
      'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
+
*arrow
 +
# n.f. frecha
 +
:''Flecha'' é incorrecto
  
**authentication**
+
*attach
 +
# v.t. incluír (recomendado)
 +
# v.t. anexar
 +
# v.t. achegar
 +
:Usar ''anexar'' ou ''achegar'' cando ''incluír'' poida resultar ambigua
  
  1. n.f. autenticación (recomendado)
+
*attachment
  2. n.f. autentificación
+
# n.m. anexo
 +
:A palabra ''adxunto'' non está recomendada
  
**axis**
+
*attribute
 +
# n.m. atributo
 +
:A palabra ''característica'' non está recomendada
  
  1. n.m. eixe
+
*authenticate
 +
# v.t. autenticar (recomendado)
 +
# v.t. autentificar
 +
:''Autenticar'' é a única opción que recolle o VOLG.
  
      'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.
+
*authentication
 +
# n.f. autenticación (recomendado)
 +
# n.f. autentificación
  
 +
*axis
 +
# n.m. eixe
 +
:''Eixe'' é a forma recomendada pola RALG en vez de ''eixo''.
  
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== B ====
 
==== B ====
  
**backend**
+
*backend
 
+
# n.m. motor
  1. n.m. motor
 
 
 
**background**
 
 
 
  1. n.m. fondo
 
 
 
**backup**
 
 
 
  1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 
  2. n.m. backup
 
 
 
**backup**
 
 
 
  1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 
 
 
**ban**
 
 
 
  1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 
 
 
**banner**
 
 
 
  1. n.m. cartel (publicitario)
 
 
 
**baseline**
 
 
 
  1. n.f. liña base dos caracteres
 
 
 
**bell**
 
 
 
  1. n.f. campá
 
 
 
      'campana' é castelanismo
 
 
 
**bind**
 
 
 
  1. v.t. asociar
 
 
 
**binding**
 
 
 
  1. n.f. asociación
 
  2. n.f. asignación
 
  3. n.m. atallo (de teclado)
 
 
 
**bitmap**
 
 
 
  1. n.m. mapa de bits
 
 
 
**bitrate**
 
 
 
  1. n.m. taxa de bits
 
 
 
**blame**
 
 
 
  1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 
 
 
**blink**
 
 
 
  1. v.i. pestanexar (recomendado)
 
  2. v.i. palpebrexar
 
  3. v.i. escintilar
 
 
 
**block**
 
 
 
  1. n.m. bloque
 
 
 
      'Bloco' é lusismo
 
 
 
**blog**
 
 
 
  1. n.m. blogue
 
  2. n.f. bitácora
 
 
 
 
 
**blur**
 
 
 
  1. v.t. desenfocar
 
  2. v.t. esvaecer
 
 
 
      Non usar 'difuminar'
 
 
 
**bold**
 
 
 
  1. adx. grosa
 
  2. adx. negra
 
 
 
**bookmark**
 
  
  1. n.m. marcador (recomendado)
+
*background
  3. n.m. marcapáxinas
+
# n.m. fondo
  2. n.m. favorito
 
  
**boot**
+
*backup
 +
# n.f. copia de seguridade (recomendado)
 +
# n.m. backup
  
  1. v.t. arrincar
+
*backup
  2. v.t. iniciar
+
# v.t. facer (unha) copia de seguridade
  3. v.t. arrancar
 
  
**bootloader**
+
*ban
 +
# v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
  
  1. n.m. cargador de arrinque
+
*banner
  2. n.m. cargador de inicio
+
# n.m. cartel (publicitario)
  3. n.m. xestor de arrinque
 
  4. n.m. xestor de inicio
 
  
**border**
+
*baseline
 +
# n.f. liña base dos caracteres
  
  1. n.m. bordo
+
*bell
 +
# n.f. campá
 +
:''campana'' é castelanismo
  
      'Borde' é castelanismo
+
*bind
 +
# v.t. asociar
  
**bot**
+
*binding
 +
# n.f. asociación
 +
# n.f. asignación
 +
# n.m. atallo (de teclado)
  
  1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
+
*bitmap
 +
# n.m. mapa de bits
  
 +
*bitrate
 +
# n.m. taxa de bits
  
**breakpoint**
+
*blame
 +
# v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
  
  1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
+
*blink
  2. n.m. Punto de parada
+
# v.i. pestanexar (recomendado)
 +
# v.i. palpebrexar
 +
# v.i. escintilar
  
**browse**
+
*block
 +
# n.m. bloque
 +
:''Bloco'' é lusismo
  
  1. v.t. buscar
+
*blog
  2. v.t. procurar
+
# n.m. blogue
  3. v.t. examinar
+
# n.f. bitácora
  4. v.t. navegar
 
  5. v.t. explorar
 
  
      É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse
+
*blur
      a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
+
# v.t. desenfocar
 +
# v.t. esvaecer
 +
:Non usar ''difuminar''
  
**browser**
+
*bold
 +
# adx. grosa
 +
# adx. negra
  
  1. v.t. navegador (recomendado)
+
*bookmark
  2. v.t. explorador
+
# n.m. marcador (recomendado)
 +
# n.m. marcapáxinas
 +
# n.m. favorito
  
**buddy**
+
*boot
 +
# v.t. arrincar
 +
# v.t. iniciar
 +
# v.t. arrancar
  
  1. n.m. colega
+
*bootloader
  2. n.m. amigo
+
# n.m. cargador de arrinque
 +
# n.m. cargador de inicio
 +
# n.m. xestor de arrinque
 +
# n.m. xestor de inicio
  
**buddy icon**
+
*border
 +
# n.m. bordo
 +
:''Borde'' é castelanismo
  
  1. n.f. imaxe persoal
+
*bot
 +
# n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
  
**buffer**
+
*breakpoint
 +
# n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 +
# n.m. Punto de parada
  
  1. n.m. búfer (recomendada)
+
*browse
 +
# v.t. buscar
 +
# v.t. procurar
 +
# v.t. examinar
 +
# v.t. navegar
 +
# v.t. explorar
 +
{{Nota|É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)}}
  
      Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.
+
*browser
 +
# v.t. navegador (recomendado)
 +
# v.t. explorador
  
**bug**
+
*buddy
 +
# n.m. colega
 +
# n.m. amigo
  
  1. n.m. erro (recomendado)
+
*buddy icon
  2. n.m. bug
+
# n.f. imaxe persoal
  
**build**
+
*buffer
  1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
+
# n.m. búfer (recomendada)
  2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
+
:Desaconséllase usar as traducións ''memoria intermedia'', ''almacenador intermedio'' ou ''buffer''. ''Búfer'' leva til no u.
  3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 
  
**build-in**
+
*bug
  1. v.t.(xeral) incorporar
+
# n.m. erro (recomendado)
 +
# n.m. bug
  
      Evítese traducir como incrustar ou análogas
+
*build
 +
# v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 +
# v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 +
# v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
  
**built-in**
+
*build-in
  1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
+
# v.t.(xeral) incorporar
 +
:Evítese traducir como incrustar ou análogas
  
**button**
+
*built-in
 +
# n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
  
  1. n.m. botón
+
*button
 +
# n.m. botón
  
**byte**
+
*byte
 +
# n.m. byte (recomendado)
 +
# n.m. octeto
  
  1. n.m. byte (recomendado)
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. n.m. octeto
 
  
 
==== C ====
 
==== C ====
  
 +
*cache
 +
# n.f. caché
 +
# n.f. memoria caché
  
**cache**
+
*calendar
 
+
# n.f. axenda
  1. n.f. caché
+
# n.m. calendario
  2. n.f. memoria caché
+
{{Nota|Moitos programas usan ''calendar'' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
 
+
Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como ''axenda'', malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen ''calendario''.}}
**calendar**
 
 
 
  1. n.f. axenda
 
  2. n.m. calendario
 
 
 
      Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
 
      Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de
 
      Microsoft usen 'calendario'.
 
 
 
**cancel**
 
 
 
  1. v.t. cancelar
 
 
 
**canvas**
 
 
 
  1. n.m. lenzo
 
 
 
**card**
 
 
 
  1. n.f. tarxeta (recomendado)
 
  2. n.f. placa
 
 
 
**caret**
 
 
 
  1. n.m. acento circumflexo
 
  2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
 
 
 
      Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de
 
      frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e
 
      adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais,
 
      a cada lado da vertical.
 
 
 
**cell**
 
 
 
  1. n.f. cela
 
 
 
      'Celda' é castelanismo
 
 
 
**change**
 
 
 
  1. v.t. trocar (recomendado)
 
  2. v.t. mudar
 
  3. v.t. cambiar
 
 
 
**channel**
 
 
 
  1. n.f. canle (recomendado)
 
  2. n.m. canal
 
 
 
      Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.
 
 
 
**charset**
 
 
 
  1. n.m. xogo de caracteres
 
 
 
**check**
 
 
 
  1. v.t. comprobar
 
  2. v.t. verificar
 
  2. v.t. marcar (un cadro)
 
 
 
**childframe**
 
 
 
  1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
 
 
 
      É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 
 
 
**choose**
 
 
 
  1. v.t. escoller
 
  2. v.t. elixir
 
 
 
      'Elexir' é castelanismo
 
 
 
**click**
 
 
 
  1. v.t. premer
 
  2. v.t. calcar
 
  3. v.t. facer clic
 
 
 
      Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
 
      Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')
 
 
 
**clipboard**
 
 
 
  1. n.m. portarretallos (recomendado)
 
  2. n.f. área de transferencia
 
  3. n.m. portapapeis
 
 
 
**clock**
 
 
 
  1. n.m. reloxo
 
 
 
      'Reloxio' non é correcto.
 
 
 
**close**
 
 
 
  1. v.t. pechar (recomendado)
 
  2. v.t. fechar
 
  3. v.t. cerrar
 
 
 
**closed captioning**
 
  1.n.m subtítulos opcionais
 
 
 
      O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais
 
      en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden
 
      mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que
 
      ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
 
 
 
**cluster**
 
 
 
  1. n.m. cluster (recomendado)
 
  2. n.m. bloque
 
 
 
**color**
 
 
 
  1. n.f. cor (recomendado)
 
  2. n.f. color
 
  
      Ámbalas dúas formas son femininas.
+
*cancel
 +
# v.t. cancelar
  
**column**
+
*canvas
 +
# n.m. lenzo
  
  1. n.f. columna
+
*card
 +
# n.f. tarxeta (recomendado)
 +
# n.f. placa
  
**command**
+
*caret
 +
# n.m. acento circumflexo
 +
# n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
 +
{{Nota|Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de  frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais, a cada lado da vertical.}}
  
  1. n.m. comando (recomendado)
+
*cell
  2. n.f. orde
+
# n.f. cela
 +
:''Celda'' é castelanismo
  
      Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
+
*change
 +
# v.t. trocar (recomendado)
 +
# v.t. mudar
 +
# v.t. cambiar
  
**complement**
+
*channel
 +
# n.f. canle (recomendado)
 +
# n.m. canal
 +
:Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar ''canle''.
  
  1. n.m complemento
+
*charset
 +
# n.m. xogo de caracteres
  
  Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
+
*check
 +
# v.t. comprobar
 +
# v.t. verificar
 +
# v.t. marcar (un cadro)
  
**completion**
+
*childframe
 +
# n.f (gui) subxanela, subfiestra.
 +
:É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
  
  1. n.m. completado
+
*choose
 +
# v.t. escoller
 +
# v.t. elixir
 +
:''Elexir'' é castelanismo
  
**computer**
+
*click
 +
# v.t. premer
 +
# v.t. calcar
 +
# v.t. facer clic
 +
:Evítense os barbarismos ''clicar'' ou ''cliquear''.
 +
:Usar ''facer clic'' cando sexa necesario (por exemplo, traducir ''double click'' por ''facer dobre clic'')
  
  1. n.m. ordenador (recomendado)
+
*clipboard
  2. n.m. computador
+
# n.m. portarretallos (recomendado)
 +
# n.f. área de transferencia
 +
# n.m. portapapeis
  
**connector**
+
*clock
 +
# n.m. reloxo
 +
:''Reloxio'' non é correcto.
  
  1. n.m. conectador
+
*close
 +
# v.t. pechar (recomendado)
 +
# v.t. fechar
 +
# v.t. cerrar
  
      Non usar 'conector'
+
*closed captioning
 +
# n.m subtítulos opcionais
 +
{{Nota|O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).}}
  
**control**
+
*cluster
 +
# n.m. cluster (recomendado)
 +
# n.m. bloque
  
  1. n.m. control
+
*color
 +
# n.f. cor (recomendado)
 +
# n.f. color
 +
:Ámbalas dúas formas son femininas.
  
      'controlo' é lusismo
+
*column
      O plural irregular é 'controles', non 'controis'
+
# n.f. columna
  
**convert**
+
*command
 +
# n.m. comando (recomendado)
 +
# n.f. orde
 +
:Aconséllase ''comando'' por ser ''orde'' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
  
  1. v.t. converter
+
*complement
 +
# n.m complemento
 +
: Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
  
      'Convertir' é castelanismo
+
*completion
 +
# n.m. completado
  
**core file**
+
*computer
 +
# n.m. ordenador (recomendado)
 +
# n.m. computador
  
  1. n.m. ficheiro core
+
*connector
 +
# n.m. conectador
 +
:Non usar ''conector''
  
      'Núcleo' non é correcto neste contexto.
+
*control
 +
# n.m. control
 +
:''controlo'' é lusismo
 +
:O plural irregular é ''controles'', non ''controis''
  
**cryptography**
+
*convert
 +
# v.t. converter
 +
:''Convertir'' é castelanismo
  
  1. n.m. cifrado
+
*core file
  2. n.f. criptografía
+
# n.m. ficheiro core
 +
:''Núcleo'' non é correcto neste contexto.
  
**cursor**
+
*cryptography
 +
# n.m. cifrado
 +
# n.f. criptografía
  
  1. n.m. cursor
+
*cursor
 +
# n.m. cursor
  
**customize**
+
*customize
 +
# v.t. personalizar
 +
:''Persoalizar'' é pseudo-galeguismo.
 +
:Evita-lo barbarismo ''customizar''
  
  1. v.t. personalizar
 
  
      'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
      Evita-lo barbarismo 'customizar'
 
  
 
==== D ====
 
==== D ====
  
**daemon**
+
*daemon
 
+
# n.m. daemon
  1. n.m. daemon
+
{{Nota|A palabra galega ''demo'' equivale habitualmente en inglés a ''demon''. ''Daemon'' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de ''Disk And Execution MONitor''. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de ''divindade adscrita ó destino dunha persoa'' (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.}}
 
 
    A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado  
 
    de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en  
 
    calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
 
 
 
**data**
 
  
  1. n.m. datos
+
*data
 +
# n.m. datos
 +
:''Data'' en inglés é plural
  
      'Data' en inglés é plural
+
*date
 +
# n.f. data
 +
:''Fecha'' é castelanismo.
  
**date**
+
*debug
 +
# n.f depuración (recomendado)
 +
# n.m. debug
  
  1. n.f. data
+
*debug
 +
# v.t. depurar
  
      'Fecha' é castelanismo.
+
*decrypt
 +
# v.t. descifrar
  
**debug**
+
*default
 +
# adx. predeterminado (que se usa en principio de non indicarse o contrario)
 +
# adx. predefinido (definido previamente, pode ser predeterminado ou non)
 +
# adx. por omisión
  
  1. n.f depuración (recomendado)
+
*default
  2. n.m. debug
+
# n.m. predefinición
  
**debug**
+
*delete
 +
# v.t. borrar
  
  1. v.t. depurar
+
deliver
 +
# v.t. entregar
 +
# v.t. enviar
  
**decrypt**
+
*description
 +
# n.f. descrición
 +
:''Descripción'' é castelanismo
  
  1. v.t. descifrar
+
*deselect
 +
# v.t. deseleccionar
  
**default**
+
*desktop
 +
# n.m. escritorio
  
  1. adx. por defecto
+
*develop
  2. adx. por omisión
+
#. v.t. desenvolver
  3. adx. predeterminado
+
:Non se pode utilizar ''desenrolar'' con este significado
  4. adx. predefinido
 
  
**default**
+
*development
 +
# n.m. desenvolvemento
  
  1. n.m. predefinición
+
*device
 +
# n.m. dispositivo
  
**delete**
+
*directory
 +
# n.m. directorio
  
  1. v.t. borrar
+
*disable
 +
# v.t. desactivar
 +
# v.t. deshabilitar
  
**deliver**
+
*diskette
 +
# n.m. disquete (recomendado)
 +
# n.m. disco
 +
:Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
  
  1. v.t. entregar
+
*display
  2. v.t. enviar
+
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. escribir
 +
# v.t. visualizar
  
**description**
+
*display
 +
# n.f. pantalla
 +
# n.m. visualización
 +
# n.m. display
  
  1. n.f. descrición
+
*dock
 +
# v.t. acoplar
  
      'Descripción' é castelanismo
+
*download
 +
# v.t. baixar
 +
# v.t. descargar
 +
# v.t. recibir
  
**deselect**
+
*download
 +
#. n.f. descarga
  
  1. v.t. deseleccionar
+
*draft
 +
# n.m. borrador
  
**desktop**
+
*drag
 +
#. v.t. arrastrar
  
  1. n.m. escritorio
+
*draw
 +
# v.t. debuxar
 +
:''Dibuxar'' é castelanismo
  
**develop**
+
*drive
 +
# n.f. unidade
  
  1. v.t. desenvolver
+
*driver
 +
# n.m. controlador (recomendado)
 +
# n.m. driver
 +
:Usar ''driver'' só cando a forma ''controlador'' sexa confusa.
  
      Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado
+
*drop
 +
# v.t. soltar
  
**development**
+
*dump
 
+
# v.t. envorcar
  1. n.m. desenvolvemento
+
:''Volcar'' é castelanismo
 
 
**device**
 
 
 
  1. n.m. dispositivo
 
 
 
**directory**
 
 
 
  1. n.m. directorio
 
 
 
**disable**
 
 
 
  1. v.t. desactivar
 
  2. v.t. deshabilitar
 
 
 
**diskette**
 
 
 
  1. n.m. disquete (recomendado)
 
  2. n.m. disco
 
 
 
      Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 
 
 
**display**
 
 
 
  1. v.t. amosar
 
  2. v.t. mostrar
 
  3. v.t. escribir
 
  4. v.t. visualizar
 
 
 
**display**
 
 
 
  1. n.f. pantalla
 
  2. n.m. visualización
 
  3. n.m. display
 
 
 
**dock**
 
 
 
  1. v.t. acoplar
 
 
 
**download**
 
 
 
  1. v.t. baixar
 
  2. v.t. descargar
 
  3. v.t. recibir
 
 
 
**download**
 
 
 
  1. n.f. descarga
 
 
 
**draft**
 
 
 
  1. n.m. borrador
 
 
 
**drag**
 
 
 
  1. v.t. arrastrar
 
 
 
**draw**
 
 
 
  1. v.t. debuxar
 
 
 
      'Dibuxar' é castelanismo
 
 
 
**drive**
 
 
 
  1. n.f. unidade
 
 
 
**driver**
 
 
 
  1. n.m. controlador (recomendado)
 
  2. n.m. driver
 
 
 
      Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.
 
 
 
**drop**
 
 
 
  1. v.t. soltar
 
 
 
**dump**
 
 
 
  1. v.t. envorcar
 
 
 
      'Volcar' é castelanismo
 
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== E ====
 
==== E ====
  
**edge**
+
*edge
 
+
# n.f. beira
  1. n.f. beira
+
# n.m. límite
  2. n.m. límite
+
# n.m. bordo
  3. n.m. bordo
 
 
 
**e-mail**
 
 
 
  1. n.m. correo-e
 
  2. n.m. correo electrónico
 
  3. n.m. e-mail
 
 
 
      Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')
 
 
 
**emboss**
 
 
 
  1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 
  2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
 
 
 
      Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá
 
      un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
 
 
 
**empty**
 
 
 
  1. adx. baleiro
 
 
 
**empty**
 
 
 
  1. v.t. baleirar
 
 
 
**enable**
 
 
 
  1. v.t. activar
 
  2. v.t. habilitar
 
 
 
**encrypt**
 
 
 
  1. v.t. cifrar
 
 
 
      'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como
 
      'meter nunha cripta')
 
 
 
**encryption**
 
 
 
  1. n.m. cifrado
 
  
**enter**
+
*e-mail
 +
# n.m. correo-e
 +
# n.m. correo electrónico
 +
# n.m. e-mail
 +
:Usar ''mensaxe'' cando sexa contable (ver o comentario de ''mail'')
  
  1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
+
*emboss
  2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
+
# n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 +
# v.t. (procesamento de imaxe) elevar
 +
{{Nota|Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.}}
  
**environment**
+
*empty
 +
# adx. baleiro
  
  1. n.m. ambiente (recomendado)
+
*empty
  2. n.m. contorno
+
#. v.t. baleirar
  
      'Entorno' é castelanismo
+
*enable
 +
# v.t. activar
 +
# v.t. habilitar
  
**expire**
+
*encrypt
 +
# v.t. cifrar
 +
{{Nota|''Encriptar'' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como ''meter nunha cripta¡')}}
  
  1. v.t. caducar
+
*encryption
 +
# n.m. cifrado
  
**extended partition**
+
*enter
 +
# v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 +
# v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
  
  1. n.f. partición estendida
+
*environment
 +
# n.m. ambiente (recomendado)
 +
# n.m. contorno
 +
:''Entorno'' é castelanismo
  
      'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.
+
*expire
 +
# v.t. caducar
  
**extension**
+
*extended partition
 +
# n.f. partición estendida
 +
:''Estendida'' ven de ''estender'', polo que se grafa con ''s''.
  
  1. s.f. extensión (recomendada)
+
extension
  2. s.m. engadido
+
# s.f. extensión (recomendada)
 +
# s.m. engadido
 +
:Véxase tamén: add-on, complement e plug-in
  
  Véxase tamén: add-on, complement e plug-in
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== F ====
 
==== F ====
  
**fail**
+
*fail
 
+
# v.t. fallar
  1. v.t. fallar
+
# v.t. errar
  2. v.t. errar
+
:''Faiar'' é incorrecto
 
 
      'Faiar' é incorrecto
 
 
 
**fail**
 
 
 
  1. n.f. falla (recomendado)
 
  2. n.m. erro (recomendado)
 
  3. n.m. fallo
 
 
 
      'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 
 
 
**fallback**
 
 
 
  1. adx. de reserva
 
  2. adx. de emerxencia
 
 
 
**fatal error**
 
 
 
  1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 
  2. n.m. erro fatal
 
  
**favicon**
+
*fail
  1. n.f ícona de páxina
+
# n.f. falla (recomendado)
 +
# n.m. erro (recomendado)
 +
# n.m. fallo
 +
:''Fallo'' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
  
      O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
+
*fallback
      no formato *.ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
+
# adx. de reserva
      para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
+
# adx. de emerxencia
  
**feature**
+
*fatal error
 +
# n.m. erro moi grave (recomendado)
 +
# n.m. erro fatal
  
  1. n.f. funcionalidade
+
*favicon
  2. n.f. característica
+
# n.f icona de páxina
  3. n.f. capacidade
+
{{Nota|O nome '''favicon''' procede do inglés '''favorites icon''' e refírese ás pequenas imaxes no formato .ico con un tamaño arredor dos 16x16 píxeles que quedan gardadas nun sitio web para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.}}
  4. n.f. función
 
  
**file**
+
*feature
 +
# n.f. funcionalidade
 +
# n.f. característica
 +
# n.f. capacidade
 +
# n.f. función
  
  1. n.m. ficheiro (recomendado)
+
*file
  2. n.m. arquivo
+
# n.m. ficheiro (recomendado)
 +
# n.m. arquivo
 +
{{Nota|Recoméndase deixar ''arquivo'' para ''archive'', para poder traducir cousas do inglés como ''Compress files in an archive''.
 +
''Ficheiro'' e ''fichero'' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de ''arquivo'' e ''archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por ''archivo''. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma ''ficheiro''. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî)}}
  
      Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
 
      'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á
 
      influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son
 
      distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con
 
      esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî) file
 
  
 +
*file
 +
# v.t. arquivar
 +
:Non temos nada semellante a ''ficheirar'', así que temos que usar ''arquivar''. É un verbo pouco habitual
  
**file**
+
*fill
 +
# v.t. encher
 +
# v.t. completar
 +
:A tradución depende do contexto.
  
  1. v.t. arquivar
+
*fill
 +
# n.m. recheo
  
      Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual
+
*find
 +
# v.t. buscar
 +
# v.t. atopar
 +
:Depende do contexto. Os ingleses usan ''find'' co senso de ''buscar''
  
**fill**
+
*firewall
 +
# n.m. cortalumes (recomendado)
 +
# n.f. devasa (recomendado)
 +
# n.f. barreira de control
  
  1. v.t. encher
+
*flag
  1. v.t. completar
+
# n.m. flag
 +
# n.f. bandeira
 +
# n.f. marca
 +
# n.m. sinalador
 +
# n.m. indicador
  
      A tradución depende do contexto.
+
*floppy disk
 +
# n.m. disquete
  
**fill**
+
*folder
 +
# n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 +
# n.f. pasta
  
  1. n.m. recheo
+
*font
 +
# n.f. fonte
 +
# n.m. tipo de letra
 +
:Non usar ''tipografía''. Non usar ''fonte'' en contextos onde sexa preferible usar ''tipo de letra''
  
**find**
+
*foreground
 +
# n.m. primeiro plano
  
  1. v.t. buscar
+
*format
  2. v.t. atopar
+
# n.m. formato
  
      Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'
+
*format
 +
# v.t. formatar
 +
# v.t. dar formato
 +
:''Formatear'' non é unha tradución correcta
  
**firewall**
+
*frame
 +
# n.m. fotograma
 +
# n.m. marco
  
  1. n.m. cortalumes (recomendado)
+
*friendly
  2. n.f. devasa (recomendado)
+
# -[xeral] adx. simpático
  3. n.f. barreira de control
+
# -[xeral] adx. acolledor
 +
:user ~: fácil de usar; de manexo simple ou doado
 +
:printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
  
**flag**
+
*frontend
 +
# n.f. interface
  
  1. n.m. flag
+
*full screen
  2. n.f. bandeira
+
# n.f. pantalla completa
  3. n.f. marca
 
  4. n.m. sinalador
 
  5. n.m. indicador
 
 
 
**floppy disk**
 
 
 
  1. n.m. disquete
 
 
 
**folder**
 
 
 
  1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 
  2. n.f. pasta
 
 
 
**font**
 
 
 
  1. n.f. fonte
 
  2. n.m. tipo de letra
 
 
 
      Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'
 
 
 
**foreground**
 
 
 
  1. n.m. primeiro plano
 
 
 
**format**
 
 
 
  1. n.m. formato
 
 
 
**format**
 
 
 
  1. v.t. formatar
 
  2. v.t. dar formato
 
 
 
      'Formatear' non é unha tradución correcta
 
 
 
**frame**
 
 
 
  1. n.m. fotograma
 
  2. n.m. marco
 
 
 
**friendly**
 
  1.-[xeral] adx. simpático
 
  2.-[xeral] adx. acolledor
 
  user ~: fácil de usar; de manexo simples
 
  printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
 
 
 
**frontend**
 
 
 
  1. n.f. interface
 
 
 
**full screen**
 
 
 
  1. n.f. pantalla completa
 
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== G ====
 
==== G ====
  
**gateway**
+
*gateway
 
+
# n.f. pasarela (recomendada)
  1. n.f. pasarela (recomendada)
+
:Non usar ''gateway''
 
 
      Non usar 'gateway'
 
 
 
**gesture**
 
 
 
  1. n.m [xeral] aceno
 
  2. n.m [xeral] xesto
 
    Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
 
    Shape ~  : [gui] aceno co rato
 
 
 
      Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións
 
      dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No
 
      primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no
 
      segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son
 
      habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
 
 
 
**glossy paper**
 
 
 
  1. n.m. papel brillante
 
 
 
      En galego non existe a palabra 'satinado'
 
 
 
**glyph**
 
 
 
  1. n.m símbolo
 
  2. n.m glifo
 
 
 
**gradient**
 
 
 
  1. n.m. degradado (recomendado)
 
  2. n.m. gradiente
 
  
**grid**
+
*gesture
 +
# n.m [xeral] aceno
 +
# n.m [xeral] xesto
 +
:Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
 +
:Shape ~ &nbsp; : [gui] aceno co rato
 +
{{Nota|Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.}}
  
  1. n.m. enreixado
+
*glossy paper
 +
# n.m. papel brillante
 +
:En galego non existe a palabra ''satinado''
  
      'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.
+
*glyph
 +
# n.m símbolo
 +
# n.m glifo
  
**guideline**
+
*gradient
 +
# n.m. degradado (recomendado)
 +
# n.m. gradiente
  
  1. n.f. liña-guía
+
*grid
 +
# n.m. enreixado
 +
:''Rexiña'' e ''relliña'' non son correctos.
  
      Non confundir con 'guidelines'.
+
*guideline
 
+
# n.f. liña-guía
**guidelines**
+
:Non confundir con ''guidelines''.
 
 
  1. n.f. liñas mestras
 
  2. n.f. directivas
 
  3. n.f. normativa
 
  4. n.f. orientacións
 
  5. n.f. liñas-guía (mirar 'guideline')
 
  
 +
*guidelines
 +
# n.f. liñas mestras
 +
# n.f. directivas
 +
# n.f. normativa
 +
# n.f. orientacións
 +
# n.f. liñas-guía (mirar ''guideline'')
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
==== H ====
 
==== H ====
  
**handle**
+
*handle
 
+
# v.t. manexar
  1. v.t. manexar
+
# v.t. xestionar
  2. v.t. xestionar
 
 
 
**handler**
 
 
 
  1. n.m. manexador
 
  2. n.m. xestor
 
 
 
**hard disk**
 
 
 
  1. n.m. disco duro (recomendado)
 
  2. n.m. disco ríxido
 
 
 
**head**
 
 
 
  1. n.f. cabeceira
 
  2. n.f. cabeza
 
 
 
**help**
 
 
 
  1. n.m. axuda
 
 
 
**hide**
 
 
 
  1. n.m. agochar (recomendado)
 
  2. n.m. esconder
 
  3. n.m. ocultar
 
 
 
**highlight**
 
  
  1. v.t. resaltar (recomendado)
+
*handler
  2. v.t. realzar
+
# n.m. manexador
 +
# n.m. xestor
  
**highlight**
+
*hard disk
 +
# n.m. disco duro (recomendado)
 +
#. n.m. disco ríxido
  
  1. n.m. resalte (recomendado)
+
*head
  2. n.m. realce
+
# n.f. cabeceira
 +
# n.f. cabeza
  
**host**
+
*help
 +
# n.m. axuda
  
  1. n.f. máquina
+
*hide
  2. n.m. servidor
+
# n.m. agochar (recomendado)
 +
# n.m. esconder
 +
# n.m. ocultar
  
      'Hóspede' non é correcto.
+
*highlight
 +
# v.t. resaltar (recomendado)
 +
# v.t. realzar
  
**however**
+
*highlight
 +
# n.m. resalte (recomendado)
 +
# n.m. realce
  
  1. sen embargo
+
*host
  2. non obstante
+
# n.f. máquina
  3. en troques
+
# n.m. servidor
  4. ainda así
+
:''Hóspede'' non é correcto.
  
      'Nembargantes' non é correcto.
+
*however
 +
# sen embargo
 +
# non obstante
 +
# en troques
 +
# ainda así
 +
:''Nembargantes'' non é correcto.
  
**hub**
+
*hub
 +
# n.m (hardware, redes) concentrador
  
  1. n.m (hardware, redes) concentrador
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== I ====
 
==== I ====
  
**icon**
+
*icon
 
+
# n.f. icona
  1. n.f. icona
+
:Non son correctos ''icono'' nin ''ícone''.
 
 
      Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.
 
 
 
**iconify**
 
 
 
  1. v.t. iconificar
 
 
 
**inbox**
 
 
 
  1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 
  2. n.m. buzón
 
 
 
**inch**
 
 
 
  1. n.f. polgada
 
 
 
      'Pulgada' é castelanismo.
 
 
 
**incoming**
 
 
 
  1. n.f. entrante
 
 
 
**indent**
 
 
 
  1. v.t. sangrar
 
 
 
    Evitar o barbarismo 'indentar'
 
 
 
**indentation**
 
 
 
  1. v.t. sangría
 
 
 
    Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'
 
 
 
**indexer**
 
 
 
  1. n.m. indexador
 
  2. n.m. catalogador
 
  3. n.m. rexistrador
 
 
 
**inode**
 
 
 
  1. n.m. inode
 
  2. n.m. inodo
 
  
      A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.
+
*iconify
 +
# v.t. iconificar
  
**insert**
+
*inbox
 +
# n.f. caixa de correo (recomendado)
 +
# n.m. buzón
  
  1. v.t. inserir (recomendado)
+
*inch
 +
# n.f. polgada
 +
:''Pulgada'' é castelanismo.
  
      Non usar 'Insertar'
+
*incoming
 +
# n.f. entrante
  
**interface**
+
*indent
 +
# v.t. sangrar
 +
:Evitar o barbarismo ''indentar''
  
  1. n.f. interface
+
*indentation
 +
# v.t. sangría
 +
:Evitar ''sangrado'' e o barbarismo ''indentado''
  
      'Interfaz' é castelanismo.
+
*indexer
 +
# n.m. indexador
 +
# n.m. catalogador
 +
# n.m. rexistrador
  
**invert**
+
*inode
 +
# n.m. inode
 +
# n.m. inodo
 +
:A palabra orixinal ''node'' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo ''nodo''.
  
  1. v.t. inverter
+
*insert
 +
#. v.t. inserir (recomendado)
 +
:Non usar ''insertar''
  
      'Invertir' é castelanismo
+
*interface
 +
# n.f. interface
 +
:''interfaz'' é castelanismo.
  
**italic**
+
*invert
 +
# v.t. inverter
 +
:''invertir'' é castelanismo
  
  1. adx. cursiva
+
*italic
 +
# adx. cursiva
  
**item**
+
*item
 +
# n.m. elemento (recomendado)
 +
# n.m. obxecto
 +
# n.m. ítem
  
  1. n.m. elemento (recomendado)
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. n.m. obxecto
 
  3. n.m. ítem
 
  
 
==== J ====
 
==== J ====
  
**journaling filesystem**
+
*journaling filesystem
 
+
# n.m. sistema de ficheiros transaccional
  1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
 
 
 
**justify**
 
  
  1. v.t. xustificar
+
*justify
 +
# v.t. xustificar
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
==== K ====
 
==== K ====
  
**kernel**
+
*kernel
 
+
# n.m. kernel (recomendado)
  1. n.m. kernel (recomendado)
+
# n.m. núcleo
  2. n.m. núcleo
+
:Usar ''núcleo'' cando non haxa posibilidade de confusión
 
 
      Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión
 
 
 
**kerning**
 
 
 
  1. n.m. kerning
 
 
 
**key**
 
 
 
  1. n.f. tecla
 
  2. n.f. clave
 
 
 
**key binding**
 
 
 
  1. n.m. atallo de teclado
 
  2. n.f. asignación de teclas
 
 
 
      Véxase a traducción do verbo 'to bind'
 
 
 
**keyboard**
 
 
 
  1. n.m. teclado
 
  
**keymap**
+
*kerning
 +
# n.m. kerning
  
  1. n.m. mapa de teclado
+
*key
 +
# n.f. tecla
 +
# n.f. clave
  
**keyring**
+
*key binding
 +
# n.m. atallo de teclado
 +
# n.f. asignación de teclas
 +
:Véxase a traducción do verbo ''to bind''
  
  1. n.m. chaveiro
+
*keyboard
  2. n.m. claveiro
+
# n.m. teclado
  
 +
*keymap
 +
# n.m. mapa de teclado
  
**keyword**
+
*keyring
 +
# n.m. chaveiro
 +
# n.m. claveiro
  
  1. n.f. palabra clave
+
*keyword
 +
# n.f. palabra clave
  
**kickban**
+
*kickban
 +
# v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 +
# v.t (redes, irc) Desterrar
  
  1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. v.t (redes, irc) Desterrar
 
  
 
==== L ====
 
==== L ====
  
**label**
+
*label
 
+
# v.t. etiquetar
  1. v.t. etiquetar
+
# v.t. marcar
  2. v.t. marcar
 
 
 
**label**
 
 
 
  1. n.f. etiqueta
 
 
 
**landscape**
 
 
 
  1. adx. apaisado
 
 
 
**launch**
 
 
 
  1. v.t. lanzar
 
  2. v.t. executar
 
 
 
**layer**
 
 
 
  1. n.f. capa
 
  2. n.m. nivel
 
 
 
**layout**
 
 
 
  1. n.f. disposición
 
  2. n.m. formato
 
 
 
**leader line**
 
 
 
  1. n.f. liña directriz (para o texto)
 
 
 
**library**
 
 
 
  1. n.f. biblioteca
 
  2. n.f. librería
 
 
 
      Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'
 
 
 
**line**
 
 
 
  1. n.f. liña
 
 
 
      'Línea' é castelanismo
 
 
 
**link**
 
 
 
  1. n.f. ligazón (recomendado)
 
  2. n.m. enlace
 
  
**link**
+
*label
 +
# n.f. etiqueta
  
  1. v.t. ligar (recomendado)
+
*landscape
  2. v.t. enlazar
+
# adx. apaisado
  
**load**
+
*launch
 +
# v.t. lanzar
 +
# v.t. executar
  
  1. n.f. carga
+
*layer
 +
# n.f. capa
 +
# n.m. nivel
  
**load**
+
*layout
 +
# n.f. disposición
 +
# n.m. formato
  
  1. v.t. cargar
+
*leader line
 +
#. n.f. liña directriz (para o texto)
  
      'Carregar' é lusismo.
+
*library
 +
# n.f. biblioteca
 +
# n.f. librería
 +
: Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como ''librería'', que pode ter o mesmo significado que ''biblioteca''
  
**log file**
+
*line
 +
# n.f. liña
 +
:''línea'' é castelanismo
  
  1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
+
*link
  2. n.m. (ficheiro de) log
+
# n.f. ligazón (recomendado)
 +
# n.m. enlace
  
      Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso
+
*link
 +
# v.t. ligar (recomendado)
 +
# v.t. enlazar
  
**log in**
+
*load
 +
# n.f. carga
  
  1. v.i. facer login, conectar
+
*load
  2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
+
# v.t. cargar
 +
:''carregar'' é lusismo.
  
**login**
+
*log file
 +
# n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 +
# n.m. (ficheiro de) log
 +
:Deixa-lo termo inglés só cando ''rexistro'' sexa confuso
  
  1. n.m. login
+
*log in
  2. n.f. conexión
+
# v.i. facer login, conectar
 +
# v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
  
**look and feel**
+
*login
 +
# n.m. login
 +
# n.f. conexión
  
  1. n.m. aparencia e comportamento
+
*look and feel
  2. n.m. look and feel
+
# n.m. aparencia e comportamento
 +
# n.m. look and feel
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== M ====
 
==== M ====
  
**mail**
+
*mail
 
+
# n.m. correo
  1. n.m. correo
+
# n.f. mensaxe
  2. n.f. mensaxe
+
:Non usar ''mail'' (só aceptable en e-mail)
 
+
{{Nota|''Correo'' é un substantivo incontable, polo que as expresións ''un correo'', ''dous correos'', etc... non son correctas. Usar ''mensaxe'' nesa situación.}}
      Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
 
      'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.
 
 
 
**mail**
 
 
 
  1. v.t. enviar (unha mensaxe)
 
 
 
**mailbox**
 
 
 
  1. n.f. caixa de correo
 
 
 
      'Buzón' é castelanismo.
 
 
 
**manage**
 
 
 
  1. v.t. xestionar
 
 
 
**manager**
 
 
 
  1. n.m. xestor
 
 
 
**map**
 
 
 
  1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 
  2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
 
 
 
**map**
 
 
 
  1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
 
 
 
**margin**
 
 
 
  1. n.f. marxe
 
 
 
      'Marxe' é xénero feminino.
 
 
 
**master**
 
 
 
  1. n.m. mestre
 
  2. n.m. master
 
 
 
      'Maestro' é castelanismo
 
 
 
**maximize**
 
 
 
  1. v.t. maximizar
 
 
 
**media**
 
 
 
  1. n.m. soporte, soportes
 
 
 
**media player**
 
 
 
  1. n.m. reprodutor multimedia
 
 
 
      'reproductor' pertence á antiga normativa.
 
 
 
**menu**
 
  
  1. n.m. menú
+
*mail
 +
#. v.t. enviar (unha mensaxe)
  
**message**
+
*mailbox
 +
# n.f. caixa de correo
 +
:''Buzón'' é castelanismo.
  
  1. n.f. mensaxe
+
*manage
 +
# v.t. xestionar
  
      Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
+
*manager
 +
#. n.m. xestor
  
**miner**
+
*map
 +
# v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 +
# v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
  
  1. n.m (xeral) mineiro
+
*map
  2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
+
# n.f. relación (p.ex. de usuarios)
  
      En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as
+
*margin
      actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
+
# n.f. marxe
 +
:''Marxe'' é xénero feminino.
  
**minimize**
+
*master
 +
# n.m. mestre
 +
# n.m. master
 +
:''Maestro'' é castelanismo
  
  1. v.t. minimizar
+
*maximize
 +
# v.t. maximizar
  
**mixer**
+
*media
 +
# n.m. soporte, soportes
  
  1. n.m. mesturador
+
*media player
 +
# n.m. reprodutor multimedia
 +
:''reproductor'' pertence á antiga normativa.
  
      'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.
+
*menu
**mock up**
+
# n.m. menú
  
  1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta
+
*message
  2. s.m. prototipo
+
# n.f. mensaxe
 +
:Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
  
**monitor**
+
*miner
 +
# n.m (xeral) mineiro
 +
# n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
 +
{{Nota|En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.}}
  
  1. n.m. monitor
+
*minimize
 +
# v.t. minimizar
  
**monitor**
+
*mixer
 +
# n.m. mesturador
 +
:''Mezclador'', ''mesclador'' e ''mexturador'' non son correctos.
  
  1. v.t. monitorizar
+
*mock up
 +
# [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta
 +
# s.m. prototipo
  
      Evita-la forma 'monitorear'
+
*monitor
 +
# n.m. monitor
  
**mount**
+
*monitor
 +
# v.t. monitorizar
 +
:Evita-la forma ''monitorear''
  
  1. v.t. montar
+
*mount
 +
# v.t. montar
  
**mount point**
+
*mount point
 +
# n.m. punto de montaxe
  
  1. n.m. punto de montaxe
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== N ====
 
==== N ====
  
**namespaces**
+
*namespaces
 
+
# n.m. espazos de nomes
  1. n.m. espazos de nomes
 
 
 
**news**
 
 
 
  1. n.f. novas
 
 
 
**nick**
 
 
 
  1. n.m. alcume
 
  2. n.m. sobrenome
 
  3. n.m. nick
 
  
**node**
+
*news
 +
# n.f. novas
  
  1. n.m.
+
*nick
  2. n.m. nodo
+
# n.m. alcume
 +
# n.m. sobrenome
 +
# n.m. nick
  
      Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún
+
*node
      parecido con 'nodo'
+
# n.m. nó
      No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
+
# n.m. nodo
 +
{{Nota|Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de ''nó'', e non ten ningún parecido con ''nodo''.
 +
No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese ''nodo'' segundo se explica na traducción de ''inode''}}
  
**nuke**
+
*nuke
 +
# v.t. (redes, irc) cair, atacar
  
  1. v.t. (redes, irc) cair, atacar
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== O ====
 
==== O ====
  
**offline**
+
*offline
 
+
# adx. desconectado
  1. adx. desconectado
 
 
 
**offset**
 
 
 
  1. n.m. desprazamento (recomendado)
 
  2. n.m. offset
 
 
 
      Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 
 
 
**ok**
 
 
 
  1. v.t. aceptar (recomendado)
 
  2. interx. ok
 
 
 
**online**
 
 
 
  1. adx. conectado
 
 
 
**operating system**
 
 
 
  1. n.m. sistema operativo
 
 
 
      É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'
 
 
 
**order**
 
 
 
  1. n.f. orde
 
 
 
      O xénero é sempre feminino
 
 
 
**order**
 
 
 
  1. v.t. solicitar
 
  2. v.t. pedir
 
 
 
**outgoing**
 
 
 
  1. adx. sainte
 
 
 
**output**
 
  
  1. v.t. amosar
+
*offset
  2. v.t. visualizar
+
# n.m. desprazamento (recomendado)
  3. v.t. mostrar
+
# n.m. offset
  4. v.t. escribir
+
:Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
  
**output**
+
*ok
 +
# v.t. aceptar (recomendado)
 +
# interx. ok
  
  1. n.f. saída
+
*online
 +
# adx. conectado
  
**overscan**
+
*operating system
 +
# n.m. sistema operativo
 +
:É válido e entendible traduci-la abreviatura ''OS'' por ''SO''
  
  1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
+
*order
  2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
+
# n.f. orde
  3. (imaxe e son) overscan
+
:O xénero é sempre feminino
  
      Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións
+
*order
      normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
+
# v.t. solicitar
 +
# v.t. pedir
  
**overwrite**
+
*outgoing
 +
# adx. sainte
  
  1. v.t. sobrescribir
+
*output
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. visualizar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. escribir
  
 +
*output
 +
# n.f. saída
  
 +
*overscan
 +
# (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 +
# (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 +
# (imaxe e son) overscan
 +
{{Nota|Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.}}
  
 +
*overwrite
 +
# v.t. sobrescribir
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== P ====
 
==== P ====
  
**package**
+
*package
 
+
# n.m. paquete
  1. n.m. paquete
+
:''Pacote'' é lusismo
 
 
      'Pacote' é lusismo
 
 
 
**package**
 
 
 
  1. v.t. empaquetar
 
 
 
**packet**
 
 
 
  1. n.m. paquete
 
 
 
**panel**
 
 
 
  1. n.m. panel (recomendado)
 
  2. n.m. cadro
 
 
 
**paragraph**
 
 
 
  1. n.m. parágrafo
 
 
 
      'Párrafo' é castelanismo
 
 
 
**parse**
 
 
 
  1. v.t. analizar
 
  2. v.t. procesar
 
  3. v.t. interpretar
 
 
 
      Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'
 
 
 
**parser**
 
 
 
  1. v.t. analizador (sintáctico)
 
  2. v.t. procesador
 
  2. v.t. intérprete
 
 
 
**partition**
 
 
 
  1. n.f. partición
 
 
 
**partition**
 
 
 
  1. v.t. particionar
 
 
 
**password**
 
 
 
  1. n.m. contrasinal (recomendado)
 
  2. n.f. clave (de acceso)
 
 
 
      O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'
 
 
 
**paste**
 
 
 
  1. v.t. pegar (recomendado)
 
  2. v.t. colar
 
 
 
      Evita-lo barbarismo 'pastear'
 
 
 
**path**
 
 
 
  1. n.m. camiño
 
  2. n.f. ruta
 
 
 
      'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 
 
 
**peer**
 
 
 
  1. n.m. parceiro
 
 
 
**percentage**
 
 
 
  1. n.f. porcentaxe
 
 
 
      Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
 
      'Percentaxe' non é correcto.
 
 
 
**performance**
 
 
 
  1. n.m. rendemento
 
 
 
      O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo
 
  
**pixel**
+
*package
 +
# v.t. empaquetar
  
  1. n.m. punto (recomendado)
+
*packet
  2. n.m. píxel
+
# n.m. paquete
  
      Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
+
*panel
 +
# n.m. panel (recomendado)
 +
# n.m. cadro
  
**play**
+
*paragraph
 +
# n.m. parágrafo
 +
:''Párrafo'' é castelanismo
  
  1. v.t. reproducir (recomendado)
+
*parse
  2. v.t. tocar
+
# v.t. analizar
 +
# v.t. procesar
 +
# v.t. interpretar
 +
:Evita-lo barbarismo ''parsear''. Non usar ''analisar''
  
      Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'
+
*parser
 +
# v.t. analizador (sintáctico)
 +
# v.t. procesador
 +
# v.t. intérprete
  
**player**
+
*partition
 +
# n.f. partición
  
  1. n.m. reprodutor
+
*partition
 +
# v.t. particionar
  
      'reproductor' pertence á antiga normativa.
+
*password
 +
# n.f. clave (de acceso)
 +
:O xénero de ''contrasinal'' é masculino, como o de ''sinal''
  
**plot**
+
*paste
 +
# v.t. pegar (recomendado)
 +
# v.t. colar
 +
:Evita-lo barbarismo ''pastear''
  
  1. n.f. gráfica
+
*path
 +
# n.m. camiño
 +
# n.f. ruta
 +
:''Rota'', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
  
**plot**
+
*peer
 +
# n.m. par
  
  1. v.t. trazar
+
*percentage
  2. v.t. representar
+
# n.f. porcentaxe
  3. v.t. debuxar
+
:Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
 +
:''Percentaxe'' non é correcto.
  
**plugin**
+
*performance
 +
# n.m. rendemento
 +
:O verbo é ''render'', polo que ''rendimento'' é castelanismo/lusismo
  
  1. v.t. conectar
+
*pixel
  2. v.t. enchufar
+
# n.m. punto (recomendado)
 +
# n.m. píxel
 +
:Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
  
**plug-in**
+
*play
 +
# v.t. reproducir (recomendado)
 +
# v.t. tocar
 +
:Recoméndase ''reproducir'' por harmonía con ''reprodutor''
  
  1. n.m. engadido (recomendada)
+
*player
  2. n.f. extensión
+
# n.m. reprodutor
  3. n.m. módulo
+
:''reproductor'' pertence á antiga normativa.
  
      'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
+
*plot
      Véxanse tamén: add-on, complement e extension
+
# n.f. gráfica
  
**pointer**
+
*plot
 +
# v.t. trazar
 +
# v.t. representar
 +
# v.t. debuxar
  
  1. n.m. punteiro (recomendado)
+
*plugin
  2. n.m. apuntador
+
#. v.t. conectar
 +
# v.t. enchufar
  
**port**
+
*plug-in
 +
# n.m. engadido (recomendada)
 +
# n.f. extensión
 +
# n.m. módulo
 +
:''Extensión'' gráfase con ''x'' e non con 's' por ser cultismo
 +
:Véxanse tamén: add-on, complement e extension
  
  1. n.m. porto (recomendado)
+
*pointer
  2. n.f. porta
+
# n.m. punteiro (recomendado)
 +
# n.m. apuntador
  
**preferences**
+
*port
 +
# n.m. porto (recomendado)
 +
# n.f. porta
  
  1. n.f. preferencias
+
*preferences
 +
#n.f. preferencias
  
**preview**
+
*preview
 +
# v.t. previsualizar
 +
# s.f. vista previa
  
  1. v.t. previsualizar
+
*print
  2. s.f. vista previa
+
# v.t. imprimir
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. visualizar
 +
# v.t. escribir
 +
:Este verbo úsase moitas veces co senso de ''imprimir na pantalla''
  
**print**
+
*printer
 +
# n.f. impresora
  
  1. v.t. imprimir
+
*privacy
  2. v.t. amosar
+
# n.f. intimidade
  3. v.t. mostrar
 
  4. v.t. visualizar
 
  5. v.t. escribir
 
  
      Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'
+
*properties
 +
# n.f. propiedades
  
**printer**
+
*provide
 +
# v.t. fornecer
 +
# v.t. prover
  
  1. n.f. impresora
+
*provider
 +
# n.m. fornecedor
 +
# n.m. provedor
  
**privacy**
+
*proxy
 +
# n.m. proxy
 +
:Fágase o plural segundo as nosas regras como ''proxys''
  
  1. n.f. intimidade
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
**properties**
 
 
 
  1. n.f. propiedades
 
 
 
**provide**
 
 
 
  1. v.t. fornecer
 
  2. v.t. prover
 
 
 
**provider**
 
 
 
  1. n.m. fornecedor
 
  2. n.m. provedor
 
 
 
**proxy**
 
 
 
  1. n.m. proxy
 
 
 
      Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'
 
  
 
====Q====
 
====Q====
  
**query**
+
*query
 
+
# v.t. consultar
  1. v.t. consultar
 
 
 
**query**
 
 
 
  1. n.f. consulta
 
  2. n.f. petición
 
  
**queue**
+
*query
 +
# n.f. consulta
 +
# n.f. petición
  
  1. n.f. cola
+
*queue
  1. n.f. fila
+
# n.f. cola
 +
# n.f. fila
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== R ====
 
==== R ====
  
**rate**
+
*rate
 
+
# n.f. taxa
  1. n.f. taxa
+
:''Tasa'' é incorrecto
 
 
      'Tasa' é incorrecto
 
 
 
**reboot**
 
 
 
  1. v.t. rearrincar
 
  2. v.t. reiniciar
 
 
 
**recipient**
 
 
 
  1. n.m. destinatario
 
 
 
**record**
 
 
 
  1. n.m. rexistro
 
 
 
**record**
 
 
 
  1. v.t. gravar
 
 
 
      'Grabar' é castelanismo gráfico.
 
 
 
**refresh**
 
 
 
  1. v.t. refrescar
 
  2. v.t. actualizar
 
 
 
**refuse**
 
 
 
  1. v.t. rexeitar
 
 
 
**regexp**
 
 
 
  1. n.f. expresión regular
 
  2. n.f. expr.reg
 
 
 
**release**
 
 
 
  1. n.f. versión
 
  2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
 
 
 
**remove**
 
 
 
  1. v.t. borrar
 
  2. v.t. eliminar
 
  3. v.t. quitar
 
 
 
**rename**
 
 
 
  1. v.t. renomear
 
  2. v.t. mudar o nome
 
  3. v.t. cambiar o nome
 
 
 
**render**
 
 
 
  1. v.t. representar
 
  2. v.t. debuxar
 
  3. v.t. producir
 
 
 
**replace**
 
 
 
  1. v.t. substituír
 
  
      'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.
+
*reboot
 +
# v.t. rearrincar
 +
# v.t. reiniciar
  
**replay**
+
*recipient
 +
# n.m. destinatario
  
  1. v.t. repetir
+
*record
  2. v.t. reproducir
+
#. n.m. rexistro
  
**require**
+
*record
 +
# v.t. gravar
 +
:''Grabar'' é castelanismo gráfico.
  
  1. v.t. requirir
+
*refresh
 +
# v.t. refrescar
 +
# v.t. actualizar
  
      'Requerir' e 'requerer' non son correctos
+
*refuse
 +
# v.t. rexeitar
  
**reset**
+
*regexp
 +
# n.f. expresión regular
 +
# n.f. expr.reg
  
  1. v.t. restablecer
+
*release
  2. v.t. reiniciar
+
# n.f. versión
 +
# n.f. edición (cando non conveña usar versión)
  
**reverse**
+
*remove
 +
# v.t. borrar
 +
# v.t. eliminar
 +
# v.t. quitar
  
  1. v.t. inverter
+
*rename
 +
# v.t. renomear
 +
# v.t. mudar o nome
 +
# v.t. cambiar o nome
  
      'Invertir' é castelanismo
+
*render
 +
# v.t. representar
 +
# v.t. debuxar
 +
# v.t. producir
  
**revert**
+
*replace
 +
# v.t. substituír
 +
:''Reemprazar'' non é válido. Tampouco o é ''remprazar'' nin ''sustituír''. ''Substituír'' leva til no i.
  
  1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
+
*replay
  2. v.t. reverter
+
# v.t. repetir
 +
# v.t. reproducir
  
      'Revertir' é castelanismo
+
*require
 +
# v.t. requirir
 +
:''Requerir'' e ''requerer'' non son correctos
  
**router**
+
*reset
 +
# v.t. restablecer
 +
# v.t. reiniciar
  
  1. n.m. router
+
*reverse
  2. n.m. encamiñador
+
# v.t. inverter
 +
:''Invertir'' é castelanismo
  
**row**
+
*revert
 +
# v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 +
# v.t. reverter
 +
:''Revertir'' é castelanismo
  
  1. n.f. ringleira (recomendado)
+
*router
  2. n.f. fileira (recomendado)
+
# n.m. router
  3. n.f. fila
+
# n.m. encamiñador
  
**run**
+
*row
 +
# n.f. ringleira (recomendado)
 +
# n.f. fileira (recomendado)
 +
# n.f. fila
  
  1. v.t. executar
+
*run
  2. v.t. lanzar
+
# v.t. executar
 +
# v.t. lanzar
 +
:Procurar non traducir como ''correr''
  
      Procurar non traducir como 'correr'
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== S ====
 
==== S ====
  
**sample**
+
*sample
 
+
# n.f. mostra
  1. n.f. mostra
 
 
 
**sample frecuency**
 
 
 
  1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
 
 
**sample rate**
 
 
 
  1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
 
 
**sampling**
 
 
 
  1. n.f. mostraxe
 
 
 
      'Muestreo' é castelanismo.
 
 
 
**save**
 
 
 
  1. v.t. gardar (recomendado)
 
  2. v.t. salvar
 
  3. v.t. gravar
 
 
 
      Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'
 
 
 
**scan**
 
 
 
  1. v.t. dixitalizar
 
  2. v.t. examinar
 
  3. v.t. explorar
 
 
 
**scanner**
 
 
 
  1. v.t. escáner
 
 
 
**screen**
 
 
 
  1. n.f. pantalla
 
 
 
      As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.
 
 
 
**screensaver**
 
 
 
  1. n.m. salvapantallas
 
 
 
**script**
 
 
 
  1. n.m. script
 
 
 
      Non traducir coma 'guión'
 
 
 
**script**
 
 
 
  1. n.m. índice
 
  
      Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
+
*sample frecuency
 +
# n.f. frecuencia de mostraxe
  
**search**
+
*sample rate
 +
# n.f. frecuencia de mostraxe
  
  1. n.f. busca
+
*sampling
  2. n.f. procura
+
# n.f. mostraxe
 +
:''Muestreo'' é castelanismo.
  
      'Búsqueda' é castelanismo.
+
*save
 +
# v.t. gardar (recomendado)
 +
# v.t. salvar
 +
# v.t. gravar
 +
:Evitar ''gravar'' por confusión coa traducción de ''record''
  
**search**
+
*scan
 +
# v.t. dixitalizar
 +
# v.t. examinar
 +
# v.t. explorar
  
  1. v.t. buscar (recomendado)
+
*scanner
  2. v.t. procurar
+
# v.t. escáner
  
**seek**
+
*screen
 +
# n.f. pantalla
 +
:As palabras portuguesas ''ecrã'' e ''tela'' non son correctas.
  
  1. v.t. ir á posición
+
*screensaver
  2. v.t. localizar
+
# n.m. salvapantallas
  
      Depende moito do contexto
+
*script
 +
# n.m. script
 +
:Non traducir coma ''guión''
  
**segment**
+
*script
 +
# n.m. índice
 +
:Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
  
  1. v.t. segmento
+
*search
  2. v.t. sector (en casos especiais)
+
# n.f. busca
 +
# n.f. procura
 +
:''Búsqueda'' é castelanismo.
  
**select**
+
*search
 +
# v.t. buscar (recomendado)
 +
# v.t. procurar
  
  1. v.t. seleccionar
+
*seek
  2. v.t. escoller
+
# v.t. ir á posición
 +
# v.t. localizar
 +
: Depende moito do contexto
  
**selector**
+
*segment
 +
# v.t. segmento
 +
# v.t. sector (en casos especiais)
  
  1. n.m. selector
+
*select
 +
# v.t. seleccionar
 +
# v.t. escoller
  
**set**
+
*selector
 +
# n.m. selector
  
  1. v.t. establecer
+
*set
  2. v.t. poñer
+
# v.t. establecer
 +
# v.t. poñer
  
**settings**
+
*settings
 +
# n.m. parámetros
 +
# n.f. configuración(s)
 +
# n.f. propiedades
 +
# n.f. preferencias
 +
# n.f. opcións
  
  1. n.m. parámetros
+
*share
  2. n.f. configuración(s)
+
# v.t. compartir
  3. n.f. propiedades
 
  4. n.f. preferencias
 
  5. n.f. opcións
 
  
**share**
+
*share
 +
# n.m. recurso
 +
# n.f. compartimento
  
  1. v.t. compartir
+
*sharing
 +
# n.m. compartimento
  
**share**
+
*show
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
  
  1. n.m. recurso
+
*shred
  2. n.f. compartimento
+
# v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 +
# v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 +
# v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
 +
{{Nota|Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
 +
Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.}}
  
**sharing**
+
*shredder
 +
# s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
  
  1. n.m. compartimento
+
*sign up
 +
# v.t. crear conta
  
**show**
+
*signal
 +
# n.m. sinal
 +
: É de xénero masculino.
  
  1. v.t. amosar
+
*signature
  2. v.t. mostrar
+
# n.f. sinatura
  
**shred**
+
*skip
  1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
+
# v.t. omitir
  2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
+
# v.t. saltar
  3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
+
# v.t. ignorar
  
      Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos
+
*slot
      repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
+
# n.f. rañura
      Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.
+
# n.m. oco
  
**shredder**
+
*socket
  1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
+
# n.m. socket
  
**sign up**
+
*sort
 +
# v.t. ordenar
 +
:''Ordear'' é hipergaleguismo
  
  1. v.t. crear conta
+
*sound
 +
# n.m. son
 +
:''Sonido'' é castelanismo
  
**signal**
+
*source (code)
 +
# n.m. código fonte
 +
# n.m. fontes
  
  1. n.m. sinal
+
*spelling
 +
# n.f. ortografía
  
      É de xénero masculino.
+
*standalone
 +
# adx. independiente
  
**signature**
+
*standard
 +
# n.m. estándar
 +
# n.f. norma
 +
:''Estandard'' e ''standard'' son anglicismos
  
  1. n.f. sinatura
+
*standard
 +
# adx. estándar
 +
# adx. normativo
  
**skip**
+
*standardize
 +
# v.t. estandarizar
 +
# v.t. normalizar
  
  1. v.t. omitir
+
*start
  2. v.t. saltar
+
# v.t. iniciar
  3. v.t. ignorar
+
# v.t. executar
 +
# v.t. arrincar
 +
:A traducción depende do contexto
  
**slot**
+
*startup
 +
# n.m. inicio
  
  1. n.f. rañura
+
*step
  2. n.m. oco
+
# n.m. paso
 +
# n.m. nivel
  
**socket**
+
*stop
 +
# v.t. deter
 +
# v.t. parar
  
  1. n.m. socket
+
*stop
 +
# n.f. parada
 +
# n.f. fase
 +
:Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
  
**sort**
+
*strikeout
 +
# adx. riscado/a
 +
:Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
  
  1. v.t. ordenar
+
*swap
 +
# n.m. (espacio de) intercambio
 +
# n.m. swap
  
      'Ordear' é hipergaleguismo
+
*swatches palette
 +
# n.f. paleta de mostras
  
**sound**
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
  1. n.m. son
 
 
 
      'Sonido' é castelanismo
 
 
 
**source (code)**
 
 
 
  1. n.m. código fonte
 
  2. n.m. fontes
 
 
 
**spelling**
 
 
 
  1. n.f. ortografía
 
 
 
**standalone**
 
 
 
  1. adx. independiente
 
 
 
**standard**
 
 
 
  1. n.m. estándar
 
  2. n.f. norma
 
 
 
      'Estandard' e 'standard' son anglicismos
 
 
 
**standard**
 
 
 
  1. adx. estándar
 
  2. adx. normativo
 
 
 
**standardize**
 
 
 
  1. v.t. estandarizar
 
  2. v.t. normalizar
 
 
 
**start**
 
 
 
  1. v.t. iniciar
 
  2. v.t. executar
 
  3. v.t. arrincar
 
 
 
      A traducción depende do contexto
 
 
 
**startup**
 
 
 
  1. n.m. inicio
 
 
 
**step**
 
 
 
  1. n.m. paso
 
  2. n.m. nivel
 
 
 
**stop**
 
 
 
  1. v.t. deter
 
  2. v.t. parar
 
 
 
**stop**
 
 
 
  1. n.f. parada
 
  2. n.f. fase
 
 
 
      Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
 
 
 
**strikeout**
 
 
 
  1. adx. riscado/a
 
 
 
      Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
 
 
 
**swap**
 
 
 
  1. n.m. (espacio de) intercambio
 
  2. n.m. swap
 
 
 
**swatches palette**
 
 
 
  1. n.f. paleta de mostras
 
  
 
==== T ====
 
==== T ====
  
**tab**
+
*tab
 
+
#. n.f. lingüeta (recomendado)
  1. n.f. lingüeta (recomendado)
+
# n.m. separador
  2. n.m. separador
+
# n.f. aba
  3. n.f. aba
+
:Non se acepta coma tradución correcta ''pestana''
 
 
      Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'
 
 
 
**tag**
 
 
 
  1. n.f. etiqueta
 
  2. n.f. marca
 
 
 
**template**
 
 
 
  1. n.m. patrón
 
  2. n.m. modelo
 
 
 
**timeout**
 
 
 
  1. n.m. tempo de expiración
 
  2. n.m. tempo de espera
 
  3. n.m. tempo de vencemento
 
  4. n.m. tempo esgotado
 
  5. n.m. timeout
 
 
 
      A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'),
 
    ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)
 
 
 
**time stamp**
 
  1. n.f. data e hora
 
  2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 
  3. n.m  selo de data e hora
 
  4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 
  5. v.t selar a cada e hora
 
 
 
      "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura
 
      dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do
 
      documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da
 
      sinatura dixital.
 
      En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos
 
      transcorridos desde 19700101T000000Z.
 
      Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.
 
 
 
 
 
**tool**
 
  
  1. n.f. ferramenta (recomendado)
+
*tag
  2. n.f. utilidade
+
# n.f. etiqueta
 +
# n.f. marca
  
**tooltip**
+
*template
 +
# n.m. patrón
 +
# n.m. modelo
  
  1. n.m. tooltip
+
*timeout
 +
# n.m. tempo de expiración
 +
# n.m. tempo de espera
 +
# n.m. tempo de vencemento
 +
# n.m. tempo esgotado
 +
# n.m. timeout
 +
{{Nota|A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, ''tempo de expiración''), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, ''tempo esgotado'' para un comando ou transacción)}}
  
**trace**
+
*time stamp
 +
# n.f. data e hora
 +
# n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 +
# n.m  selo de data e hora
 +
# v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 +
# v.t selar a cada e hora
 +
{{Nota|'''Timestamp''' pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital.
 +
En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z.
 +
Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.}}
  
  1. v.t. trazar
+
*tool
  2. v.f. calcar
+
# n.f. ferramenta (recomendado)
  3. v.t. seguir
+
# n.f. utilidade
  4. v.t. delinear (un debuxo)
 
  5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 
  
**trash**
+
*tooltip
 +
# n.m. tooltip
  
  1. n.m. lixo (recomendado)
+
*trace
  2. n.f. papeleira
+
# v.t. trazar
 +
# v.f. calcar
 +
# v.t. seguir
 +
# v.t. delinear (un debuxo)
 +
# v.t. vectorizar (unha imaxe)
  
      No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'
+
*trash
 +
# n.m. lixo (recomendado)
 +
# n.f. papeleira
 +
{{Nota|No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir ''trashcan''), empréguese a locución ''colector do lixo''}}
  
**turn on**
+
*turn on
 +
# v.t. acender
 +
# v.t. prender
  
  1. v.t. acender
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. v.t. prender
 
  
 
==== U ====
 
==== U ====
  
**underline**
+
*underline
 
+
# v.t. subliñar
  1. v.t. subliñar
+
:''Suliñar'' non é correcto.
  
      'Suliñar' non é correcto.
+
*unlink
 +
# v.t. desligar
  
**unlink**
+
*update
 +
# v.t. actualizar
  
  1. v.t. desligar
+
*url
 +
# n.m. url
 +
{{Nota|'''URL''' significa ''Uniform Resource Locator'', e '''URI''' ''Universal Resource Identifier''. A traducción dos substantivos é ''localizador'' e ''identificador'' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.}}
  
**update**
+
*usage
 +
# n.m. uso
  
  1. v.t. actualizar
+
*utility
 +
# n.f. utilidade
  
**url**
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
  1. n.m. url
 
 
 
      'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador'
 
      e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
 
 
 
**usage**
 
 
 
  1. n.m. uso
 
 
 
**utility**
 
 
 
  1. n.f. utilidade
 
  
 
==== V ====
 
==== V ====
  
**view**
+
*view
 
+
# n.f. vista
  1. n.f. vista
 
 
 
**view**
 
  
  1. v.t. visualizar
+
*view
  2. v.t. ver
+
# v.t. visualizar
 +
# v.t. ver
  
**viewer**
+
*viewer
 +
# n.m. visualizador
 +
# n.m. visor
  
  1. n.m. visualizador
+
*volume
  2. n.m. visor
+
# n.m. volume
 +
:''Volumen'' é castelanismo
  
**volume**
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
  1. n.m. volume
 
 
 
      'Volumen' é castelanismo
 
  
 
==== W ====
 
==== W ====
**wait**
 
 
  1. v.i. agardar
 
  2. v.i. esperar
 
 
**width**
 
 
  1. n.f. anchura
 
  2. n.f. largura
 
  1. n.f. ancho
 
 
**window**
 
 
  1. n.f. fiestra (recomendado)
 
  2. n.f. xanela
 
  3. n.f. ventá
 
 
**wireless**
 
  
  1. adx. sen fíos
+
*wait
 +
# v.i. agardar
 +
# v.i. esperar
  
      Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'
+
*width
 +
# n.f. anchura
 +
# n.f. largura
 +
# n.f. ancho
  
**wizard**
+
*window
 +
# n.f. fiestra (recomendado)
 +
# n.f. xanela
 +
# n.f. ventá
  
  1. n.m. asistente
+
*wireless
 +
# adx. sen fíos
 +
:Non usar nin ''inarámico'' nin ''inalámbrico''
  
**word wrap**
+
*wizard
 +
# n.m. asistente
  
  1. v.t. dividir a liña
+
*word wrap
  2. v.t. axustar as palabras
+
#. v.t. dividir a liña
 +
#. v.t. axustar as palabras
 +
{{Nota|É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada, sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.}}
  
      É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada,
+
*workspace
      sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha
+
# n.f. área de traballo (recomendado)
      simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
+
# n.m. espazo de traballo
 +
# n.m. escritorio
  
**workspace**
+
*wrap
 +
# v.t. partir
 +
# v.t. dividir
 +
# v.t. envolver
  
  1. n.f. área de traballo (recomendado)
+
*wrap search
  2. n.m. espazo de traballo
+
# s.f. procura cíclica
  3. n.m. escritorio
+
# s.f. procura circular
 +
# procurar ciclicamente
 +
{{Nota|Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar, a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.}}
  
**wrap**
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
  1. v.t. partir
+
==== X ====
  2. v.t. dividir
 
  3. v.t. envolver
 
  
**wrap search**
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
  1. s.f. procura cíclica
+
==== Y ====
  2. s.f. procura circular
 
  3.      procurar ciclicamente
 
  
      Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar,
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
      a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.
 
  
 
==== Z ====
 
==== Z ====
**zoom**
 
  
  1. n.f. ampliación
+
*zoom
 +
# n.f. ampliación

Latest revision as of 15:48, 17 November 2013

Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes consultar outros dicionarios informáticos en Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo

NOTA: Este glosario está parcialmente obsoleto. O glosario que se utiliza actualmente no Proxecto Trasno inclúe os acordos adoptados nas Trasnadas así como os termos deste glosario que non foron tratados nas Trasnadas, e pódese descargar en formato TBX.


NOTA: Tamén pode consultar a páxina web de consulta dinámica de terminoloxía do Proxecto Trasno (require ter Javascript activado no navegador). A páxina de consulta dinámica contén exactamente a mesma terminoloxía incluída no ficheiro TBX.

Pódese descargar en páxina dos resultados das Trasnadas. Unha vez descargada a páxina de consulta dinámica non é necesario dispoñer dunha conexión á Internet para poder consultar a terminoloxía.


Termos informáticos máis frecuentes[edit]

Índice alfabético[edit]

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A[edit]

 • abort
 1. v.i. interromper
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de (recomendada)
 2. prep. sobre
~ to: a piques de (recomendada); a punto de
Nota: acerca de recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...

Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.

 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • account
 1. n.f. conta
 • add
 1. v.t. engadir
Non son correctos añadir nin adicionar
 • add on
 1. v.t. engadir
 2. v.t. agregar
 3. v.t. amecer
 • add-on
 1. n.m. complemento
Véxanse tamén: complement, extension e plug-in
 • address
 1. n.m. enderezo (recomendado)
Non se aceptan dirección nin direción
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias
 • align
 1. v.t. aliñar
 • allocate
 1. v.t. asignar
Evitar os barbarismos alocar ou alocatar
 • appearance
 1. n.f. aparencia
Apariencia é castelanismo
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplictivo
 3. n.m. trebello
 4. n.m. cachivache
 5. n.m. chintófano
Nota: Non traducir como aplicacionciña nin como aplicadela. Applet é de xénero femininino por vir de aplicación.

Trebello, cachivache e chintófano son para os miniaplicativos do escritorio.

 • archive
 1. v.t. arquivar
 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha
Flecha é incorrecto
 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar
Usar anexar ou achegar cando incluír poida resultar ambigua
 • attachment
 1. n.m. anexo
A palabra adxunto non está recomendada
 • attribute
 1. n.m. atributo
A palabra característica non está recomendada
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar
Autenticar é a única opción que recolle o VOLG.
 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • axis
 1. n.m. eixe
Eixe é a forma recomendada pola RALG en vez de eixo.


Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B[edit]

 • backend
 1. n.m. motor
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup
 • backup
 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • ban
 1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 • banner
 1. n.m. cartel (publicitario)
 • baseline
 1. n.f. liña base dos caracteres
 • bell
 1. n.f. campá
campana é castelanismo
 • bind
 1. v.t. asociar
 • binding
 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)
 • bitmap
 1. n.m. mapa de bits
 • bitrate
 1. n.m. taxa de bits
 • blame
 1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 • blink
 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar
 • block
 1. n.m. bloque
Bloco é lusismo
 • blog
 1. n.m. blogue
 2. n.f. bitácora
 • blur
 1. v.t. desenfocar
 2. v.t. esvaecer
Non usar difuminar
 • bold
 1. adx. grosa
 2. adx. negra
 • bookmark
 1. n.m. marcador (recomendado)
 2. n.m. marcapáxinas
 3. n.m. favorito
 • boot
 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar
 • bootloader
 1. n.m. cargador de arrinque
 2. n.m. cargador de inicio
 3. n.m. xestor de arrinque
 4. n.m. xestor de inicio
 • border
 1. n.m. bordo
Borde é castelanismo
 • bot
 1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
 • breakpoint
 1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 2. n.m. Punto de parada
 • browse
 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar
Nota: É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
 • browser
 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador
 • buddy
 1. n.m. colega
 2. n.m. amigo
 • buddy icon
 1. n.f. imaxe persoal
 • buffer
 1. n.m. búfer (recomendada)
Desaconséllase usar as traducións memoria intermedia, almacenador intermedio ou buffer. Búfer leva til no u.
 • bug
 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug
 • build
 1. v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 2. v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 • build-in
 1. v.t.(xeral) incorporar
Evítese traducir como incrustar ou análogas
 • built-in
 1. n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
 • button
 1. n.m. botón
 • byte
 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C[edit]

 • cache
 1. n.f. caché
 2. n.f. memoria caché
 • calendar
 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario
Nota: Moitos programas usan calendar para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.

Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como axenda, malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen calendario.

 • cancel
 1. v.t. cancelar
 • canvas
 1. n.m. lenzo
 • card
 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa
 • caret
 1. n.m. acento circumflexo
 2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
Nota: Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais, a cada lado da vertical.
 • cell
 1. n.f. cela
Celda é castelanismo
 • change
 1. v.t. trocar (recomendado)
 2. v.t. mudar
 3. v.t. cambiar
 • channel
 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar canle.
 • charset
 1. n.m. xogo de caracteres
 • check
 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar
 3. v.t. marcar (un cadro)
 • childframe
 1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 • choose
 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir
Elexir é castelanismo
 • click
 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
Evítense os barbarismos clicar ou cliquear.
Usar facer clic cando sexa necesario (por exemplo, traducir double click por facer dobre clic)
 • clipboard
 1. n.m. portarretallos (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis
 • clock
 1. n.m. reloxo
Reloxio non é correcto.
 • close
 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar
 • closed captioning
 1. n.m subtítulos opcionais
Nota: O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
 • cluster
 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque
 • color
 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color
Ámbalas dúas formas son femininas.
 • column
 1. n.f. columna
 • command
 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde
Aconséllase comando por ser orde confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
 • complement
 1. n.m complemento
Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
 • completion
 1. n.m. completado
 • computer
 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador
 • connector
 1. n.m. conectador
Non usar conector
 • control
 1. n.m. control
controlo é lusismo
O plural irregular é controles, non controis
 • convert
 1. v.t. converter
Convertir é castelanismo
 • core file
 1. n.m. ficheiro core
Núcleo non é correcto neste contexto.
 • cryptography
 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía
 • cursor
 1. n.m. cursor
 • customize
 1. v.t. personalizar
Persoalizar é pseudo-galeguismo.
Evita-lo barbarismo customizar


Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D[edit]

 • daemon
 1. n.m. daemon
Nota: A palabra galega demo equivale habitualmente en inglés a demon. Daemon é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de Disk And Execution MONitor. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de divindade adscrita ó destino dunha persoa (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
 • data
 1. n.m. datos
Data en inglés é plural
 • date
 1. n.f. data
Fecha é castelanismo.
 • debug
 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug
 • debug
 1. v.t. depurar
 • decrypt
 1. v.t. descifrar
 • default
 1. adx. predeterminado (que se usa en principio de non indicarse o contrario)
 2. adx. predefinido (definido previamente, pode ser predeterminado ou non)
 3. adx. por omisión
 • default
 1. n.m. predefinición
 • delete
 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar
 • description
 1. n.f. descrición
Descripción é castelanismo
 • deselect
 1. v.t. deseleccionar
 • desktop
 1. n.m. escritorio
 • develop
 1. . v.t. desenvolver
Non se pode utilizar desenrolar con este significado
 • development
 1. n.m. desenvolvemento
 • device
 1. n.m. dispositivo
 • directory
 1. n.m. directorio
 • disable
 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar
 • diskette
 1. n.m. disquete (recomendado)
 2. n.m. disco
Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 • display
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar
 • display
 1. n.f. pantalla
 2. n.m. visualización
 3. n.m. display
 • dock
 1. v.t. acoplar
 • download
 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir
 • download
 1. . n.f. descarga
 • draft
 1. n.m. borrador
 • drag
 1. . v.t. arrastrar
 • draw
 1. v.t. debuxar
Dibuxar é castelanismo
 • drive
 1. n.f. unidade
 • driver
 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
Usar driver só cando a forma controlador sexa confusa.
 • drop
 1. v.t. soltar
 • dump
 1. v.t. envorcar
Volcar é castelanismo

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

E[edit]

 • edge
 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo
 • e-mail
 1. n.m. correo-e
 2. n.m. correo electrónico
 3. n.m. e-mail
Usar mensaxe cando sexa contable (ver o comentario de mail)
 • emboss
 1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
Nota: Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
 • empty
 1. adx. baleiro
 • empty
 1. . v.t. baleirar
 • enable
 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar
 • encrypt
 1. v.t. cifrar
Nota: Encriptar non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como meter nunha cripta¡')
 • encryption
 1. n.m. cifrado
 • enter
 1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
 • environment
 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
Entorno é castelanismo
 • expire
 1. v.t. caducar
 • extended partition
 1. n.f. partición estendida
Estendida ven de estender, polo que se grafa con s.

extension

 1. s.f. extensión (recomendada)
 2. s.m. engadido
Véxase tamén: add-on, complement e plug-in

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

F[edit]

 • fail
 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar
Faiar é incorrecto
 • fail
 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
Fallo non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 • fallback
 1. adx. de reserva
 2. adx. de emerxencia
 • fatal error
 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal
 • favicon
 1. n.f icona de páxina
Nota: O nome favicon procede do inglés favorites icon e refírese ás pequenas imaxes no formato .ico con un tamaño arredor dos 16x16 píxeles que quedan gardadas nun sitio web para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
 • feature
 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función
 • file
 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
Nota: Recoméndase deixar arquivo para archive, para poder traducir cousas do inglés como Compress files in an archive.

Ficheiro e fichero son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de arquivo e archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por archivo. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma ficheiro. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî)


 • file
 1. v.t. arquivar
Non temos nada semellante a ficheirar, así que temos que usar arquivar. É un verbo pouco habitual
 • fill
 1. v.t. encher
 2. v.t. completar
A tradución depende do contexto.
 • fill
 1. n.m. recheo
 • find
 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar
Depende do contexto. Os ingleses usan find co senso de buscar
 • firewall
 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control
 • flag
 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.f. marca
 4. n.m. sinalador
 5. n.m. indicador
 • floppy disk
 1. n.m. disquete
 • folder
 1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 2. n.f. pasta
 • font
 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra
Non usar tipografía. Non usar fonte en contextos onde sexa preferible usar tipo de letra
 • foreground
 1. n.m. primeiro plano
 • format
 1. n.m. formato
 • format
 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
Formatear non é unha tradución correcta
 • frame
 1. n.m. fotograma
 2. n.m. marco
 • friendly
 1. -[xeral] adx. simpático
 2. -[xeral] adx. acolledor
user ~: fácil de usar; de manexo simple ou doado
printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
 • frontend
 1. n.f. interface
 • full screen
 1. n.f. pantalla completa

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G[edit]

 • gateway
 1. n.f. pasarela (recomendada)
Non usar gateway
 • gesture
 1. n.m [xeral] aceno
 2. n.m [xeral] xesto
Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
Shape ~   : [gui] aceno co rato
Nota: Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
 • glossy paper
 1. n.m. papel brillante
En galego non existe a palabra satinado
 • glyph
 1. n.m símbolo
 2. n.m glifo
 • gradient
 1. n.m. degradado (recomendado)
 2. n.m. gradiente
 • grid
 1. n.m. enreixado
Rexiña e relliña non son correctos.
 • guideline
 1. n.f. liña-guía
Non confundir con guidelines.
 • guidelines
 1. n.f. liñas mestras
 2. n.f. directivas
 3. n.f. normativa
 4. n.f. orientacións
 5. n.f. liñas-guía (mirar guideline)

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

H[edit]

 • handle
 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar
 • handler
 1. n.m. manexador
 2. n.m. xestor
 • hard disk
 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. . n.m. disco ríxido
 • head
 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza
 • help
 1. n.m. axuda
 • hide
 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar
 • highlight
 1. v.t. resaltar (recomendado)
 2. v.t. realzar
 • highlight
 1. n.m. resalte (recomendado)
 2. n.m. realce
 • host
 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor
Hóspede non é correcto.
 • however
 1. sen embargo
 2. non obstante
 3. en troques
 4. ainda así
Nembargantes non é correcto.
 • hub
 1. n.m (hardware, redes) concentrador

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

I[edit]

 • icon
 1. n.f. icona
Non son correctos icono nin ícone.
 • iconify
 1. v.t. iconificar
 • inbox
 1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 2. n.m. buzón
 • inch
 1. n.f. polgada
Pulgada é castelanismo.
 • incoming
 1. n.f. entrante
 • indent
 1. v.t. sangrar
Evitar o barbarismo indentar
 • indentation
 1. v.t. sangría
Evitar sangrado e o barbarismo indentado
 • indexer
 1. n.m. indexador
 2. n.m. catalogador
 3. n.m. rexistrador
 • inode
 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
A palabra orixinal node ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo nodo.
 • insert
 1. . v.t. inserir (recomendado)
Non usar insertar
 • interface
 1. n.f. interface
interfaz é castelanismo.
 • invert
 1. v.t. inverter
invertir é castelanismo
 • italic
 1. adx. cursiva
 • item
 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

J[edit]

 • journaling filesystem
 1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
 • justify
 1. v.t. xustificar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K[edit]

 • kernel
 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
Usar núcleo cando non haxa posibilidade de confusión
 • kerning
 1. n.m. kerning
 • key
 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave
 • key binding
 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
Véxase a traducción do verbo to bind
 • keyboard
 1. n.m. teclado
 • keymap
 1. n.m. mapa de teclado
 • keyring
 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro
 • keyword
 1. n.f. palabra clave
 • kickban
 1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 2. v.t (redes, irc) Desterrar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

L[edit]

 • label
 1. v.t. etiquetar
 2. v.t. marcar
 • label
 1. n.f. etiqueta
 • landscape
 1. adx. apaisado
 • launch
 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar
 • layer
 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel
 • layout
 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato
 • leader line
 1. . n.f. liña directriz (para o texto)
 • library
 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como librería, que pode ter o mesmo significado que biblioteca
 • line
 1. n.f. liña
línea é castelanismo
 • link
 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace
 • link
 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar
 • load
 1. n.f. carga
 • load
 1. v.t. cargar
carregar é lusismo.
 • log file
 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
Deixa-lo termo inglés só cando rexistro sexa confuso
 • log in
 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
 • login
 1. n.m. login
 2. n.f. conexión
 • look and feel
 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

M[edit]

 • mail
 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
Non usar mail (só aceptable en e-mail)
Nota: Correo é un substantivo incontable, polo que as expresións un correo, dous correos, etc... non son correctas. Usar mensaxe nesa situación.
 • mail
 1. . v.t. enviar (unha mensaxe)
 • mailbox
 1. n.f. caixa de correo
Buzón é castelanismo.
 • manage
 1. v.t. xestionar
 • manager
 1. . n.m. xestor
 • map
 1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
 • map
 1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
 • margin
 1. n.f. marxe
Marxe é xénero feminino.
 • master
 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
Maestro é castelanismo
 • maximize
 1. v.t. maximizar
 • media
 1. n.m. soporte, soportes
 • media player
 1. n.m. reprodutor multimedia
reproductor pertence á antiga normativa.
 • menu
 1. n.m. menú
 • message
 1. n.f. mensaxe
Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
 • miner
 1. n.m (xeral) mineiro
 2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
Nota: En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
 • minimize
 1. v.t. minimizar
 • mixer
 1. n.m. mesturador
Mezclador, mesclador e mexturador non son correctos.
 • mock up
 1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta
 2. s.m. prototipo
 • monitor
 1. n.m. monitor
 • monitor
 1. v.t. monitorizar
Evita-la forma monitorear
 • mount
 1. v.t. montar
 • mount point
 1. n.m. punto de montaxe

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

N[edit]

 • namespaces
 1. n.m. espazos de nomes
 • news
 1. n.f. novas
 • nick
 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick
 • node
 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
Nota: Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de , e non ten ningún parecido con nodo.

No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese nodo segundo se explica na traducción de inode

 • nuke
 1. v.t. (redes, irc) cair, atacar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O[edit]

 • offline
 1. adx. desconectado
 • offset
 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 • ok
 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok
 • online
 1. adx. conectado
 • operating system
 1. n.m. sistema operativo
É válido e entendible traduci-la abreviatura OS por SO
 • order
 1. n.f. orde
O xénero é sempre feminino
 • order
 1. v.t. solicitar
 2. v.t. pedir
 • outgoing
 1. adx. sainte
 • output
 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir
 • output
 1. n.f. saída
 • overscan
 1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 3. (imaxe e son) overscan
Nota: Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
 • overwrite
 1. v.t. sobrescribir

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

P[edit]

 • package
 1. n.m. paquete
Pacote é lusismo
 • package
 1. v.t. empaquetar
 • packet
 1. n.m. paquete
 • panel
 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro
 • paragraph
 1. n.m. parágrafo
Párrafo é castelanismo
 • parse
 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
Evita-lo barbarismo parsear. Non usar analisar
 • parser
 1. v.t. analizador (sintáctico)
 2. v.t. procesador
 3. v.t. intérprete
 • partition
 1. n.f. partición
 • partition
 1. v.t. particionar
 • password
 1. n.f. clave (de acceso)
O xénero de contrasinal é masculino, como o de sinal
 • paste
 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
Evita-lo barbarismo pastear
 • path
 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
Rota, con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 • peer
 1. n.m. par
 • percentage
 1. n.f. porcentaxe
Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
Percentaxe non é correcto.
 • performance
 1. n.m. rendemento
O verbo é render, polo que rendimento é castelanismo/lusismo
 • pixel
 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
 • play
 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
Recoméndase reproducir por harmonía con reprodutor
 • player
 1. n.m. reprodutor
reproductor pertence á antiga normativa.
 • plot
 1. n.f. gráfica
 • plot
 1. v.t. trazar
 2. v.t. representar
 3. v.t. debuxar
 • plugin
 1. . v.t. conectar
 2. v.t. enchufar
 • plug-in
 1. n.m. engadido (recomendada)
 2. n.f. extensión
 3. n.m. módulo
Extensión gráfase con x e non con 's' por ser cultismo
Véxanse tamén: add-on, complement e extension
 • pointer
 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador
 • port
 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta
 • preferences
 1. n.f. preferencias
 • preview
 1. v.t. previsualizar
 2. s.f. vista previa
 • print
 1. v.t. imprimir
 2. v.t. amosar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. visualizar
 5. v.t. escribir
Este verbo úsase moitas veces co senso de imprimir na pantalla
 • printer
 1. n.f. impresora
 • privacy
 1. n.f. intimidade
 • properties
 1. n.f. propiedades
 • provide
 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover
 • provider
 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor
 • proxy
 1. n.m. proxy
Fágase o plural segundo as nosas regras como proxys

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Q[edit]

 • query
 1. v.t. consultar
 • query
 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición
 • queue
 1. n.f. cola
 2. n.f. fila

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

R[edit]

 • rate
 1. n.f. taxa
Tasa é incorrecto
 • reboot
 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar
 • recipient
 1. n.m. destinatario
 • record
 1. . n.m. rexistro
 • record
 1. v.t. gravar
Grabar é castelanismo gráfico.
 • refresh
 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar
 • refuse
 1. v.t. rexeitar
 • regexp
 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg
 • release
 1. n.f. versión
 2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
 • remove
 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar
 • rename
 1. v.t. renomear
 2. v.t. mudar o nome
 3. v.t. cambiar o nome
 • render
 1. v.t. representar
 2. v.t. debuxar
 3. v.t. producir
 • replace
 1. v.t. substituír
Reemprazar non é válido. Tampouco o é remprazar nin sustituír. Substituír leva til no i.
 • replay
 1. v.t. repetir
 2. v.t. reproducir
 • require
 1. v.t. requirir
Requerir e requerer non son correctos
 • reset
 1. v.t. restablecer
 2. v.t. reiniciar
 • reverse
 1. v.t. inverter
Invertir é castelanismo
 • revert
 1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 2. v.t. reverter
Revertir é castelanismo
 • router
 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador
 • row
 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila
 • run
 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
Procurar non traducir como correr

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S[edit]

 • sample
 1. n.f. mostra
 • sample frecuency
 1. n.f. frecuencia de mostraxe
 • sample rate
 1. n.f. frecuencia de mostraxe
 • sampling
 1. n.f. mostraxe
Muestreo é castelanismo.
 • save
 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
Evitar gravar por confusión coa traducción de record
 • scan
 1. v.t. dixitalizar
 2. v.t. examinar
 3. v.t. explorar
 • scanner
 1. v.t. escáner
 • screen
 1. n.f. pantalla
As palabras portuguesas ecrã e tela non son correctas.
 • screensaver
 1. n.m. salvapantallas
 • script
 1. n.m. script
Non traducir coma guión
 • script
 1. n.m. índice
Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
 • search
 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
Búsqueda é castelanismo.
 • search
 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar
 • seek
 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
Depende moito do contexto
 • segment
 1. v.t. segmento
 2. v.t. sector (en casos especiais)
 • select
 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller
 • selector
 1. n.m. selector
 • set
 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer
 • settings
 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións
 • share
 1. v.t. compartir
 • share
 1. n.m. recurso
 2. n.f. compartimento
 • sharing
 1. n.m. compartimento
 • show
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 • shred
 1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
Nota: Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.

Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.

 • shredder
 1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
 • sign up
 1. v.t. crear conta
 • signal
 1. n.m. sinal
É de xénero masculino.
 • signature
 1. n.f. sinatura
 • skip
 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar
 • slot
 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco
 • socket
 1. n.m. socket
 • sort
 1. v.t. ordenar
Ordear é hipergaleguismo
 • sound
 1. n.m. son
Sonido é castelanismo
 • source (code)
 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes
 • spelling
 1. n.f. ortografía
 • standalone
 1. adx. independiente
 • standard
 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
Estandard e standard son anglicismos
 • standard
 1. adx. estándar
 2. adx. normativo
 • standardize
 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar
 • start
 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
A traducción depende do contexto
 • startup
 1. n.m. inicio
 • step
 1. n.m. paso
 2. n.m. nivel
 • stop
 1. v.t. deter
 2. v.t. parar
 • stop
 1. n.f. parada
 2. n.f. fase
Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
 • strikeout
 1. adx. riscado/a
Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
 • swap
 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap
 • swatches palette
 1. n.f. paleta de mostras

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

T[edit]

 • tab
 1. . n.f. lingüeta (recomendado)
 2. n.m. separador
 3. n.f. aba
Non se acepta coma tradución correcta pestana
 • tag
 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca
 • template
 1. n.m. patrón
 2. n.m. modelo
 • timeout
 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout
Nota: A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, tempo de expiración), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, tempo esgotado para un comando ou transacción)
 • time stamp
 1. n.f. data e hora
 2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 3. n.m selo de data e hora
 4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 5. v.t selar a cada e hora
Nota: Timestamp pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital.

En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z. Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.

 • tool
 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade
 • tooltip
 1. n.m. tooltip
 • trace
 1. v.t. trazar
 2. v.f. calcar
 3. v.t. seguir
 4. v.t. delinear (un debuxo)
 5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 • trash
 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
Nota: No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir trashcan), empréguese a locución colector do lixo
 • turn on
 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

U[edit]

 • underline
 1. v.t. subliñar
Suliñar non é correcto.
 • unlink
 1. v.t. desligar
 • update
 1. v.t. actualizar
 • url
 1. n.m. url
Nota: URL significa Uniform Resource Locator, e URI Universal Resource Identifier. A traducción dos substantivos é localizador e identificador respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
 • usage
 1. n.m. uso
 • utility
 1. n.f. utilidade

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V[edit]

 • view
 1. n.f. vista
 • view
 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver
 • viewer
 1. n.m. visualizador
 2. n.m. visor
 • volume
 1. n.m. volume
Volumen é castelanismo

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

W[edit]

 • wait
 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar
 • width
 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura
 3. n.f. ancho
 • window
 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá
 • wireless
 1. adx. sen fíos
Non usar nin inarámico nin inalámbrico
 • wizard
 1. n.m. asistente
 • word wrap
 1. . v.t. dividir a liña
 2. . v.t. axustar as palabras
Nota: É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada, sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
 • workspace
 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. espazo de traballo
 3. n.m. escritorio
 • wrap
 1. v.t. partir
 2. v.t. dividir
 3. v.t. envolver
 • wrap search
 1. s.f. procura cíclica
 2. s.f. procura circular
 3. procurar ciclicamente
Nota: Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar, a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

X[edit]

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Y[edit]

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Z[edit]

 • zoom
 1. n.f. ampliación