Difference between revisions of "Termos frecuentes"

From Proxecto Trasno
(Actualizo ligazón á páxina de consulta dinámica de terminoloxía)
 
(37 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
__NOTOC__
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
  
Podes consultar outros dicionarios informáticos en [http://sli.uvigo.es/CLIG/|Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]
+
Podes consultar outros dicionarios informáticos en [http://sli.uvigo.es/CLIG/ Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]
 +
 
 +
<div style="color: red; background: yellow; padding: 2em;"><b>NOTA:</b> Este glosario está parcialmente obsoleto. O glosario que se utiliza actualmente no Proxecto Trasno inclúe os acordos adoptados nas Trasnadas así como os termos deste glosario que non foron tratados nas Trasnadas, e pódese  [http://trasno.net/ficheiros/upload/resultados_trasnadas/glosario_trasnadas_con_termos_do_antigo_glosario_de_trasno.tbx descargar en formato TBX].
 +
 
 +
<br />
 +
 
 +
<b>NOTA:</b> Tamén pode consultar a [http://people.trasno.net/~common/resultados_trasnadas/prontuario-descomprimido/html_trasnadas.html páxina web de consulta dinámica de terminoloxía do Proxecto Trasno] (require ter Javascript activado no navegador). A páxina de consulta dinámica contén exactamente a mesma terminoloxía incluída no ficheiro TBX.
 +
 
 +
Pódese descargar en [http://www.trasno.net/content/resultados-das-trasnadas páxina dos resultados das Trasnadas]. Unha vez descargada a páxina de consulta dinámica non é necesario dispoñer dunha conexión á Internet para poder consultar a terminoloxía.
 +
</div>
 +
 
  
 
== Termos informáticos máis frecuentes ==
 
== Termos informáticos máis frecuentes ==
  
===== Índice alfabético =====
+
=== Índice alfabético ===
  
[[#A|A]] [[#B|B]] [[#C|C]] [[#D|D]] [[#E|E]] [[#F|F]] [[#G|G]] [[#H|H]] [[#I|I]] [[#J|J]] [[#K|K]] [[#L|L]] [[#M|M]] [[#N|N]] [[#O|O]] [[#P|P]] [[#Q|Q]] [[#R|R]] [[#S|S]] [[#T|T]] [[#U|U]] [[#V|V]] [[#W|W]] [[#X|X]] [[#Y|Y]] [[#Z|Z]]
+
[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== A ====
 
==== A ====
  
 
*abort
 
*abort
 
+
# v.i. interromper
  1. v.i. abortar
+
# v.i. cancelar
  2. v.i. cancelar
 
  
 
*about
 
*about
 
+
# prep. acerca de (recomendada)
  1. prep. acerca de (recomendada)
+
# prep. sobre
  2. prep. sobre
+
:~ to: a piques de (recomendada); a punto de
  ~ to: a piques de (recomendada); a punto de
+
{{Nota|'''acerca de''' recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 
+
Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.}}
  "acerca de" recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 
  Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
 
  
 
*accelerator
 
*accelerator
 
+
# n.m. atallo (de teclado)
  1. n.m. atallo (de teclado)
 
  
 
*account
 
*account
 
+
# n.f. conta
  1. n.f. conta
 
  
 
*add
 
*add
 
+
# v.t. engadir
  1. v.t. engadir
+
:Non son correctos ''añadir'' nin ''adicionar''
 
 
      Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
 
  
 
*add on
 
*add on
  1. v.t. engadir
+
# v.t. engadir
  2. v.t. agregar
+
# v.t. agregar
  3. v.t. amecer
+
# v.t. amecer
  
 
*add-on
 
*add-on
 
+
# n.m. complemento
  1. n.m. complemento
+
:Véxanse tamén: complement, extension e plug-in  
 
 
    Véxanse tamén: complement, extension e plug-in  
 
  
 
*address
 
*address
 
+
# n.m. enderezo (recomendado)
  1. n.m. enderezo (recomendado)
+
:Non se aceptan ''dirección'' nin ''direción''
 
 
  Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
 
  
 
*alias
 
*alias
 
+
# n.m. alcume
  1. n.m. alcume
+
# n.m. alcuño
  2. n.m. alcuño
+
# n.m. sobrenome
  3. n.m. sobrenome
+
# n.m. alias
  4. n.m. alias
 
  
 
*align
 
*align
 
+
# v.t. aliñar
  1. v.t. aliñar
 
  
 
*allocate
 
*allocate
 
+
# v.t. asignar
  1. v.t. asignar
+
:Evitar os barbarismos ''alocar'' ou ''alocatar''
 
 
      Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
 
  
 
*appearance
 
*appearance
 
+
# n.f. aparencia
  1. n.f. aparencia
+
:''Apariencia'' é castelanismo
 
 
      'Apariencia' é castelanismo
 
  
 
*applet
 
*applet
 
+
# n.f. applet (recomendado)
  1. n.f. applet (recomendado)
+
# n.f. miniaplictivo
  2. n.f. miniaplicación
+
# n.m. trebello
  3. n.m. trebello
+
# n.m. cachivache
  4. n.m. cachivache
+
# n.m. chintófano
  5. n.m. chintófano
+
{{Nota|Non traducir como ''aplicacionciña'' nin como ''aplicadela''. ''Applet'' é de xénero femininino por vir de ''aplicación''.
 
+
''Trebello'', ''cachivache'' e ''chintófano'' son para os miniaplicativos do escritorio.}}
 
 
      Non traducir como 'aplicacionciña' nin como 'aplicadela'. 'Applet' é de xénero femininino por vir de 'aplicación'.
 
      'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
 
  
 
*archive
 
*archive
 
+
# v.t. arquivar
  1. v.t. arquivar
 
  
 
*archive
 
*archive
 
+
# n.m. arquivo
  1. n.m. arquivo
 
  
 
*arrow
 
*arrow
 
+
# n.f. frecha
  1. n.f. frecha
+
:''Flecha'' é incorrecto
 
 
      'Flecha' é incorrecto
 
  
 
*attach
 
*attach
 
+
# v.t. incluír (recomendado)
  1. v.t. incluír (recomendado)
+
# v.t. anexar
  2. v.t. anexar
+
# v.t. achegar
  3. v.t. achegar
+
:Usar ''anexar'' ou ''achegar'' cando ''incluír'' poida resultar ambigua
 
 
      Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
 
  
 
*attachment
 
*attachment
 
+
# n.m. anexo
  1. n.m. anexo
+
:A palabra ''adxunto'' non está recomendada
 
 
      A palabra 'adxunto' non está recomendada
 
  
 
*attribute
 
*attribute
 
+
# n.m. atributo
  1. n.m. atributo
+
:A palabra ''característica'' non está recomendada
 
 
      A palabra 'característica' non está recomendada
 
  
 
*authenticate
 
*authenticate
 
+
# v.t. autenticar (recomendado)
  1. v.t. autenticar (recomendado)
+
# v.t. autentificar
  2. v.t. autentificar
+
:''Autenticar'' é a única opción que recolle o VOLG.
 
 
      'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
 
  
 
*authentication
 
*authentication
 
+
# n.f. autenticación (recomendado)
  1. n.f. autenticación (recomendado)
+
# n.f. autentificación
  2. n.f. autentificación
 
  
 
*axis
 
*axis
 
+
# n.m. eixe
  1. n.m. eixe
+
:''Eixe'' é a forma recomendada pola RALG en vez de ''eixo''.
 
 
      'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.
 
 
 
  
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== B ====
 
==== B ====
  
 
*backend
 
*backend
 
+
# n.m. motor
  1. n.m. motor
 
  
 
*background
 
*background
 
+
# n.m. fondo
  1. n.m. fondo
 
  
 
*backup
 
*backup
 
+
# n.f. copia de seguridade (recomendado)
  1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
+
# n.m. backup
  2. n.m. backup
 
  
 
*backup
 
*backup
 
+
# v.t. facer (unha) copia de seguridade
  1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 
  
 
*ban
 
*ban
 
+
# v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
  1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 
  
 
*banner
 
*banner
 +
# n.m. cartel (publicitario)
  
  1. n.m. cartel (publicitario)
+
*baseline
 
+
# n.f. liña base dos caracteres
baseline
 
 
 
  1. n.f. liña base dos caracteres
 
 
 
bell
 
 
 
  1. n.f. campá
 
 
 
      'campana' é castelanismo
 
 
 
bind
 
 
 
  1. v.t. asociar
 
 
 
binding
 
 
 
  1. n.f. asociación
 
  2. n.f. asignación
 
  3. n.m. atallo (de teclado)
 
 
 
bitmap
 
 
 
  1. n.m. mapa de bits
 
 
 
bitrate
 
 
 
  1. n.m. taxa de bits
 
 
 
blame
 
 
 
  1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 
 
 
blink
 
 
 
  1. v.i. pestanexar (recomendado)
 
  2. v.i. palpebrexar
 
  3. v.i. escintilar
 
 
 
block
 
  
  1. n.m. bloque
+
*bell
 +
# n.f. campá
 +
:''campana'' é castelanismo
  
      'Bloco' é lusismo
+
*bind
 +
# v.t. asociar
  
blog
+
*binding
 +
# n.f. asociación
 +
# n.f. asignación
 +
# n.m. atallo (de teclado)
  
  1. n.m. blogue
+
*bitmap
  2. n.f. bitácora
+
# n.m. mapa de bits
  
 +
*bitrate
 +
# n.m. taxa de bits
  
blur
+
*blame
 +
# v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
  
  1. v.t. desenfocar
+
*blink
  2. v.t. esvaecer
+
# v.i. pestanexar (recomendado)
 +
# v.i. palpebrexar
 +
# v.i. escintilar
  
      Non usar 'difuminar'
+
*block
 +
# n.m. bloque
 +
:''Bloco'' é lusismo
  
bold
+
*blog
 +
# n.m. blogue
 +
# n.f. bitácora
  
  1. adx. grosa
+
*blur
  2. adx. negra
+
# v.t. desenfocar
 +
# v.t. esvaecer
 +
:Non usar ''difuminar''
  
bookmark
+
*bold
 +
# adx. grosa
 +
# adx. negra
  
  1. n.m. marcador (recomendado)
+
*bookmark
  3. n.m. marcapáxinas
+
# n.m. marcador (recomendado)
  2. n.m. favorito
+
# n.m. marcapáxinas
 +
# n.m. favorito
  
boot
+
*boot
 +
# v.t. arrincar
 +
# v.t. iniciar
 +
# v.t. arrancar
  
  1. v.t. arrincar
+
*bootloader
  2. v.t. iniciar
+
# n.m. cargador de arrinque
  3. v.t. arrancar
+
# n.m. cargador de inicio
 +
# n.m. xestor de arrinque
 +
# n.m. xestor de inicio
  
bootloader
+
*border
 +
# n.m. bordo
 +
:''Borde'' é castelanismo
  
  1. n.m. cargador de arrinque
+
*bot
  2. n.m. cargador de inicio
+
# n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
  3. n.m. xestor de arrinque
 
  4. n.m. xestor de inicio
 
  
border
+
*breakpoint
 +
# n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 +
# n.m. Punto de parada
  
  1. n.m. bordo
+
*browse
 +
# v.t. buscar
 +
# v.t. procurar
 +
# v.t. examinar
 +
# v.t. navegar
 +
# v.t. explorar
 +
{{Nota|É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)}}
  
      'Borde' é castelanismo
+
*browser
 +
# v.t. navegador (recomendado)
 +
# v.t. explorador
  
bot
+
*buddy
 +
# n.m. colega
 +
# n.m. amigo
  
  1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
+
*buddy icon
 +
# n.f. imaxe persoal
  
 +
*buffer
 +
# n.m. búfer (recomendada)
 +
:Desaconséllase usar as traducións ''memoria intermedia'', ''almacenador intermedio'' ou ''buffer''. ''Búfer'' leva til no u.
  
breakpoint
+
*bug
 +
# n.m. erro (recomendado)
 +
# n.m. bug
  
  1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
+
*build
  2. n.m. Punto de parada
+
# v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 +
# v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 +
# v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
  
browse
+
*build-in
 +
# v.t.(xeral) incorporar
 +
:Evítese traducir como incrustar ou análogas
  
  1. v.t. buscar
+
*built-in
  2. v.t. procurar
+
# n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
  3. v.t. examinar
 
  4. v.t. navegar
 
  5. v.t. explorar
 
  
      É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse
+
*button
      a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
+
# n.m. botón
  
browser
+
*byte
 +
# n.m. byte (recomendado)
 +
# n.m. octeto
  
  1. v.t. navegador (recomendado)
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. v.t. explorador
 
 
 
buddy
 
 
 
  1. n.m. colega
 
  2. n.m. amigo
 
 
 
buddy icon
 
 
 
  1. n.f. imaxe persoal
 
 
 
buffer
 
 
 
  1. n.m. búfer (recomendada)
 
 
 
      Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.
 
 
 
bug
 
 
 
  1. n.m. erro (recomendado)
 
  2. n.m. bug
 
 
 
build
 
  1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 
  2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 
  3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 
 
 
build-in
 
  1. v.t.(xeral) incorporar
 
 
 
      Evítese traducir como incrustar ou análogas
 
 
 
built-in
 
  1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
 
 
 
button
 
 
 
  1. n.m. botón
 
 
 
byte
 
 
 
  1. n.m. byte (recomendado)
 
  2. n.m. octeto
 
  
 
==== C ====
 
==== C ====
  
 +
*cache
 +
# n.f. caché
 +
# n.f. memoria caché
  
cache
+
*calendar
 
+
# n.f. axenda
  1. n.f. caché
+
# n.m. calendario
  2. n.f. memoria caché
+
{{Nota|Moitos programas usan ''calendar'' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
 
+
Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como ''axenda'', malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen ''calendario''.}}
calendar
 
 
 
  1. n.f. axenda
 
  2. n.m. calendario
 
 
 
      Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
 
      Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de
 
      Microsoft usen 'calendario'.
 
 
 
cancel
 
 
 
  1. v.t. cancelar
 
 
 
canvas
 
 
 
  1. n.m. lenzo
 
 
 
card
 
 
 
  1. n.f. tarxeta (recomendado)
 
  2. n.f. placa
 
 
 
caret
 
 
 
  1. n.m. acento circumflexo
 
  2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
 
 
 
      Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de
 
      frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e
 
      adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais,
 
      a cada lado da vertical.
 
 
 
cell
 
 
 
  1. n.f. cela
 
 
 
      'Celda' é castelanismo
 
 
 
change
 
 
 
  1. v.t. trocar (recomendado)
 
  2. v.t. mudar
 
  3. v.t. cambiar
 
 
 
channel
 
 
 
  1. n.f. canle (recomendado)
 
  2. n.m. canal
 
 
 
      Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.
 
 
 
charset
 
 
 
  1. n.m. xogo de caracteres
 
 
 
check
 
 
 
  1. v.t. comprobar
 
  2. v.t. verificar
 
  2. v.t. marcar (un cadro)
 
 
 
childframe
 
 
 
  1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
 
 
 
      É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 
 
 
choose
 
 
 
  1. v.t. escoller
 
  2. v.t. elixir
 
 
 
      'Elexir' é castelanismo
 
 
 
click
 
 
 
  1. v.t. premer
 
  2. v.t. calcar
 
  3. v.t. facer clic
 
 
 
      Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
 
      Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')
 
 
 
clipboard
 
 
 
  1. n.m. portarretallos (recomendado)
 
  2. n.f. área de transferencia
 
  3. n.m. portapapeis
 
 
 
clock
 
 
 
  1. n.m. reloxo
 
 
 
      'Reloxio' non é correcto.
 
 
 
close
 
 
 
  1. v.t. pechar (recomendado)
 
  2. v.t. fechar
 
  3. v.t. cerrar
 
 
 
closed captioning
 
  1.n.m subtítulos opcionais
 
 
 
      O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais
 
      en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden
 
      mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que
 
      ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
 
 
 
cluster
 
 
 
  1. n.m. cluster (recomendado)
 
  2. n.m. bloque
 
 
 
color
 
 
 
  1. n.f. cor (recomendado)
 
  2. n.f. color
 
  
      Ámbalas dúas formas son femininas.
+
*cancel
 +
# v.t. cancelar
  
column
+
*canvas
 +
# n.m. lenzo
  
  1. n.f. columna
+
*card
 +
# n.f. tarxeta (recomendado)
 +
# n.f. placa
  
command
+
*caret
 +
# n.m. acento circumflexo
 +
# n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
 +
{{Nota|Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de  frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais, a cada lado da vertical.}}
  
  1. n.m. comando (recomendado)
+
*cell
  2. n.f. orde
+
# n.f. cela
 +
:''Celda'' é castelanismo
  
      Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
+
*change
 +
# v.t. trocar (recomendado)
 +
# v.t. mudar
 +
# v.t. cambiar
  
complement
+
*channel
 +
# n.f. canle (recomendado)
 +
# n.m. canal
 +
:Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar ''canle''.
  
  1. n.m complemento
+
*charset
 +
# n.m. xogo de caracteres
  
  Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
+
*check
 +
# v.t. comprobar
 +
# v.t. verificar
 +
# v.t. marcar (un cadro)
  
completion
+
*childframe
 +
# n.f (gui) subxanela, subfiestra.
 +
:É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
  
  1. n.m. completado
+
*choose
 +
# v.t. escoller
 +
# v.t. elixir
 +
:''Elexir'' é castelanismo
  
computer
+
*click
 +
# v.t. premer
 +
# v.t. calcar
 +
# v.t. facer clic
 +
:Evítense os barbarismos ''clicar'' ou ''cliquear''.
 +
:Usar ''facer clic'' cando sexa necesario (por exemplo, traducir ''double click'' por ''facer dobre clic'')
  
  1. n.m. ordenador (recomendado)
+
*clipboard
  2. n.m. computador
+
# n.m. portarretallos (recomendado)
 +
# n.f. área de transferencia
 +
# n.m. portapapeis
  
connector
+
*clock
 +
# n.m. reloxo
 +
:''Reloxio'' non é correcto.
  
  1. n.m. conectador
+
*close
 +
# v.t. pechar (recomendado)
 +
# v.t. fechar
 +
# v.t. cerrar
  
      Non usar 'conector'
+
*closed captioning
 +
# n.m subtítulos opcionais
 +
{{Nota|O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).}}
  
control
+
*cluster
 +
# n.m. cluster (recomendado)
 +
# n.m. bloque
  
  1. n.m. control
+
*color
 +
# n.f. cor (recomendado)
 +
# n.f. color
 +
:Ámbalas dúas formas son femininas.
  
      'controlo' é lusismo
+
*column
      O plural irregular é 'controles', non 'controis'
+
# n.f. columna
  
convert
+
*command
 +
# n.m. comando (recomendado)
 +
# n.f. orde
 +
:Aconséllase ''comando'' por ser ''orde'' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
  
  1. v.t. converter
+
*complement
 +
# n.m complemento
 +
: Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
  
      'Convertir' é castelanismo
+
*completion
 +
# n.m. completado
  
core file
+
*computer
 +
# n.m. ordenador (recomendado)
 +
# n.m. computador
  
  1. n.m. ficheiro core
+
*connector
 +
# n.m. conectador
 +
:Non usar ''conector''
  
      'Núcleo' non é correcto neste contexto.
+
*control
 +
# n.m. control
 +
:''controlo'' é lusismo
 +
:O plural irregular é ''controles'', non ''controis''
  
cryptography
+
*convert
 +
# v.t. converter
 +
:''Convertir'' é castelanismo
  
  1. n.m. cifrado
+
*core file
  2. n.f. criptografía
+
# n.m. ficheiro core
 +
:''Núcleo'' non é correcto neste contexto.
  
cursor
+
*cryptography
 +
# n.m. cifrado
 +
# n.f. criptografía
  
  1. n.m. cursor
+
*cursor
 +
# n.m. cursor
  
customize
+
*customize
 +
# v.t. personalizar
 +
:''Persoalizar'' é pseudo-galeguismo.
 +
:Evita-lo barbarismo ''customizar''
  
  1. v.t. personalizar
 
  
      'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
      Evita-lo barbarismo 'customizar'
 
  
 
==== D ====
 
==== D ====
  
daemon
+
*daemon
 +
# n.m. daemon
 +
{{Nota|A palabra galega ''demo'' equivale habitualmente en inglés a ''demon''. ''Daemon'' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de ''Disk And Execution MONitor''. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de ''divindade adscrita ó destino dunha persoa'' (que en  calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.}}
  
  1. n.m. daemon
+
*data
 +
# n.m. datos
 +
:''Data'' en inglés é plural
  
    A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado
+
*date
    de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en
+
# n.f. data
    calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
+
:''Fecha'' é castelanismo.
  
data
+
*debug
 +
# n.f depuración (recomendado)
 +
# n.m. debug
  
  1. n.m. datos
+
*debug
 +
# v.t. depurar
  
      'Data' en inglés é plural
+
*decrypt
 +
# v.t. descifrar
  
date
+
*default
 +
# adx. predeterminado (que se usa en principio de non indicarse o contrario)
 +
# adx. predefinido (definido previamente, pode ser predeterminado ou non)
 +
# adx. por omisión
  
  1. n.f. data
+
*default
 +
# n.m. predefinición
  
      'Fecha' é castelanismo.
+
*delete
 
+
# v.t. borrar
debug
 
 
 
  1. n.f depuración (recomendado)
 
  2. n.m. debug
 
 
 
debug
 
 
 
  1. v.t. depurar
 
 
 
decrypt
 
 
 
  1. v.t. descifrar
 
 
 
default
 
 
 
  1. adx. por defecto
 
  2. adx. por omisión
 
  3. adx. predeterminado
 
  4. adx. predefinido
 
 
 
default
 
 
 
  1. n.m. predefinición
 
 
 
delete
 
 
 
  1. v.t. borrar
 
  
 
deliver
 
deliver
 +
# v.t. entregar
 +
# v.t. enviar
  
  1. v.t. entregar
+
*description
  2. v.t. enviar
+
# n.f. descrición
 
+
:''Descripción'' é castelanismo
description
 
 
 
  1. n.f. descrición
 
 
 
      'Descripción' é castelanismo
 
 
 
deselect
 
 
 
  1. v.t. deseleccionar
 
 
 
desktop
 
 
 
  1. n.m. escritorio
 
 
 
develop
 
 
 
  1. v.t. desenvolver
 
 
 
      Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado
 
 
 
development
 
 
 
  1. n.m. desenvolvemento
 
 
 
device
 
 
 
  1. n.m. dispositivo
 
 
 
directory
 
 
 
  1. n.m. directorio
 
 
 
disable
 
 
 
  1. v.t. desactivar
 
  2. v.t. deshabilitar
 
 
 
diskette
 
 
 
  1. n.m. disquete (recomendado)
 
  2. n.m. disco
 
 
 
      Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 
 
 
display
 
 
 
  1. v.t. amosar
 
  2. v.t. mostrar
 
  3. v.t. escribir
 
  4. v.t. visualizar
 
 
 
display
 
 
 
  1. n.f. pantalla
 
  2. n.m. visualización
 
  3. n.m. display
 
 
 
dock
 
 
 
  1. v.t. acoplar
 
 
 
download
 
  
  1. v.t. baixar
+
*deselect
  2. v.t. descargar
+
# v.t. deseleccionar
  3. v.t. recibir
 
  
download
+
*desktop
 +
# n.m. escritorio
  
  1. n.f. descarga
+
*develop
 +
#. v.t. desenvolver
 +
:Non se pode utilizar ''desenrolar'' con este significado
  
draft
+
*development
 +
# n.m. desenvolvemento
  
  1. n.m. borrador
+
*device
 +
# n.m. dispositivo
  
drag
+
*directory
 +
# n.m. directorio
  
  1. v.t. arrastrar
+
*disable
 +
# v.t. desactivar
 +
# v.t. deshabilitar
  
draw
+
*diskette
 +
# n.m. disquete (recomendado)
 +
# n.m. disco
 +
:Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
  
  1. v.t. debuxar
+
*display
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. escribir
 +
# v.t. visualizar
  
      'Dibuxar' é castelanismo
+
*display
 +
# n.f. pantalla
 +
# n.m. visualización
 +
# n.m. display
  
drive
+
*dock
 +
# v.t. acoplar
  
  1. n.f. unidade
+
*download
 +
# v.t. baixar
 +
# v.t. descargar
 +
# v.t. recibir
  
driver
+
*download
 +
#. n.f. descarga
  
  1. n.m. controlador (recomendado)
+
*draft
  2. n.m. driver
+
# n.m. borrador
  
      Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.
+
*drag
 +
#. v.t. arrastrar
  
drop
+
*draw
 +
# v.t. debuxar
 +
:''Dibuxar'' é castelanismo
  
  1. v.t. soltar
+
*drive
 +
# n.f. unidade
  
dump
+
*driver
 +
# n.m. controlador (recomendado)
 +
# n.m. driver
 +
:Usar ''driver'' só cando a forma ''controlador'' sexa confusa.
  
  1. v.t. envorcar
+
*drop
 +
# v.t. soltar
  
      'Volcar' é castelanismo
+
*dump
 +
# v.t. envorcar
 +
:''Volcar'' é castelanismo
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== E ====
 
==== E ====
  
edge
+
*edge
 
+
# n.f. beira
  1. n.f. beira
+
# n.m. límite
  2. n.m. límite
+
# n.m. bordo
  3. n.m. bordo
 
 
 
e-mail
 
 
 
  1. n.m. correo-e
 
  2. n.m. correo electrónico
 
  3. n.m. e-mail
 
 
 
      Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')
 
 
 
emboss
 
 
 
  1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 
  2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
 
 
 
      Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá
 
      un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
 
 
 
empty
 
 
 
  1. adx. baleiro
 
 
 
empty
 
 
 
  1. v.t. baleirar
 
 
 
enable
 
 
 
  1. v.t. activar
 
  2. v.t. habilitar
 
 
 
encrypt
 
 
 
  1. v.t. cifrar
 
 
 
      'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como
 
      'meter nunha cripta')
 
 
 
encryption
 
  
  1. n.m. cifrado
+
*e-mail
 +
# n.m. correo-e
 +
# n.m. correo electrónico
 +
# n.m. e-mail
 +
:Usar ''mensaxe'' cando sexa contable (ver o comentario de ''mail'')
  
enter
+
*emboss
 +
# n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 +
# v.t. (procesamento de imaxe) elevar
 +
{{Nota|Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.}}
  
  1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
+
*empty
  2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
+
# adx. baleiro
  
environment
+
*empty
 +
#. v.t. baleirar
  
  1. n.m. ambiente (recomendado)
+
*enable
  2. n.m. contorno
+
# v.t. activar
 +
# v.t. habilitar
  
      'Entorno' é castelanismo
+
*encrypt
 +
# v.t. cifrar
 +
{{Nota|''Encriptar'' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como ''meter nunha cripta¡')}}
  
expire
+
*encryption
 +
# n.m. cifrado
  
  1. v.t. caducar
+
*enter
 +
# v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 +
# v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
  
extended partition
+
*environment
 +
# n.m. ambiente (recomendado)
 +
# n.m. contorno
 +
:''Entorno'' é castelanismo
  
  1. n.f. partición estendida
+
*expire
 +
# v.t. caducar
  
      'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.
+
*extended partition
 +
# n.f. partición estendida
 +
:''Estendida'' ven de ''estender'', polo que se grafa con ''s''.
  
 
extension
 
extension
 +
# s.f. extensión (recomendada)
 +
# s.m. engadido
 +
:Véxase tamén: add-on, complement e plug-in
  
  1. s.f. extensión (recomendada)
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. s.m. engadido
 
 
 
  Véxase tamén: add-on, complement e plug-in
 
  
 
==== F ====
 
==== F ====
  
fail
+
*fail
 
+
# v.t. fallar
  1. v.t. fallar
+
# v.t. errar
  2. v.t. errar
+
:''Faiar'' é incorrecto
 
 
      'Faiar' é incorrecto
 
 
 
fail
 
 
 
  1. n.f. falla (recomendado)
 
  2. n.m. erro (recomendado)
 
  3. n.m. fallo
 
 
 
      'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 
 
 
fallback
 
 
 
  1. adx. de reserva
 
  2. adx. de emerxencia
 
 
 
fatal error
 
 
 
  1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 
  2. n.m. erro fatal
 
 
 
favicon
 
  1. n.f ícona de páxina
 
 
 
      O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
 
      no formato .ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
 
      para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
 
 
 
feature
 
 
 
  1. n.f. funcionalidade
 
  2. n.f. característica
 
  3. n.f. capacidade
 
  4. n.f. función
 
 
 
file
 
 
 
  1. n.m. ficheiro (recomendado)
 
  2. n.m. arquivo
 
 
 
      Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
 
      'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á
 
      influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son
 
      distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con
 
      esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî) file
 
 
 
 
 
file
 
 
 
  1. v.t. arquivar
 
 
 
      Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual
 
 
 
fill
 
 
 
  1. v.t. encher
 
  1. v.t. completar
 
 
 
      A tradución depende do contexto.
 
 
 
fill
 
 
 
  1. n.m. recheo
 
 
 
find
 
 
 
  1. v.t. buscar
 
  2. v.t. atopar
 
 
 
      Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'
 
 
 
firewall
 
 
 
  1. n.m. cortalumes (recomendado)
 
  2. n.f. devasa (recomendado)
 
  3. n.f. barreira de control
 
  
flag
+
*fail
 +
# n.f. falla (recomendado)
 +
# n.m. erro (recomendado)
 +
# n.m. fallo
 +
:''Fallo'' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
  
  1. n.m. flag
+
*fallback
  2. n.f. bandeira
+
# adx. de reserva
  3. n.f. marca
+
# adx. de emerxencia
  4. n.m. sinalador
 
  5. n.m. indicador
 
  
floppy disk
+
*fatal error
 +
# n.m. erro moi grave (recomendado)
 +
# n.m. erro fatal
  
  1. n.m. disquete
+
*favicon
 +
# n.f icona de páxina
 +
{{Nota|O nome '''favicon''' procede do inglés '''favorites icon''' e refírese ás pequenas imaxes no formato .ico con un tamaño arredor dos 16x16 píxeles que quedan gardadas nun sitio web para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.}}
  
folder
+
*feature
 +
# n.f. funcionalidade
 +
# n.f. característica
 +
# n.f. capacidade
 +
# n.f. función
  
  1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
+
*file
  2. n.f. pasta
+
# n.m. ficheiro (recomendado)
 +
# n.m. arquivo
 +
{{Nota|Recoméndase deixar ''arquivo'' para ''archive'', para poder traducir cousas do inglés como ''Compress files in an archive''.
 +
''Ficheiro'' e ''fichero'' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de ''arquivo'' e ''archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por ''archivo''. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma ''ficheiro''. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî)}}
  
font
 
  
  1. n.f. fonte
+
*file
  2. n.m. tipo de letra
+
# v.t. arquivar
 +
:Non temos nada semellante a ''ficheirar'', así que temos que usar ''arquivar''. É un verbo pouco habitual
  
      Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'
+
*fill
 +
# v.t. encher
 +
# v.t. completar
 +
:A tradución depende do contexto.
  
foreground
+
*fill
 +
# n.m. recheo
  
  1. n.m. primeiro plano
+
*find
 +
# v.t. buscar
 +
# v.t. atopar
 +
:Depende do contexto. Os ingleses usan ''find'' co senso de ''buscar''
  
format
+
*firewall
 +
# n.m. cortalumes (recomendado)
 +
# n.f. devasa (recomendado)
 +
# n.f. barreira de control
  
  1. n.m. formato
+
*flag
 +
# n.m. flag
 +
# n.f. bandeira
 +
# n.f. marca
 +
# n.m. sinalador
 +
# n.m. indicador
  
format
+
*floppy disk
 +
# n.m. disquete
  
  1. v.t. formatar
+
*folder
  2. v.t. dar formato
+
# n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 +
# n.f. pasta
  
      'Formatear' non é unha tradución correcta
+
*font
 +
# n.f. fonte
 +
# n.m. tipo de letra
 +
:Non usar ''tipografía''. Non usar ''fonte'' en contextos onde sexa preferible usar ''tipo de letra''
  
frame
+
*foreground
 +
# n.m. primeiro plano
  
  1. n.m. fotograma
+
*format
  2. n.m. marco
+
# n.m. formato
  
friendly
+
*format
  1.-[xeral] adx. simpático
+
# v.t. formatar
  2.-[xeral] adx. acolledor
+
# v.t. dar formato
  user ~: fácil de usar; de manexo simples
+
:''Formatear'' non é unha tradución correcta
  printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
 
  
frontend
+
*frame
 +
# n.m. fotograma
 +
# n.m. marco
  
  1. n.f. interface
+
*friendly
 +
# -[xeral] adx. simpático
 +
# -[xeral] adx. acolledor
 +
:user ~: fácil de usar; de manexo simple ou doado
 +
:printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
  
full screen
+
*frontend
 +
# n.f. interface
  
  1. n.f. pantalla completa
+
*full screen
 +
# n.f. pantalla completa
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== G ====
 
==== G ====
  
gateway
+
*gateway
 
+
# n.f. pasarela (recomendada)
  1. n.f. pasarela (recomendada)
+
:Non usar ''gateway''
 
 
      Non usar 'gateway'
 
 
 
gesture
 
 
 
  1. n.m [xeral] aceno
 
  2. n.m [xeral] xesto
 
    Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
 
    Shape ~  : [gui] aceno co rato
 
 
 
      Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións
 
      dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No
 
      primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no
 
      segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son
 
      habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
 
 
 
glossy paper
 
 
 
  1. n.m. papel brillante
 
 
 
      En galego non existe a palabra 'satinado'
 
 
 
glyph
 
 
 
  1. n.m símbolo
 
  2. n.m glifo
 
 
 
gradient
 
 
 
  1. n.m. degradado (recomendado)
 
  2. n.m. gradiente
 
 
 
grid
 
 
 
  1. n.m. enreixado
 
  
      'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.
+
*gesture
 +
# n.m [xeral] aceno
 +
# n.m [xeral] xesto
 +
:Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
 +
:Shape ~ &nbsp; : [gui] aceno co rato
 +
{{Nota|Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.}}
  
guideline
+
*glossy paper
 +
# n.m. papel brillante
 +
:En galego non existe a palabra ''satinado''
  
  1. n.f. liña-guía
+
*glyph
 +
# n.m símbolo
 +
# n.m glifo
  
      Non confundir con 'guidelines'.
+
*gradient
 +
# n.m. degradado (recomendado)
 +
# n.m. gradiente
  
guidelines
+
*grid
 +
# n.m. enreixado
 +
:''Rexiña'' e ''relliña'' non son correctos.
  
  1. n.f. liñas mestras
+
*guideline
  2. n.f. directivas
+
# n.f. liña-guía
  3. n.f. normativa
+
:Non confundir con ''guidelines''.
  4. n.f. orientacións
 
  5. n.f. liñas-guía (mirar 'guideline')
 
  
 +
*guidelines
 +
# n.f. liñas mestras
 +
# n.f. directivas
 +
# n.f. normativa
 +
# n.f. orientacións
 +
# n.f. liñas-guía (mirar ''guideline'')
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
==== H ====
 
==== H ====
  
handle
+
*handle
 
+
# v.t. manexar
  1. v.t. manexar
+
# v.t. xestionar
  2. v.t. xestionar
 
 
 
handler
 
 
 
  1. n.m. manexador
 
  2. n.m. xestor
 
 
 
hard disk
 
 
 
  1. n.m. disco duro (recomendado)
 
  2. n.m. disco ríxido
 
 
 
head
 
 
 
  1. n.f. cabeceira
 
  2. n.f. cabeza
 
 
 
help
 
 
 
  1. n.m. axuda
 
 
 
hide
 
 
 
  1. n.m. agochar (recomendado)
 
  2. n.m. esconder
 
  3. n.m. ocultar
 
 
 
highlight
 
  
  1. v.t. resaltar (recomendado)
+
*handler
  2. v.t. realzar
+
# n.m. manexador
 +
# n.m. xestor
  
highlight
+
*hard disk
 +
# n.m. disco duro (recomendado)
 +
#. n.m. disco ríxido
  
  1. n.m. resalte (recomendado)
+
*head
  2. n.m. realce
+
# n.f. cabeceira
 +
# n.f. cabeza
  
host
+
*help
 +
# n.m. axuda
  
  1. n.f. máquina
+
*hide
  2. n.m. servidor
+
# n.m. agochar (recomendado)
 +
# n.m. esconder
 +
# n.m. ocultar
  
      'Hóspede' non é correcto.
+
*highlight
 +
# v.t. resaltar (recomendado)
 +
# v.t. realzar
  
however
+
*highlight
 +
# n.m. resalte (recomendado)
 +
# n.m. realce
  
  1. sen embargo
+
*host
  2. non obstante
+
# n.f. máquina
  3. en troques
+
# n.m. servidor
  4. ainda así
+
:''Hóspede'' non é correcto.
  
      'Nembargantes' non é correcto.
+
*however
 +
# sen embargo
 +
# non obstante
 +
# en troques
 +
# ainda así
 +
:''Nembargantes'' non é correcto.
  
hub
+
*hub
 +
# n.m (hardware, redes) concentrador
  
  1. n.m (hardware, redes) concentrador
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== I ====
 
==== I ====
  
icon
+
*icon
 
+
# n.f. icona
  1. n.f. icona
+
:Non son correctos ''icono'' nin ''ícone''.
 
 
      Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.
 
 
 
iconify
 
 
 
  1. v.t. iconificar
 
 
 
inbox
 
 
 
  1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 
  2. n.m. buzón
 
 
 
inch
 
 
 
  1. n.f. polgada
 
 
 
      'Pulgada' é castelanismo.
 
 
 
incoming
 
 
 
  1. n.f. entrante
 
 
 
indent
 
 
 
  1. v.t. sangrar
 
 
 
    Evitar o barbarismo 'indentar'
 
 
 
indentation
 
 
 
  1. v.t. sangría
 
 
 
    Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'
 
  
indexer
+
*iconify
 +
# v.t. iconificar
  
  1. n.m. indexador
+
*inbox
  2. n.m. catalogador
+
# n.f. caixa de correo (recomendado)
  3. n.m. rexistrador
+
# n.m. buzón
  
inode
+
*inch
 +
# n.f. polgada
 +
:''Pulgada'' é castelanismo.
  
  1. n.m. inode
+
*incoming
  2. n.m. inodo
+
# n.f. entrante
  
      A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.
+
*indent
 +
# v.t. sangrar
 +
:Evitar o barbarismo ''indentar''
  
insert
+
*indentation
 +
# v.t. sangría
 +
:Evitar ''sangrado'' e o barbarismo ''indentado''
  
  1. v.t. inserir (recomendado)
+
*indexer
 +
# n.m. indexador
 +
# n.m. catalogador
 +
# n.m. rexistrador
  
      Non usar 'Insertar'
+
*inode
 +
# n.m. inode
 +
# n.m. inodo
 +
:A palabra orixinal ''node'' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo ''nodo''.
  
interface
+
*insert
 +
#. v.t. inserir (recomendado)
 +
:Non usar ''insertar''
  
  1. n.f. interface
+
*interface
 +
# n.f. interface
 +
:''interfaz'' é castelanismo.
  
      'Interfaz' é castelanismo.
+
*invert
 +
# v.t. inverter
 +
:''invertir'' é castelanismo
  
invert
+
*italic
 +
# adx. cursiva
  
  1. v.t. inverter
+
*item
 +
# n.m. elemento (recomendado)
 +
# n.m. obxecto
 +
# n.m. ítem
  
      'Invertir' é castelanismo
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
italic
 
 
 
  1. adx. cursiva
 
 
 
item
 
 
 
  1. n.m. elemento (recomendado)
 
  2. n.m. obxecto
 
  3. n.m. ítem
 
  
 
==== J ====
 
==== J ====
  
journaling filesystem
+
*journaling filesystem
 +
# n.m. sistema de ficheiros transaccional
  
  1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
+
*justify
 
+
# v.t. xustificar
justify
 
 
 
  1. v.t. xustificar
 
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
==== K ====
 
==== K ====
  
kernel
+
*kernel
 
+
# n.m. kernel (recomendado)
  1. n.m. kernel (recomendado)
+
# n.m. núcleo
  2. n.m. núcleo
+
:Usar ''núcleo'' cando non haxa posibilidade de confusión
  
      Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión
+
*kerning
 +
# n.m. kerning
  
kerning
+
*key
 +
# n.f. tecla
 +
# n.f. clave
  
  1. n.m. kerning
+
*key binding
 +
# n.m. atallo de teclado
 +
# n.f. asignación de teclas
 +
:Véxase a traducción do verbo ''to bind''
  
key
+
*keyboard
 +
# n.m. teclado
  
  1. n.f. tecla
+
*keymap
  2. n.f. clave
+
# n.m. mapa de teclado
  
key binding
+
*keyring
 +
# n.m. chaveiro
 +
# n.m. claveiro
  
  1. n.m. atallo de teclado
+
*keyword
  2. n.f. asignación de teclas
+
# n.f. palabra clave
  
      Véxase a traducción do verbo 'to bind'
+
*kickban
 +
# v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 +
# v.t (redes, irc) Desterrar
  
keyboard
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
  1. n.m. teclado
 
 
 
keymap
 
 
 
  1. n.m. mapa de teclado
 
 
 
keyring
 
 
 
  1. n.m. chaveiro
 
  2. n.m. claveiro
 
 
 
 
 
keyword
 
 
 
  1. n.f. palabra clave
 
 
 
kickban
 
 
 
  1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 
  2. v.t (redes, irc) Desterrar
 
  
 
==== L ====
 
==== L ====
  
label
+
*label
 
+
# v.t. etiquetar
  1. v.t. etiquetar
+
# v.t. marcar
  2. v.t. marcar
 
 
 
label
 
 
 
  1. n.f. etiqueta
 
 
 
landscape
 
 
 
  1. adx. apaisado
 
 
 
launch
 
 
 
  1. v.t. lanzar
 
  2. v.t. executar
 
 
 
layer
 
 
 
  1. n.f. capa
 
  2. n.m. nivel
 
 
 
layout
 
 
 
  1. n.f. disposición
 
  2. n.m. formato
 
 
 
leader line
 
 
 
  1. n.f. liña directriz (para o texto)
 
 
 
library
 
  
  1. n.f. biblioteca
+
*label
  2. n.f. librería
+
# n.f. etiqueta
  
      Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'
+
*landscape
 +
# adx. apaisado
  
line
+
*launch
 +
# v.t. lanzar
 +
# v.t. executar
  
  1. n.f. liña
+
*layer
 +
# n.f. capa
 +
# n.m. nivel
  
      'Línea' é castelanismo
+
*layout
 +
# n.f. disposición
 +
# n.m. formato
  
link
+
*leader line
 +
#. n.f. liña directriz (para o texto)
  
  1. n.f. ligazón (recomendado)
+
*library
  2. n.m. enlace
+
# n.f. biblioteca
 +
# n.f. librería
 +
: Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como ''librería'', que pode ter o mesmo significado que ''biblioteca''
  
link
+
*line
 +
# n.f. liña
 +
:''línea'' é castelanismo
  
  1. v.t. ligar (recomendado)
+
*link
  2. v.t. enlazar
+
# n.f. ligazón (recomendado)
 +
# n.m. enlace
  
load
+
*link
 +
# v.t. ligar (recomendado)
 +
# v.t. enlazar
  
  1. n.f. carga
+
*load
 +
# n.f. carga
  
load
+
*load
 +
# v.t. cargar
 +
:''carregar'' é lusismo.
  
  1. v.t. cargar
+
*log file
 +
# n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 +
# n.m. (ficheiro de) log
 +
:Deixa-lo termo inglés só cando ''rexistro'' sexa confuso
  
      'Carregar' é lusismo.
+
*log in
 +
# v.i. facer login, conectar
 +
# v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
  
log file
+
*login
 +
# n.m. login
 +
# n.f. conexión
  
  1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
+
*look and feel
  2. n.m. (ficheiro de) log
+
# n.m. aparencia e comportamento
 
+
# n.m. look and feel
      Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso
 
 
 
log in
 
 
 
  1. v.i. facer login, conectar
 
  2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
 
 
 
login
 
 
 
  1. n.m. login
 
  2. n.f. conexión
 
 
 
look and feel
 
 
 
  1. n.m. aparencia e comportamento
 
  2. n.m. look and feel
 
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== M ====
 
==== M ====
  
mail
+
*mail
 
+
# n.m. correo
  1. n.m. correo
+
# n.f. mensaxe
  2. n.f. mensaxe
+
:Non usar ''mail'' (só aceptable en e-mail)
 
+
{{Nota|''Correo'' é un substantivo incontable, polo que as expresións ''un correo'', ''dous correos'', etc... non son correctas. Usar ''mensaxe'' nesa situación.}}
      Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
 
      'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.
 
 
 
mail
 
 
 
  1. v.t. enviar (unha mensaxe)
 
 
 
mailbox
 
 
 
  1. n.f. caixa de correo
 
 
 
      'Buzón' é castelanismo.
 
 
 
manage
 
 
 
  1. v.t. xestionar
 
 
 
manager
 
 
 
  1. n.m. xestor
 
 
 
map
 
 
 
  1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 
  2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
 
 
 
map
 
 
 
  1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
 
 
 
margin
 
 
 
  1. n.f. marxe
 
 
 
      'Marxe' é xénero feminino.
 
 
 
master
 
 
 
  1. n.m. mestre
 
  2. n.m. master
 
 
 
      'Maestro' é castelanismo
 
 
 
maximize
 
 
 
  1. v.t. maximizar
 
 
 
media
 
 
 
  1. n.m. soporte, soportes
 
  
media player
+
*mail
 +
#. v.t. enviar (unha mensaxe)
  
  1. n.m. reprodutor multimedia
+
*mailbox
 +
# n.f. caixa de correo
 +
:''Buzón'' é castelanismo.
  
      'reproductor' pertence á antiga normativa.
+
*manage
 +
# v.t. xestionar
  
menu
+
*manager
 +
#. n.m. xestor
  
  1. n.m. menú
+
*map
 +
# v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 +
# v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
  
message
+
*map
 +
# n.f. relación (p.ex. de usuarios)
  
  1. n.f. mensaxe
+
*margin
 +
# n.f. marxe
 +
:''Marxe'' é xénero feminino.
  
      Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
+
*master
 +
# n.m. mestre
 +
# n.m. master
 +
:''Maestro'' é castelanismo
  
miner
+
*maximize
 +
# v.t. maximizar
  
  1. n.m (xeral) mineiro
+
*media
  2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
+
# n.m. soporte, soportes
  
      En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as
+
*media player
      actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
+
# n.m. reprodutor multimedia
 +
:''reproductor'' pertence á antiga normativa.
  
minimize
+
*menu
 +
# n.m. menú
  
  1. v.t. minimizar
+
*message
 +
# n.f. mensaxe
 +
:Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
  
mixer
+
*miner
 +
# n.m (xeral) mineiro
 +
# n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
 +
{{Nota|En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.}}
  
  1. n.m. mesturador
+
*minimize
 +
# v.t. minimizar
  
      'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.
+
*mixer
mock up
+
# n.m. mesturador
 +
:''Mezclador'', ''mesclador'' e ''mexturador'' non son correctos.
  
  1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta  
+
*mock up
  2. s.m. prototipo
+
# [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta  
 +
# s.m. prototipo
  
monitor
+
*monitor
 +
# n.m. monitor
  
  1. n.m. monitor
+
*monitor
 +
# v.t. monitorizar
 +
:Evita-la forma ''monitorear''
  
monitor
+
*mount
 +
# v.t. montar
  
  1. v.t. monitorizar
+
*mount point
 +
# n.m. punto de montaxe
  
      Evita-la forma 'monitorear'
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
mount
 
 
 
  1. v.t. montar
 
 
 
mount point
 
 
 
  1. n.m. punto de montaxe
 
  
 
==== N ====
 
==== N ====
  
namespaces
+
*namespaces
 
+
# n.m. espazos de nomes
  1. n.m. espazos de nomes
 
 
 
news
 
 
 
  1. n.f. novas
 
 
 
nick
 
 
 
  1. n.m. alcume
 
  2. n.m. sobrenome
 
  3. n.m. nick
 
  
node
+
*news
 +
# n.f. novas
  
  1. n.m.
+
*nick
  2. n.m. nodo
+
# n.m. alcume
 +
# n.m. sobrenome
 +
# n.m. nick
  
      Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún
+
*node
      parecido con 'nodo'
+
# n.m. nó
      No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
+
# n.m. nodo
 +
{{Nota|Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de ''nó'', e non ten ningún parecido con ''nodo''.
 +
No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese ''nodo'' segundo se explica na traducción de ''inode''}}
  
nuke
+
*nuke
 +
# v.t. (redes, irc) cair, atacar
  
  1. v.t. (redes, irc) cair, atacar
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== O ====
 
==== O ====
  
offline
+
*offline
 
+
# adx. desconectado
  1. adx. desconectado
 
 
 
offset
 
 
 
  1. n.m. desprazamento (recomendado)
 
  2. n.m. offset
 
 
 
      Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 
 
 
ok
 
 
 
  1. v.t. aceptar (recomendado)
 
  2. interx. ok
 
 
 
online
 
 
 
  1. adx. conectado
 
 
 
operating system
 
 
 
  1. n.m. sistema operativo
 
 
 
      É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'
 
 
 
order
 
 
 
  1. n.f. orde
 
 
 
      O xénero é sempre feminino
 
 
 
order
 
 
 
  1. v.t. solicitar
 
  2. v.t. pedir
 
 
 
outgoing
 
 
 
  1. adx. sainte
 
 
 
output
 
  
  1. v.t. amosar
+
*offset
  2. v.t. visualizar
+
# n.m. desprazamento (recomendado)
  3. v.t. mostrar
+
# n.m. offset
  4. v.t. escribir
+
:Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
  
output
+
*ok
 +
# v.t. aceptar (recomendado)
 +
# interx. ok
  
  1. n.f. saída
+
*online
 +
# adx. conectado
  
overscan
+
*operating system
 +
# n.m. sistema operativo
 +
:É válido e entendible traduci-la abreviatura ''OS'' por ''SO''
  
  1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
+
*order
  2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
+
# n.f. orde
  3. (imaxe e son) overscan
+
:O xénero é sempre feminino
  
      Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións
+
*order
      normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
+
# v.t. solicitar
 +
# v.t. pedir
  
overwrite
+
*outgoing
 +
# adx. sainte
  
  1. v.t. sobrescribir
+
*output
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. visualizar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. escribir
  
 +
*output
 +
# n.f. saída
  
 +
*overscan
 +
# (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 +
# (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 +
# (imaxe e son) overscan
 +
{{Nota|Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.}}
  
 +
*overwrite
 +
# v.t. sobrescribir
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== P ====
 
==== P ====
  
package
+
*package
 
+
# n.m. paquete
  1. n.m. paquete
+
:''Pacote'' é lusismo
 
 
      'Pacote' é lusismo
 
 
 
package
 
 
 
  1. v.t. empaquetar
 
 
 
packet
 
 
 
  1. n.m. paquete
 
 
 
panel
 
 
 
  1. n.m. panel (recomendado)
 
  2. n.m. cadro
 
 
 
paragraph
 
 
 
  1. n.m. parágrafo
 
 
 
      'Párrafo' é castelanismo
 
 
 
parse
 
 
 
  1. v.t. analizar
 
  2. v.t. procesar
 
  3. v.t. interpretar
 
 
 
      Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'
 
 
 
parser
 
 
 
  1. v.t. analizador (sintáctico)
 
  2. v.t. procesador
 
  2. v.t. intérprete
 
 
 
partition
 
 
 
  1. n.f. partición
 
 
 
partition
 
 
 
  1. v.t. particionar
 
 
 
password
 
 
 
  1. n.m. contrasinal (recomendado)
 
  2. n.f. clave (de acceso)
 
 
 
      O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'
 
 
 
paste
 
 
 
  1. v.t. pegar (recomendado)
 
  2. v.t. colar
 
 
 
      Evita-lo barbarismo 'pastear'
 
 
 
path
 
 
 
  1. n.m. camiño
 
  2. n.f. ruta
 
 
 
      'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 
 
 
peer
 
 
 
  1. n.m. parceiro
 
 
 
percentage
 
 
 
  1. n.f. porcentaxe
 
 
 
      Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
 
      'Percentaxe' non é correcto.
 
 
 
performance
 
 
 
  1. n.m. rendemento
 
  
      O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo
+
*package
 +
# v.t. empaquetar
  
pixel
+
*packet
 +
# n.m. paquete
  
  1. n.m. punto (recomendado)
+
*panel
  2. n.m. píxel
+
# n.m. panel (recomendado)
 +
# n.m. cadro
  
      Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
+
*paragraph
 +
# n.m. parágrafo
 +
:''Párrafo'' é castelanismo
  
play
+
*parse
 +
# v.t. analizar
 +
# v.t. procesar
 +
# v.t. interpretar
 +
:Evita-lo barbarismo ''parsear''. Non usar ''analisar''
  
  1. v.t. reproducir (recomendado)
+
*parser
  2. v.t. tocar
+
# v.t. analizador (sintáctico)
 +
# v.t. procesador
 +
# v.t. intérprete
  
      Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'
+
*partition
 +
# n.f. partición
  
player
+
*partition
 +
# v.t. particionar
  
  1. n.m. reprodutor
+
*password
 +
# n.f. clave (de acceso)
 +
:O xénero de ''contrasinal'' é masculino, como o de ''sinal''
  
      'reproductor' pertence á antiga normativa.
+
*paste
 +
# v.t. pegar (recomendado)
 +
# v.t. colar
 +
:Evita-lo barbarismo ''pastear''
  
plot
+
*path
 +
# n.m. camiño
 +
# n.f. ruta
 +
:''Rota'', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
  
  1. n.f. gráfica
+
*peer
 +
# n.m. par
  
plot
+
*percentage
 +
# n.f. porcentaxe
 +
:Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
 +
:''Percentaxe'' non é correcto.
  
  1. v.t. trazar
+
*performance
  2. v.t. representar
+
# n.m. rendemento
  3. v.t. debuxar
+
:O verbo é ''render'', polo que ''rendimento'' é castelanismo/lusismo
  
plugin
+
*pixel
 +
# n.m. punto (recomendado)
 +
# n.m. píxel
 +
:Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
  
  1. v.t. conectar
+
*play
  2. v.t. enchufar
+
# v.t. reproducir (recomendado)
 +
# v.t. tocar
 +
:Recoméndase ''reproducir'' por harmonía con ''reprodutor''
  
plug-in
+
*player
 +
# n.m. reprodutor
 +
:''reproductor'' pertence á antiga normativa.
  
  1. n.m. engadido (recomendada)
+
*plot
  2. n.f. extensión
+
# n.f. gráfica
  3. n.m. módulo
 
  
      'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
+
*plot
      Véxanse tamén: add-on, complement e extension
+
# v.t. trazar
 +
# v.t. representar
 +
# v.t. debuxar
  
pointer
+
*plugin
 +
#. v.t. conectar
 +
# v.t. enchufar
  
  1. n.m. punteiro (recomendado)
+
*plug-in
  2. n.m. apuntador
+
# n.m. engadido (recomendada)
 +
# n.f. extensión
 +
# n.m. módulo
 +
:''Extensión'' gráfase con ''x'' e non con 's' por ser cultismo
 +
:Véxanse tamén: add-on, complement e extension
  
port
+
*pointer
 +
# n.m. punteiro (recomendado)
 +
# n.m. apuntador
  
  1. n.m. porto (recomendado)
+
*port
  2. n.f. porta
+
# n.m. porto (recomendado)
 +
# n.f. porta
  
preferences
+
*preferences
 +
#n.f. preferencias
  
  1. n.f. preferencias
+
*preview
 +
# v.t. previsualizar
 +
# s.f. vista previa
  
preview
+
*print
 +
# v.t. imprimir
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
 +
# v.t. visualizar
 +
# v.t. escribir
 +
:Este verbo úsase moitas veces co senso de ''imprimir na pantalla''
  
  1. v.t. previsualizar
+
*printer
  2. s.f. vista previa
+
# n.f. impresora
  
print
+
*privacy
 +
# n.f. intimidade
  
  1. v.t. imprimir
+
*properties
  2. v.t. amosar
+
# n.f. propiedades
  3. v.t. mostrar
 
  4. v.t. visualizar
 
  5. v.t. escribir
 
  
      Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'
+
*provide
 +
# v.t. fornecer
 +
# v.t. prover
  
printer
+
*provider
 +
# n.m. fornecedor
 +
# n.m. provedor
  
  1. n.f. impresora
+
*proxy
 +
# n.m. proxy
 +
:Fágase o plural segundo as nosas regras como ''proxys''
  
privacy
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
 
 
  1. n.f. intimidade
 
 
 
properties
 
 
 
  1. n.f. propiedades
 
 
 
provide
 
 
 
  1. v.t. fornecer
 
  2. v.t. prover
 
 
 
provider
 
 
 
  1. n.m. fornecedor
 
  2. n.m. provedor
 
 
 
proxy
 
 
 
  1. n.m. proxy
 
 
 
      Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'
 
  
 
====Q====
 
====Q====
  
query
+
*query
 
+
# v.t. consultar
  1. v.t. consultar
 
 
 
query
 
 
 
  1. n.f. consulta
 
  2. n.f. petición
 
  
queue
+
*query
 +
# n.f. consulta
 +
# n.f. petición
  
  1. n.f. cola
+
*queue
  1. n.f. fila
+
# n.f. cola
 +
# n.f. fila
  
 +
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== R ====
 
==== R ====
  
rate
+
*rate
 
+
# n.f. taxa
  1. n.f. taxa
+
:''Tasa'' é incorrecto
 
 
      'Tasa' é incorrecto
 
 
 
reboot
 
 
 
  1. v.t. rearrincar
 
  2. v.t. reiniciar
 
 
 
recipient
 
 
 
  1. n.m. destinatario
 
 
 
record
 
 
 
  1. n.m. rexistro
 
 
 
record
 
 
 
  1. v.t. gravar
 
 
 
      'Grabar' é castelanismo gráfico.
 
 
 
refresh
 
 
 
  1. v.t. refrescar
 
  2. v.t. actualizar
 
 
 
refuse
 
 
 
  1. v.t. rexeitar
 
 
 
regexp
 
 
 
  1. n.f. expresión regular
 
  2. n.f. expr.reg
 
 
 
release
 
 
 
  1. n.f. versión
 
  2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
 
 
 
remove
 
 
 
  1. v.t. borrar
 
  2. v.t. eliminar
 
  3. v.t. quitar
 
 
 
rename
 
 
 
  1. v.t. renomear
 
  2. v.t. mudar o nome
 
  3. v.t. cambiar o nome
 
 
 
render
 
 
 
  1. v.t. representar
 
  2. v.t. debuxar
 
  3. v.t. producir
 
 
 
replace
 
 
 
  1. v.t. substituír
 
  
      'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.
+
*reboot
 +
# v.t. rearrincar
 +
# v.t. reiniciar
  
replay
+
*recipient
 +
# n.m. destinatario
  
  1. v.t. repetir
+
*record
  2. v.t. reproducir
+
#. n.m. rexistro
  
require
+
*record
 +
# v.t. gravar
 +
:''Grabar'' é castelanismo gráfico.
  
  1. v.t. requirir
+
*refresh
 +
# v.t. refrescar
 +
# v.t. actualizar
  
      'Requerir' e 'requerer' non son correctos
+
*refuse
 +
# v.t. rexeitar
  
reset
+
*regexp
 +
# n.f. expresión regular
 +
# n.f. expr.reg
  
  1. v.t. restablecer
+
*release
  2. v.t. reiniciar
+
# n.f. versión
 +
# n.f. edición (cando non conveña usar versión)
  
reverse
+
*remove
 +
# v.t. borrar
 +
# v.t. eliminar
 +
# v.t. quitar
  
  1. v.t. inverter
+
*rename
 +
# v.t. renomear
 +
# v.t. mudar o nome
 +
# v.t. cambiar o nome
  
      'Invertir' é castelanismo
+
*render
 +
# v.t. representar
 +
# v.t. debuxar
 +
# v.t. producir
  
revert
+
*replace
 +
# v.t. substituír
 +
:''Reemprazar'' non é válido. Tampouco o é ''remprazar'' nin ''sustituír''. ''Substituír'' leva til no i.
  
  1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
+
*replay
  2. v.t. reverter
+
# v.t. repetir
 +
# v.t. reproducir
  
      'Revertir' é castelanismo
+
*require
 +
# v.t. requirir
 +
:''Requerir'' e ''requerer'' non son correctos
  
router
+
*reset
 +
# v.t. restablecer
 +
# v.t. reiniciar
  
  1. n.m. router
+
*reverse
  2. n.m. encamiñador
+
# v.t. inverter
 +
:''Invertir'' é castelanismo
  
row
+
*revert
 +
# v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 +
# v.t. reverter
 +
:''Revertir'' é castelanismo
  
  1. n.f. ringleira (recomendado)
+
*router
  2. n.f. fileira (recomendado)
+
# n.m. router
  3. n.f. fila
+
# n.m. encamiñador
  
run
+
*row
 +
# n.f. ringleira (recomendado)
 +
# n.f. fileira (recomendado)
 +
# n.f. fila
  
  1. v.t. executar
+
*run
  2. v.t. lanzar
+
# v.t. executar
 +
# v.t. lanzar
 +
:Procurar non traducir como ''correr''
  
      Procurar non traducir como 'correr'
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== S ====
 
==== S ====
  
sample
+
*sample
 
+
# n.f. mostra
  1. n.f. mostra
 
 
 
sample frecuency
 
 
 
  1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
 
 
sample rate
 
 
 
  1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
 
 
sampling
 
 
 
  1. n.f. mostraxe
 
 
 
      'Muestreo' é castelanismo.
 
 
 
save
 
 
 
  1. v.t. gardar (recomendado)
 
  2. v.t. salvar
 
  3. v.t. gravar
 
 
 
      Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'
 
 
 
scan
 
 
 
  1. v.t. dixitalizar
 
  2. v.t. examinar
 
  3. v.t. explorar
 
 
 
scanner
 
 
 
  1. v.t. escáner
 
 
 
screen
 
 
 
  1. n.f. pantalla
 
 
 
      As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.
 
 
 
screensaver
 
 
 
  1. n.m. salvapantallas
 
 
 
script
 
 
 
  1. n.m. script
 
 
 
      Non traducir coma 'guión'
 
 
 
script
 
 
 
  1. n.m. índice
 
 
 
      Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
 
 
 
search
 
 
 
  1. n.f. busca
 
  2. n.f. procura
 
 
 
      'Búsqueda' é castelanismo.
 
 
 
search
 
 
 
  1. v.t. buscar (recomendado)
 
  2. v.t. procurar
 
 
 
seek
 
 
 
  1. v.t. ir á posición
 
  2. v.t. localizar
 
 
 
      Depende moito do contexto
 
 
 
segment
 
 
 
  1. v.t. segmento
 
  2. v.t. sector (en casos especiais)
 
 
 
select
 
 
 
  1. v.t. seleccionar
 
  2. v.t. escoller
 
 
 
selector
 
 
 
  1. n.m. selector
 
 
 
set
 
 
 
  1. v.t. establecer
 
  2. v.t. poñer
 
 
 
settings
 
 
 
  1. n.m. parámetros
 
  2. n.f. configuración(s)
 
  3. n.f. propiedades
 
  4. n.f. preferencias
 
  5. n.f. opcións
 
 
 
share
 
 
 
  1. v.t. compartir
 
 
 
share
 
 
 
  1. n.m. recurso
 
  2. n.f. compartimento
 
 
 
sharing
 
 
 
  1. n.m. compartimento
 
 
 
show
 
 
 
  1. v.t. amosar
 
  2. v.t. mostrar
 
 
 
shred
 
  1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 
  2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 
  3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
 
 
 
      Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos
 
      repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
 
      Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.
 
 
 
shredder
 
  1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
 
 
 
sign up
 
 
 
  1. v.t. crear conta
 
 
 
signal
 
 
 
  1. n.m. sinal
 
  
      É de xénero masculino.
+
*sample frecuency
 +
# n.f. frecuencia de mostraxe
  
signature
+
*sample rate
 +
# n.f. frecuencia de mostraxe
  
  1. n.f. sinatura
+
*sampling
 +
# n.f. mostraxe
 +
:''Muestreo'' é castelanismo.
  
skip
+
*save
 +
# v.t. gardar (recomendado)
 +
# v.t. salvar
 +
# v.t. gravar
 +
:Evitar ''gravar'' por confusión coa traducción de ''record''
  
  1. v.t. omitir
+
*scan
  2. v.t. saltar
+
# v.t. dixitalizar
  3. v.t. ignorar
+
# v.t. examinar
 +
# v.t. explorar
  
slot
+
*scanner
 +
# v.t. escáner
  
  1. n.f. rañura
+
*screen
  2. n.m. oco
+
# n.f. pantalla
 +
:As palabras portuguesas ''ecrã'' e ''tela'' non son correctas.
  
socket
+
*screensaver
 +
# n.m. salvapantallas
  
  1. n.m. socket
+
*script
 +
# n.m. script
 +
:Non traducir coma ''guión''
  
sort
+
*script
 +
# n.m. índice
 +
:Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
  
  1. v.t. ordenar
+
*search
 +
# n.f. busca
 +
# n.f. procura
 +
:''Búsqueda'' é castelanismo.
  
      'Ordear' é hipergaleguismo
+
*search
 +
# v.t. buscar (recomendado)
 +
# v.t. procurar
  
sound
+
*seek
 +
# v.t. ir á posición
 +
# v.t. localizar
 +
: Depende moito do contexto
  
  1. n.m. son
+
*segment
 +
# v.t. segmento
 +
# v.t. sector (en casos especiais)
  
      'Sonido' é castelanismo
+
*select
 +
# v.t. seleccionar
 +
# v.t. escoller
  
source (code)
+
*selector
 +
# n.m. selector
  
  1. n.m. código fonte
+
*set
  2. n.m. fontes
+
# v.t. establecer
 +
# v.t. poñer
  
spelling
+
*settings
 +
# n.m. parámetros
 +
# n.f. configuración(s)
 +
# n.f. propiedades
 +
# n.f. preferencias
 +
# n.f. opcións
  
  1. n.f. ortografía
+
*share
 +
# v.t. compartir
  
standalone
+
*share
 +
# n.m. recurso
 +
# n.f. compartimento
  
  1. adx. independiente
+
*sharing
 +
# n.m. compartimento
  
standard
+
*show
 +
# v.t. amosar
 +
# v.t. mostrar
  
  1. n.m. estándar
+
*shred
  2. n.f. norma
+
# v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 +
# v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 +
# v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
 +
{{Nota|Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
 +
Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.}}
  
      'Estandard' e 'standard' son anglicismos
+
*shredder
 +
# s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
  
standard
+
*sign up
 +
# v.t. crear conta
  
  1. adx. estándar
+
*signal
  2. adx. normativo
+
# n.m. sinal
 +
: É de xénero masculino.
  
standardize
+
*signature
 +
# n.f. sinatura
  
  1. v.t. estandarizar
+
*skip
  2. v.t. normalizar
+
# v.t. omitir
 +
# v.t. saltar
 +
# v.t. ignorar
  
start
+
*slot
 +
# n.f. rañura
 +
# n.m. oco
  
  1. v.t. iniciar
+
*socket
  2. v.t. executar
+
# n.m. socket
  3. v.t. arrincar
 
  
      A traducción depende do contexto
+
*sort
 +
# v.t. ordenar
 +
:''Ordear'' é hipergaleguismo
  
startup
+
*sound
 +
# n.m. son
 +
:''Sonido'' é castelanismo
  
  1. n.m. inicio
+
*source (code)
 +
# n.m. código fonte
 +
# n.m. fontes
  
step
+
*spelling
 +
# n.f. ortografía
  
  1. n.m. paso
+
*standalone
  2. n.m. nivel
+
# adx. independiente
  
stop
+
*standard
 +
# n.m. estándar
 +
# n.f. norma
 +
:''Estandard'' e ''standard'' son anglicismos
  
  1. v.t. deter
+
*standard
  2. v.t. parar
+
# adx. estándar
 +
# adx. normativo
  
stop
+
*standardize
 +
# v.t. estandarizar
 +
# v.t. normalizar
  
  1. n.f. parada
+
*start
  2. n.f. fase
+
# v.t. iniciar
 +
# v.t. executar
 +
# v.t. arrincar
 +
:A traducción depende do contexto
  
      Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
+
*startup
 +
# n.m. inicio
  
strikeout
+
*step
 +
# n.m. paso
 +
# n.m. nivel
  
  1. adx. riscado/a
+
*stop
 +
# v.t. deter
 +
# v.t. parar
  
      Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
+
*stop
 +
# n.f. parada
 +
# n.f. fase
 +
:Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
  
swap
+
*strikeout
 +
# adx. riscado/a
 +
:Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
  
  1. n.m. (espacio de) intercambio
+
*swap
  2. n.m. swap
+
# n.m. (espacio de) intercambio
 +
# n.m. swap
  
swatches palette
+
*swatches palette
 +
# n.f. paleta de mostras
  
  1. n.f. paleta de mostras
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== T ====
 
==== T ====
  
tab
+
*tab
 
+
#. n.f. lingüeta (recomendado)
  1. n.f. lingüeta (recomendado)
+
# n.m. separador
  2. n.m. separador
+
# n.f. aba
  3. n.f. aba
+
:Non se acepta coma tradución correcta ''pestana''
 
 
      Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'
 
 
 
tag
 
 
 
  1. n.f. etiqueta
 
  2. n.f. marca
 
 
 
template
 
 
 
  1. n.m. patrón
 
  2. n.m. modelo
 
 
 
timeout
 
 
 
  1. n.m. tempo de expiración
 
  2. n.m. tempo de espera
 
  3. n.m. tempo de vencemento
 
  4. n.m. tempo esgotado
 
  5. n.m. timeout
 
 
 
      A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'),
 
    ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)
 
 
 
time stamp
 
  1. n.f. data e hora
 
  2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 
  3. n.m  selo de data e hora
 
  4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 
  5. v.t selar a cada e hora
 
 
 
      "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura
 
      dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do
 
      documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da
 
      sinatura dixital.
 
      En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos
 
      transcorridos desde 19700101T000000Z.
 
      Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.
 
 
 
 
 
tool
 
  
  1. n.f. ferramenta (recomendado)
+
*tag
  2. n.f. utilidade
+
# n.f. etiqueta
 +
# n.f. marca
  
tooltip
+
*template
 +
# n.m. patrón
 +
# n.m. modelo
  
  1. n.m. tooltip
+
*timeout
 +
# n.m. tempo de expiración
 +
# n.m. tempo de espera
 +
# n.m. tempo de vencemento
 +
# n.m. tempo esgotado
 +
# n.m. timeout
 +
{{Nota|A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, ''tempo de expiración''), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, ''tempo esgotado'' para un comando ou transacción)}}
  
trace
+
*time stamp
 +
# n.f. data e hora
 +
# n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 +
# n.m  selo de data e hora
 +
# v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 +
# v.t selar a cada e hora
 +
{{Nota|'''Timestamp''' pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital.
 +
En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z.
 +
Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.}}
  
  1. v.t. trazar
+
*tool
  2. v.f. calcar
+
# n.f. ferramenta (recomendado)
  3. v.t. seguir
+
# n.f. utilidade
  4. v.t. delinear (un debuxo)
 
  5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 
  
trash
+
*tooltip
 +
# n.m. tooltip
  
  1. n.m. lixo (recomendado)
+
*trace
  2. n.f. papeleira
+
# v.t. trazar
 +
# v.f. calcar
 +
# v.t. seguir
 +
# v.t. delinear (un debuxo)
 +
# v.t. vectorizar (unha imaxe)
  
      No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'
+
*trash
 +
# n.m. lixo (recomendado)
 +
# n.f. papeleira
 +
{{Nota|No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir ''trashcan''), empréguese a locución ''colector do lixo''}}
  
turn on
+
*turn on
 +
# v.t. acender
 +
# v.t. prender
  
  1. v.t. acender
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  2. v.t. prender
 
  
 
==== U ====
 
==== U ====
  
underline
+
*underline
 
+
# v.t. subliñar
  1. v.t. subliñar
+
:''Suliñar'' non é correcto.
 
 
      'Suliñar' non é correcto.
 
 
 
unlink
 
 
 
  1. v.t. desligar
 
 
 
update
 
 
 
  1. v.t. actualizar
 
 
 
url
 
  
  1. n.m. url
+
*unlink
 +
# v.t. desligar
  
      'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador'
+
*update
      e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
+
# v.t. actualizar
  
usage
+
*url
 +
# n.m. url
 +
{{Nota|'''URL''' significa ''Uniform Resource Locator'', e '''URI''' ''Universal Resource Identifier''. A traducción dos substantivos é ''localizador'' e ''identificador'' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.}}
  
  1. n.m. uso
+
*usage
 +
# n.m. uso
  
utility
+
*utility
 +
# n.f. utilidade
  
  1. n.f. utilidade
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== V ====
 
==== V ====
  
view
+
*view
 
+
# n.f. vista
  1. n.f. vista
 
 
 
view
 
 
 
  1. v.t. visualizar
 
  2. v.t. ver
 
 
 
viewer
 
  
  1. n.m. visualizador
+
*view
  2. n.m. visor
+
# v.t. visualizar
 +
# v.t. ver
  
volume
+
*viewer
 +
# n.m. visualizador
 +
# n.m. visor
  
  1. n.m. volume
+
*volume
 +
# n.m. volume
 +
:''Volumen'' é castelanismo
  
      'Volumen' é castelanismo
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
 
==== W ====
 
==== W ====
wait
 
 
  1. v.i. agardar
 
  2. v.i. esperar
 
 
width
 
 
  1. n.f. anchura
 
  2. n.f. largura
 
  1. n.f. ancho
 
 
window
 
 
  1. n.f. fiestra (recomendado)
 
  2. n.f. xanela
 
  3. n.f. ventá
 
 
wireless
 
  
  1. adx. sen fíos
+
*wait
 +
# v.i. agardar
 +
# v.i. esperar
  
      Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'
+
*width
 +
# n.f. anchura
 +
# n.f. largura
 +
# n.f. ancho
  
wizard
+
*window
 +
# n.f. fiestra (recomendado)
 +
# n.f. xanela
 +
# n.f. ventá
  
  1. n.m. asistente
+
*wireless
 +
# adx. sen fíos
 +
:Non usar nin ''inarámico'' nin ''inalámbrico''
  
word wrap
+
*wizard
 +
# n.m. asistente
  
  1. v.t. dividir a liña
+
*word wrap
  2. v.t. axustar as palabras
+
#. v.t. dividir a liña
 +
#. v.t. axustar as palabras
 +
{{Nota|É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada, sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.}}
  
      É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada,
+
*workspace
      sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha
+
# n.f. área de traballo (recomendado)
      simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
+
# n.m. espazo de traballo
 +
# n.m. escritorio
  
workspace
+
*wrap
 +
# v.t. partir
 +
# v.t. dividir
 +
# v.t. envolver
  
  1. n.f. área de traballo (recomendado)
+
*wrap search
  2. n.m. espazo de traballo
+
# s.f. procura cíclica
  3. n.m. escritorio
+
# s.f. procura circular
 +
# procurar ciclicamente
 +
{{Nota|Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar, a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.}}
  
wrap
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
  1. v.t. partir
+
==== X ====
  2. v.t. dividir
 
  3. v.t. envolver
 
  
wrap search
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
  
  1. s.f. procura cíclica
+
==== Y ====
  2. s.f. procura circular
 
  3.      procurar ciclicamente
 
  
      Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar,
+
Ir a: [[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#Q|Q]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]] - [[#Z|Z]]
      a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.
 
  
 
==== Z ====
 
==== Z ====
zoom
 
  
  1. n.f. ampliación
+
*zoom
 +
# n.f. ampliación

Latest revision as of 15:48, 17 November 2013

Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes consultar outros dicionarios informáticos en Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo

NOTA: Este glosario está parcialmente obsoleto. O glosario que se utiliza actualmente no Proxecto Trasno inclúe os acordos adoptados nas Trasnadas así como os termos deste glosario que non foron tratados nas Trasnadas, e pódese descargar en formato TBX.


NOTA: Tamén pode consultar a páxina web de consulta dinámica de terminoloxía do Proxecto Trasno (require ter Javascript activado no navegador). A páxina de consulta dinámica contén exactamente a mesma terminoloxía incluída no ficheiro TBX.

Pódese descargar en páxina dos resultados das Trasnadas. Unha vez descargada a páxina de consulta dinámica non é necesario dispoñer dunha conexión á Internet para poder consultar a terminoloxía.


Termos informáticos máis frecuentes[edit]

Índice alfabético[edit]

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A[edit]

 • abort
 1. v.i. interromper
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de (recomendada)
 2. prep. sobre
~ to: a piques de (recomendada); a punto de
Nota: acerca de recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...

Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.

 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • account
 1. n.f. conta
 • add
 1. v.t. engadir
Non son correctos añadir nin adicionar
 • add on
 1. v.t. engadir
 2. v.t. agregar
 3. v.t. amecer
 • add-on
 1. n.m. complemento
Véxanse tamén: complement, extension e plug-in
 • address
 1. n.m. enderezo (recomendado)
Non se aceptan dirección nin direción
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias
 • align
 1. v.t. aliñar
 • allocate
 1. v.t. asignar
Evitar os barbarismos alocar ou alocatar
 • appearance
 1. n.f. aparencia
Apariencia é castelanismo
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplictivo
 3. n.m. trebello
 4. n.m. cachivache
 5. n.m. chintófano
Nota: Non traducir como aplicacionciña nin como aplicadela. Applet é de xénero femininino por vir de aplicación.

Trebello, cachivache e chintófano son para os miniaplicativos do escritorio.

 • archive
 1. v.t. arquivar
 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha
Flecha é incorrecto
 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar
Usar anexar ou achegar cando incluír poida resultar ambigua
 • attachment
 1. n.m. anexo
A palabra adxunto non está recomendada
 • attribute
 1. n.m. atributo
A palabra característica non está recomendada
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar
Autenticar é a única opción que recolle o VOLG.
 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • axis
 1. n.m. eixe
Eixe é a forma recomendada pola RALG en vez de eixo.


Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

B[edit]

 • backend
 1. n.m. motor
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup
 • backup
 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • ban
 1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 • banner
 1. n.m. cartel (publicitario)
 • baseline
 1. n.f. liña base dos caracteres
 • bell
 1. n.f. campá
campana é castelanismo
 • bind
 1. v.t. asociar
 • binding
 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)
 • bitmap
 1. n.m. mapa de bits
 • bitrate
 1. n.m. taxa de bits
 • blame
 1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 • blink
 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar
 • block
 1. n.m. bloque
Bloco é lusismo
 • blog
 1. n.m. blogue
 2. n.f. bitácora
 • blur
 1. v.t. desenfocar
 2. v.t. esvaecer
Non usar difuminar
 • bold
 1. adx. grosa
 2. adx. negra
 • bookmark
 1. n.m. marcador (recomendado)
 2. n.m. marcapáxinas
 3. n.m. favorito
 • boot
 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar
 • bootloader
 1. n.m. cargador de arrinque
 2. n.m. cargador de inicio
 3. n.m. xestor de arrinque
 4. n.m. xestor de inicio
 • border
 1. n.m. bordo
Borde é castelanismo
 • bot
 1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
 • breakpoint
 1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 2. n.m. Punto de parada
 • browse
 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar
Nota: É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
 • browser
 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador
 • buddy
 1. n.m. colega
 2. n.m. amigo
 • buddy icon
 1. n.f. imaxe persoal
 • buffer
 1. n.m. búfer (recomendada)
Desaconséllase usar as traducións memoria intermedia, almacenador intermedio ou buffer. Búfer leva til no u.
 • bug
 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug
 • build
 1. v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 2. v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 • build-in
 1. v.t.(xeral) incorporar
Evítese traducir como incrustar ou análogas
 • built-in
 1. n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
 • button
 1. n.m. botón
 • byte
 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

C[edit]

 • cache
 1. n.f. caché
 2. n.f. memoria caché
 • calendar
 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario
Nota: Moitos programas usan calendar para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.

Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como axenda, malia que algúns coñecidos programas de Microsoft usen calendario.

 • cancel
 1. v.t. cancelar
 • canvas
 1. n.m. lenzo
 • card
 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa
 • caret
 1. n.m. acento circumflexo
 2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
Nota: Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais, a cada lado da vertical.
 • cell
 1. n.f. cela
Celda é castelanismo
 • change
 1. v.t. trocar (recomendado)
 2. v.t. mudar
 3. v.t. cambiar
 • channel
 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar canle.
 • charset
 1. n.m. xogo de caracteres
 • check
 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar
 3. v.t. marcar (un cadro)
 • childframe
 1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 • choose
 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir
Elexir é castelanismo
 • click
 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
Evítense os barbarismos clicar ou cliquear.
Usar facer clic cando sexa necesario (por exemplo, traducir double click por facer dobre clic)
 • clipboard
 1. n.m. portarretallos (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis
 • clock
 1. n.m. reloxo
Reloxio non é correcto.
 • close
 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar
 • closed captioning
 1. n.m subtítulos opcionais
Nota: O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
 • cluster
 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque
 • color
 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color
Ámbalas dúas formas son femininas.
 • column
 1. n.f. columna
 • command
 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde
Aconséllase comando por ser orde confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
 • complement
 1. n.m complemento
Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
 • completion
 1. n.m. completado
 • computer
 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador
 • connector
 1. n.m. conectador
Non usar conector
 • control
 1. n.m. control
controlo é lusismo
O plural irregular é controles, non controis
 • convert
 1. v.t. converter
Convertir é castelanismo
 • core file
 1. n.m. ficheiro core
Núcleo non é correcto neste contexto.
 • cryptography
 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía
 • cursor
 1. n.m. cursor
 • customize
 1. v.t. personalizar
Persoalizar é pseudo-galeguismo.
Evita-lo barbarismo customizar


Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

D[edit]

 • daemon
 1. n.m. daemon
Nota: A palabra galega demo equivale habitualmente en inglés a demon. Daemon é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado de Disk And Execution MONitor. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de divindade adscrita ó destino dunha persoa (que en calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
 • data
 1. n.m. datos
Data en inglés é plural
 • date
 1. n.f. data
Fecha é castelanismo.
 • debug
 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug
 • debug
 1. v.t. depurar
 • decrypt
 1. v.t. descifrar
 • default
 1. adx. predeterminado (que se usa en principio de non indicarse o contrario)
 2. adx. predefinido (definido previamente, pode ser predeterminado ou non)
 3. adx. por omisión
 • default
 1. n.m. predefinición
 • delete
 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar
 • description
 1. n.f. descrición
Descripción é castelanismo
 • deselect
 1. v.t. deseleccionar
 • desktop
 1. n.m. escritorio
 • develop
 1. . v.t. desenvolver
Non se pode utilizar desenrolar con este significado
 • development
 1. n.m. desenvolvemento
 • device
 1. n.m. dispositivo
 • directory
 1. n.m. directorio
 • disable
 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar
 • diskette
 1. n.m. disquete (recomendado)
 2. n.m. disco
Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 • display
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar
 • display
 1. n.f. pantalla
 2. n.m. visualización
 3. n.m. display
 • dock
 1. v.t. acoplar
 • download
 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir
 • download
 1. . n.f. descarga
 • draft
 1. n.m. borrador
 • drag
 1. . v.t. arrastrar
 • draw
 1. v.t. debuxar
Dibuxar é castelanismo
 • drive
 1. n.f. unidade
 • driver
 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
Usar driver só cando a forma controlador sexa confusa.
 • drop
 1. v.t. soltar
 • dump
 1. v.t. envorcar
Volcar é castelanismo

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

E[edit]

 • edge
 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo
 • e-mail
 1. n.m. correo-e
 2. n.m. correo electrónico
 3. n.m. e-mail
Usar mensaxe cando sexa contable (ver o comentario de mail)
 • emboss
 1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
Nota: Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
 • empty
 1. adx. baleiro
 • empty
 1. . v.t. baleirar
 • enable
 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar
 • encrypt
 1. v.t. cifrar
Nota: Encriptar non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como meter nunha cripta¡')
 • encryption
 1. n.m. cifrado
 • enter
 1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
 • environment
 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
Entorno é castelanismo
 • expire
 1. v.t. caducar
 • extended partition
 1. n.f. partición estendida
Estendida ven de estender, polo que se grafa con s.

extension

 1. s.f. extensión (recomendada)
 2. s.m. engadido
Véxase tamén: add-on, complement e plug-in

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

F[edit]

 • fail
 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar
Faiar é incorrecto
 • fail
 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
Fallo non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 • fallback
 1. adx. de reserva
 2. adx. de emerxencia
 • fatal error
 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal
 • favicon
 1. n.f icona de páxina
Nota: O nome favicon procede do inglés favorites icon e refírese ás pequenas imaxes no formato .ico con un tamaño arredor dos 16x16 píxeles que quedan gardadas nun sitio web para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
 • feature
 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función
 • file
 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
Nota: Recoméndase deixar arquivo para archive, para poder traducir cousas do inglés como Compress files in an archive.

Ficheiro e fichero son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de arquivo e archivo' débese á influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por archivo. As traduccións portuguesas son distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma ficheiro. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî)


 • file
 1. v.t. arquivar
Non temos nada semellante a ficheirar, así que temos que usar arquivar. É un verbo pouco habitual
 • fill
 1. v.t. encher
 2. v.t. completar
A tradución depende do contexto.
 • fill
 1. n.m. recheo
 • find
 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar
Depende do contexto. Os ingleses usan find co senso de buscar
 • firewall
 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control
 • flag
 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.f. marca
 4. n.m. sinalador
 5. n.m. indicador
 • floppy disk
 1. n.m. disquete
 • folder
 1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 2. n.f. pasta
 • font
 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra
Non usar tipografía. Non usar fonte en contextos onde sexa preferible usar tipo de letra
 • foreground
 1. n.m. primeiro plano
 • format
 1. n.m. formato
 • format
 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
Formatear non é unha tradución correcta
 • frame
 1. n.m. fotograma
 2. n.m. marco
 • friendly
 1. -[xeral] adx. simpático
 2. -[xeral] adx. acolledor
user ~: fácil de usar; de manexo simple ou doado
printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
 • frontend
 1. n.f. interface
 • full screen
 1. n.f. pantalla completa

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

G[edit]

 • gateway
 1. n.f. pasarela (recomendada)
Non usar gateway
 • gesture
 1. n.m [xeral] aceno
 2. n.m [xeral] xesto
Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
Shape ~   : [gui] aceno co rato
Nota: Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
 • glossy paper
 1. n.m. papel brillante
En galego non existe a palabra satinado
 • glyph
 1. n.m símbolo
 2. n.m glifo
 • gradient
 1. n.m. degradado (recomendado)
 2. n.m. gradiente
 • grid
 1. n.m. enreixado
Rexiña e relliña non son correctos.
 • guideline
 1. n.f. liña-guía
Non confundir con guidelines.
 • guidelines
 1. n.f. liñas mestras
 2. n.f. directivas
 3. n.f. normativa
 4. n.f. orientacións
 5. n.f. liñas-guía (mirar guideline)

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

H[edit]

 • handle
 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar
 • handler
 1. n.m. manexador
 2. n.m. xestor
 • hard disk
 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. . n.m. disco ríxido
 • head
 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza
 • help
 1. n.m. axuda
 • hide
 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar
 • highlight
 1. v.t. resaltar (recomendado)
 2. v.t. realzar
 • highlight
 1. n.m. resalte (recomendado)
 2. n.m. realce
 • host
 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor
Hóspede non é correcto.
 • however
 1. sen embargo
 2. non obstante
 3. en troques
 4. ainda así
Nembargantes non é correcto.
 • hub
 1. n.m (hardware, redes) concentrador

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

I[edit]

 • icon
 1. n.f. icona
Non son correctos icono nin ícone.
 • iconify
 1. v.t. iconificar
 • inbox
 1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 2. n.m. buzón
 • inch
 1. n.f. polgada
Pulgada é castelanismo.
 • incoming
 1. n.f. entrante
 • indent
 1. v.t. sangrar
Evitar o barbarismo indentar
 • indentation
 1. v.t. sangría
Evitar sangrado e o barbarismo indentado
 • indexer
 1. n.m. indexador
 2. n.m. catalogador
 3. n.m. rexistrador
 • inode
 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
A palabra orixinal node ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo nodo.
 • insert
 1. . v.t. inserir (recomendado)
Non usar insertar
 • interface
 1. n.f. interface
interfaz é castelanismo.
 • invert
 1. v.t. inverter
invertir é castelanismo
 • italic
 1. adx. cursiva
 • item
 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

J[edit]

 • journaling filesystem
 1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
 • justify
 1. v.t. xustificar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

K[edit]

 • kernel
 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
Usar núcleo cando non haxa posibilidade de confusión
 • kerning
 1. n.m. kerning
 • key
 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave
 • key binding
 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
Véxase a traducción do verbo to bind
 • keyboard
 1. n.m. teclado
 • keymap
 1. n.m. mapa de teclado
 • keyring
 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro
 • keyword
 1. n.f. palabra clave
 • kickban
 1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 2. v.t (redes, irc) Desterrar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

L[edit]

 • label
 1. v.t. etiquetar
 2. v.t. marcar
 • label
 1. n.f. etiqueta
 • landscape
 1. adx. apaisado
 • launch
 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar
 • layer
 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel
 • layout
 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato
 • leader line
 1. . n.f. liña directriz (para o texto)
 • library
 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como librería, que pode ter o mesmo significado que biblioteca
 • line
 1. n.f. liña
línea é castelanismo
 • link
 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace
 • link
 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar
 • load
 1. n.f. carga
 • load
 1. v.t. cargar
carregar é lusismo.
 • log file
 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
Deixa-lo termo inglés só cando rexistro sexa confuso
 • log in
 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
 • login
 1. n.m. login
 2. n.f. conexión
 • look and feel
 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

M[edit]

 • mail
 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
Non usar mail (só aceptable en e-mail)
Nota: Correo é un substantivo incontable, polo que as expresións un correo, dous correos, etc... non son correctas. Usar mensaxe nesa situación.
 • mail
 1. . v.t. enviar (unha mensaxe)
 • mailbox
 1. n.f. caixa de correo
Buzón é castelanismo.
 • manage
 1. v.t. xestionar
 • manager
 1. . n.m. xestor
 • map
 1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
 • map
 1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
 • margin
 1. n.f. marxe
Marxe é xénero feminino.
 • master
 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
Maestro é castelanismo
 • maximize
 1. v.t. maximizar
 • media
 1. n.m. soporte, soportes
 • media player
 1. n.m. reprodutor multimedia
reproductor pertence á antiga normativa.
 • menu
 1. n.m. menú
 • message
 1. n.f. mensaxe
Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
 • miner
 1. n.m (xeral) mineiro
 2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
Nota: En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
 • minimize
 1. v.t. minimizar
 • mixer
 1. n.m. mesturador
Mezclador, mesclador e mexturador non son correctos.
 • mock up
 1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta
 2. s.m. prototipo
 • monitor
 1. n.m. monitor
 • monitor
 1. v.t. monitorizar
Evita-la forma monitorear
 • mount
 1. v.t. montar
 • mount point
 1. n.m. punto de montaxe

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

N[edit]

 • namespaces
 1. n.m. espazos de nomes
 • news
 1. n.f. novas
 • nick
 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick
 • node
 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
Nota: Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de , e non ten ningún parecido con nodo.

No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese nodo segundo se explica na traducción de inode

 • nuke
 1. v.t. (redes, irc) cair, atacar

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

O[edit]

 • offline
 1. adx. desconectado
 • offset
 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 • ok
 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok
 • online
 1. adx. conectado
 • operating system
 1. n.m. sistema operativo
É válido e entendible traduci-la abreviatura OS por SO
 • order
 1. n.f. orde
O xénero é sempre feminino
 • order
 1. v.t. solicitar
 2. v.t. pedir
 • outgoing
 1. adx. sainte
 • output
 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir
 • output
 1. n.f. saída
 • overscan
 1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 3. (imaxe e son) overscan
Nota: Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
 • overwrite
 1. v.t. sobrescribir

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

P[edit]

 • package
 1. n.m. paquete
Pacote é lusismo
 • package
 1. v.t. empaquetar
 • packet
 1. n.m. paquete
 • panel
 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro
 • paragraph
 1. n.m. parágrafo
Párrafo é castelanismo
 • parse
 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
Evita-lo barbarismo parsear. Non usar analisar
 • parser
 1. v.t. analizador (sintáctico)
 2. v.t. procesador
 3. v.t. intérprete
 • partition
 1. n.f. partición
 • partition
 1. v.t. particionar
 • password
 1. n.f. clave (de acceso)
O xénero de contrasinal é masculino, como o de sinal
 • paste
 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
Evita-lo barbarismo pastear
 • path
 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
Rota, con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 • peer
 1. n.m. par
 • percentage
 1. n.f. porcentaxe
Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
Percentaxe non é correcto.
 • performance
 1. n.m. rendemento
O verbo é render, polo que rendimento é castelanismo/lusismo
 • pixel
 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
 • play
 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
Recoméndase reproducir por harmonía con reprodutor
 • player
 1. n.m. reprodutor
reproductor pertence á antiga normativa.
 • plot
 1. n.f. gráfica
 • plot
 1. v.t. trazar
 2. v.t. representar
 3. v.t. debuxar
 • plugin
 1. . v.t. conectar
 2. v.t. enchufar
 • plug-in
 1. n.m. engadido (recomendada)
 2. n.f. extensión
 3. n.m. módulo
Extensión gráfase con x e non con 's' por ser cultismo
Véxanse tamén: add-on, complement e extension
 • pointer
 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador
 • port
 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta
 • preferences
 1. n.f. preferencias
 • preview
 1. v.t. previsualizar
 2. s.f. vista previa
 • print
 1. v.t. imprimir
 2. v.t. amosar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. visualizar
 5. v.t. escribir
Este verbo úsase moitas veces co senso de imprimir na pantalla
 • printer
 1. n.f. impresora
 • privacy
 1. n.f. intimidade
 • properties
 1. n.f. propiedades
 • provide
 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover
 • provider
 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor
 • proxy
 1. n.m. proxy
Fágase o plural segundo as nosas regras como proxys

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Q[edit]

 • query
 1. v.t. consultar
 • query
 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición
 • queue
 1. n.f. cola
 2. n.f. fila

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

R[edit]

 • rate
 1. n.f. taxa
Tasa é incorrecto
 • reboot
 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar
 • recipient
 1. n.m. destinatario
 • record
 1. . n.m. rexistro
 • record
 1. v.t. gravar
Grabar é castelanismo gráfico.
 • refresh
 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar
 • refuse
 1. v.t. rexeitar
 • regexp
 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg
 • release
 1. n.f. versión
 2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
 • remove
 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar
 • rename
 1. v.t. renomear
 2. v.t. mudar o nome
 3. v.t. cambiar o nome
 • render
 1. v.t. representar
 2. v.t. debuxar
 3. v.t. producir
 • replace
 1. v.t. substituír
Reemprazar non é válido. Tampouco o é remprazar nin sustituír. Substituír leva til no i.
 • replay
 1. v.t. repetir
 2. v.t. reproducir
 • require
 1. v.t. requirir
Requerir e requerer non son correctos
 • reset
 1. v.t. restablecer
 2. v.t. reiniciar
 • reverse
 1. v.t. inverter
Invertir é castelanismo
 • revert
 1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 2. v.t. reverter
Revertir é castelanismo
 • router
 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador
 • row
 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila
 • run
 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
Procurar non traducir como correr

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

S[edit]

 • sample
 1. n.f. mostra
 • sample frecuency
 1. n.f. frecuencia de mostraxe
 • sample rate
 1. n.f. frecuencia de mostraxe
 • sampling
 1. n.f. mostraxe
Muestreo é castelanismo.
 • save
 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
Evitar gravar por confusión coa traducción de record
 • scan
 1. v.t. dixitalizar
 2. v.t. examinar
 3. v.t. explorar
 • scanner
 1. v.t. escáner
 • screen
 1. n.f. pantalla
As palabras portuguesas ecrã e tela non son correctas.
 • screensaver
 1. n.m. salvapantallas
 • script
 1. n.m. script
Non traducir coma guión
 • script
 1. n.m. índice
Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
 • search
 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
Búsqueda é castelanismo.
 • search
 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar
 • seek
 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
Depende moito do contexto
 • segment
 1. v.t. segmento
 2. v.t. sector (en casos especiais)
 • select
 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller
 • selector
 1. n.m. selector
 • set
 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer
 • settings
 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións
 • share
 1. v.t. compartir
 • share
 1. n.m. recurso
 2. n.f. compartimento
 • sharing
 1. n.m. compartimento
 • show
 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 • shred
 1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
Nota: Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.

Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.

 • shredder
 1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
 • sign up
 1. v.t. crear conta
 • signal
 1. n.m. sinal
É de xénero masculino.
 • signature
 1. n.f. sinatura
 • skip
 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar
 • slot
 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco
 • socket
 1. n.m. socket
 • sort
 1. v.t. ordenar
Ordear é hipergaleguismo
 • sound
 1. n.m. son
Sonido é castelanismo
 • source (code)
 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes
 • spelling
 1. n.f. ortografía
 • standalone
 1. adx. independiente
 • standard
 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
Estandard e standard son anglicismos
 • standard
 1. adx. estándar
 2. adx. normativo
 • standardize
 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar
 • start
 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
A traducción depende do contexto
 • startup
 1. n.m. inicio
 • step
 1. n.m. paso
 2. n.m. nivel
 • stop
 1. v.t. deter
 2. v.t. parar
 • stop
 1. n.f. parada
 2. n.f. fase
Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
 • strikeout
 1. adx. riscado/a
Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
 • swap
 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap
 • swatches palette
 1. n.f. paleta de mostras

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

T[edit]

 • tab
 1. . n.f. lingüeta (recomendado)
 2. n.m. separador
 3. n.f. aba
Non se acepta coma tradución correcta pestana
 • tag
 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca
 • template
 1. n.m. patrón
 2. n.m. modelo
 • timeout
 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout
Nota: A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, tempo de expiración), ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, tempo esgotado para un comando ou transacción)
 • time stamp
 1. n.f. data e hora
 2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 3. n.m selo de data e hora
 4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 5. v.t selar a cada e hora
Nota: Timestamp pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da sinatura dixital.

En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos transcorridos desde 19700101T000000Z. Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.

 • tool
 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade
 • tooltip
 1. n.m. tooltip
 • trace
 1. v.t. trazar
 2. v.f. calcar
 3. v.t. seguir
 4. v.t. delinear (un debuxo)
 5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 • trash
 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
Nota: No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir trashcan), empréguese a locución colector do lixo
 • turn on
 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

U[edit]

 • underline
 1. v.t. subliñar
Suliñar non é correcto.
 • unlink
 1. v.t. desligar
 • update
 1. v.t. actualizar
 • url
 1. n.m. url
Nota: URL significa Uniform Resource Locator, e URI Universal Resource Identifier. A traducción dos substantivos é localizador e identificador respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
 • usage
 1. n.m. uso
 • utility
 1. n.f. utilidade

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

V[edit]

 • view
 1. n.f. vista
 • view
 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver
 • viewer
 1. n.m. visualizador
 2. n.m. visor
 • volume
 1. n.m. volume
Volumen é castelanismo

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

W[edit]

 • wait
 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar
 • width
 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura
 3. n.f. ancho
 • window
 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá
 • wireless
 1. adx. sen fíos
Non usar nin inarámico nin inalámbrico
 • wizard
 1. n.m. asistente
 • word wrap
 1. . v.t. dividir a liña
 2. . v.t. axustar as palabras
Nota: É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada, sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
 • workspace
 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. espazo de traballo
 3. n.m. escritorio
 • wrap
 1. v.t. partir
 2. v.t. dividir
 3. v.t. envolver
 • wrap search
 1. s.f. procura cíclica
 2. s.f. procura circular
 3. procurar ciclicamente
Nota: Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar, a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

X[edit]

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Y[edit]

Ir a: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Z[edit]

 • zoom
 1. n.f. ampliación