Difference between revisions of "Termos frecuentes"

From Proxecto Trasno
Line 1: Line 1:
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
 
Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.
  
Podes consultar outros dicionarios informáticos en:
+
Podes consultar outros dicionarios informáticos en [http://sli.uvigo.es/CLIG/|Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]
 
 
    * [http://sli.uvigo.es/CLIG/|Seminario de Lingüística Informática da Universidade de Vigo]
 
  
 
== Termos informáticos máis frecuentes ==
 
== Termos informáticos máis frecuentes ==
Line 13: Line 11:
 
==== A ====
 
==== A ====
  
**abort**
+
*abort
  
 
   1. v.i. abortar
 
   1. v.i. abortar
 
   2. v.i. cancelar
 
   2. v.i. cancelar
  
**about**
+
*about
  
 
   1. prep. acerca de (recomendada)
 
   1. prep. acerca de (recomendada)
Line 27: Line 25:
 
   Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
 
   Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
  
**accelerator**
+
*accelerator
  
 
   1. n.m. atallo (de teclado)
 
   1. n.m. atallo (de teclado)
  
**account**
+
*account
  
 
   1. n.f. conta
 
   1. n.f. conta
  
**add**
+
*add
  
 
   1. v.t. engadir
 
   1. v.t. engadir
Line 41: Line 39:
 
       Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
 
       Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
  
**add on**
+
*add on
 
   1. v.t. engadir
 
   1. v.t. engadir
 
   2. v.t. agregar
 
   2. v.t. agregar
 
   3. v.t. amecer
 
   3. v.t. amecer
  
**add-on**
+
*add-on
  
 
   1. n.m. complemento
 
   1. n.m. complemento
Line 52: Line 50:
 
     Véxanse tamén: complement, extension e plug-in  
 
     Véxanse tamén: complement, extension e plug-in  
  
**address**
+
*address
  
 
   1. n.m. enderezo (recomendado)
 
   1. n.m. enderezo (recomendado)
Line 58: Line 56:
 
   Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
 
   Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
  
**alias**
+
*alias
  
 
   1. n.m. alcume
 
   1. n.m. alcume
Line 65: Line 63:
 
   4. n.m. alias
 
   4. n.m. alias
  
**align**
+
*align
  
 
   1. v.t. aliñar
 
   1. v.t. aliñar
  
**allocate**
+
*allocate
  
 
   1. v.t. asignar
 
   1. v.t. asignar
Line 75: Line 73:
 
       Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
 
       Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
  
**appearance**
+
*appearance
  
 
   1. n.f. aparencia
 
   1. n.f. aparencia
Line 81: Line 79:
 
       'Apariencia' é castelanismo
 
       'Apariencia' é castelanismo
  
**applet**
+
*applet
  
 
   1. n.f. applet (recomendado)
 
   1. n.f. applet (recomendado)
Line 93: Line 91:
 
       'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
 
       'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
  
**archive**
+
*archive
  
 
   1. v.t. arquivar
 
   1. v.t. arquivar
  
**archive**
+
*archive
  
 
   1. n.m. arquivo
 
   1. n.m. arquivo
  
**arrow**
+
*arrow
  
 
   1. n.f. frecha
 
   1. n.f. frecha
Line 107: Line 105:
 
       'Flecha' é incorrecto
 
       'Flecha' é incorrecto
  
**attach**
+
*attach
  
 
   1. v.t. incluír (recomendado)
 
   1. v.t. incluír (recomendado)
Line 115: Line 113:
 
       Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
 
       Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
  
**attachment**
+
*attachment
  
 
   1. n.m. anexo
 
   1. n.m. anexo
Line 121: Line 119:
 
       A palabra 'adxunto' non está recomendada
 
       A palabra 'adxunto' non está recomendada
  
**attribute**
+
*attribute
  
 
   1. n.m. atributo
 
   1. n.m. atributo
Line 127: Line 125:
 
       A palabra 'característica' non está recomendada
 
       A palabra 'característica' non está recomendada
  
**authenticate**
+
*authenticate
  
 
   1. v.t. autenticar (recomendado)
 
   1. v.t. autenticar (recomendado)
Line 134: Line 132:
 
       'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
 
       'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
  
**authentication**
+
*authentication
  
 
   1. n.f. autenticación (recomendado)
 
   1. n.f. autenticación (recomendado)
 
   2. n.f. autentificación
 
   2. n.f. autentificación
  
**axis**
+
*axis
  
 
   1. n.m. eixe
 
   1. n.m. eixe
Line 150: Line 148:
 
==== B ====
 
==== B ====
  
**backend**
+
*backend
  
 
   1. n.m. motor
 
   1. n.m. motor
  
**background**
+
*background
  
 
   1. n.m. fondo
 
   1. n.m. fondo
  
**backup**
+
*backup
  
 
   1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 
   1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 
   2. n.m. backup
 
   2. n.m. backup
  
**backup**
+
*backup
  
 
   1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 
   1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
  
**ban**
+
*ban
  
 
   1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 
   1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
  
**banner**
+
*banner
  
 
   1. n.m. cartel (publicitario)
 
   1. n.m. cartel (publicitario)
  
**baseline**
+
baseline
  
 
   1. n.f. liña base dos caracteres
 
   1. n.f. liña base dos caracteres
  
**bell**
+
bell
  
 
   1. n.f. campá
 
   1. n.f. campá
Line 185: Line 183:
 
       'campana' é castelanismo
 
       'campana' é castelanismo
  
**bind**
+
bind
  
 
   1. v.t. asociar
 
   1. v.t. asociar
  
**binding**
+
binding
  
 
   1. n.f. asociación
 
   1. n.f. asociación
Line 195: Line 193:
 
   3. n.m. atallo (de teclado)
 
   3. n.m. atallo (de teclado)
  
**bitmap**
+
bitmap
  
 
   1. n.m. mapa de bits
 
   1. n.m. mapa de bits
  
**bitrate**
+
bitrate
  
 
   1. n.m. taxa de bits
 
   1. n.m. taxa de bits
  
**blame**
+
blame
  
 
   1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
 
   1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar
  
**blink**
+
blink
  
 
   1. v.i. pestanexar (recomendado)
 
   1. v.i. pestanexar (recomendado)
Line 213: Line 211:
 
   3. v.i. escintilar
 
   3. v.i. escintilar
  
**block**
+
block
  
 
   1. n.m. bloque
 
   1. n.m. bloque
Line 219: Line 217:
 
       'Bloco' é lusismo
 
       'Bloco' é lusismo
  
**blog**
+
blog
  
 
   1. n.m. blogue
 
   1. n.m. blogue
Line 225: Line 223:
  
  
**blur**
+
blur
  
 
   1. v.t. desenfocar
 
   1. v.t. desenfocar
Line 232: Line 230:
 
       Non usar 'difuminar'
 
       Non usar 'difuminar'
  
**bold**
+
bold
  
 
   1. adx. grosa
 
   1. adx. grosa
 
   2. adx. negra
 
   2. adx. negra
  
**bookmark**
+
bookmark
  
 
   1. n.m. marcador (recomendado)
 
   1. n.m. marcador (recomendado)
Line 243: Line 241:
 
   2. n.m. favorito
 
   2. n.m. favorito
  
**boot**
+
boot
  
 
   1. v.t. arrincar
 
   1. v.t. arrincar
Line 249: Line 247:
 
   3. v.t. arrancar
 
   3. v.t. arrancar
  
**bootloader**
+
bootloader
  
 
   1. n.m. cargador de arrinque
 
   1. n.m. cargador de arrinque
Line 256: Line 254:
 
   4. n.m. xestor de inicio
 
   4. n.m. xestor de inicio
  
**border**
+
border
  
 
   1. n.m. bordo
 
   1. n.m. bordo
Line 262: Line 260:
 
       'Borde' é castelanismo
 
       'Borde' é castelanismo
  
**bot**
+
bot
  
 
   1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
 
   1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)
  
  
**breakpoint**
+
breakpoint
  
 
   1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 
   1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 
   2. n.m. Punto de parada
 
   2. n.m. Punto de parada
  
**browse**
+
browse
  
 
   1. v.t. buscar
 
   1. v.t. buscar
Line 283: Line 281:
 
       a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
 
       a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)
  
**browser**
+
browser
  
 
   1. v.t. navegador (recomendado)
 
   1. v.t. navegador (recomendado)
 
   2. v.t. explorador
 
   2. v.t. explorador
  
**buddy**
+
buddy
  
 
   1. n.m. colega
 
   1. n.m. colega
 
   2. n.m. amigo
 
   2. n.m. amigo
  
**buddy icon**
+
buddy icon
  
 
   1. n.f. imaxe persoal
 
   1. n.f. imaxe persoal
  
**buffer**
+
buffer
  
 
   1. n.m. búfer (recomendada)
 
   1. n.m. búfer (recomendada)
Line 303: Line 301:
 
       Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.
 
       Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.
  
**bug**
+
bug
  
 
   1. n.m. erro (recomendado)
 
   1. n.m. erro (recomendado)
 
   2. n.m. bug
 
   2. n.m. bug
  
**build**
+
build
 
   1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 
   1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 
   2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 
   2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 
   3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
 
   3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar
  
**build-in**
+
build-in
 
   1. v.t.(xeral) incorporar
 
   1. v.t.(xeral) incorporar
  
 
       Evítese traducir como incrustar ou análogas
 
       Evítese traducir como incrustar ou análogas
  
**built-in**
+
built-in
 
   1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
 
   1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a
  
**button**
+
button
  
 
   1. n.m. botón
 
   1. n.m. botón
  
**byte**
+
byte
  
 
   1. n.m. byte (recomendado)
 
   1. n.m. byte (recomendado)
Line 333: Line 331:
  
  
**cache**
+
cache
  
 
   1. n.f. caché
 
   1. n.f. caché
 
   2. n.f. memoria caché
 
   2. n.f. memoria caché
  
**calendar**
+
calendar
  
 
   1. n.f. axenda
 
   1. n.f. axenda
Line 347: Line 345:
 
       Microsoft usen 'calendario'.
 
       Microsoft usen 'calendario'.
  
**cancel**
+
cancel
  
 
   1. v.t. cancelar
 
   1. v.t. cancelar
  
**canvas**
+
canvas
  
 
   1. n.m. lenzo
 
   1. n.m. lenzo
  
**card**
+
card
  
 
   1. n.f. tarxeta (recomendado)
 
   1. n.f. tarxeta (recomendado)
 
   2. n.f. placa
 
   2. n.f. placa
  
**caret**
+
caret
  
 
   1. n.m. acento circumflexo
 
   1. n.m. acento circumflexo
Line 370: Line 368:
 
       a cada lado da vertical.
 
       a cada lado da vertical.
  
**cell**
+
cell
  
 
   1. n.f. cela
 
   1. n.f. cela
Line 376: Line 374:
 
       'Celda' é castelanismo
 
       'Celda' é castelanismo
  
**change**
+
change
  
 
   1. v.t. trocar (recomendado)
 
   1. v.t. trocar (recomendado)
Line 382: Line 380:
 
   3. v.t. cambiar
 
   3. v.t. cambiar
  
**channel**
+
channel
  
 
   1. n.f. canle (recomendado)
 
   1. n.f. canle (recomendado)
Line 389: Line 387:
 
       Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.
 
       Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.
  
**charset**
+
charset
  
 
   1. n.m. xogo de caracteres
 
   1. n.m. xogo de caracteres
  
**check**
+
check
  
 
   1. v.t. comprobar
 
   1. v.t. comprobar
Line 399: Line 397:
 
   2. v.t. marcar (un cadro)
 
   2. v.t. marcar (un cadro)
  
**childframe**
+
childframe
  
 
   1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
 
   1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
Line 405: Line 403:
 
       É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
 
       É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.
  
**choose**
+
choose
  
 
   1. v.t. escoller
 
   1. v.t. escoller
Line 412: Line 410:
 
       'Elexir' é castelanismo
 
       'Elexir' é castelanismo
  
**click**
+
click
  
 
   1. v.t. premer
 
   1. v.t. premer
Line 421: Line 419:
 
       Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')
 
       Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')
  
**clipboard**
+
clipboard
  
 
   1. n.m. portarretallos (recomendado)
 
   1. n.m. portarretallos (recomendado)
Line 427: Line 425:
 
   3. n.m. portapapeis
 
   3. n.m. portapapeis
  
**clock**
+
clock
  
 
   1. n.m. reloxo
 
   1. n.m. reloxo
Line 433: Line 431:
 
       'Reloxio' non é correcto.
 
       'Reloxio' non é correcto.
  
**close**
+
close
  
 
   1. v.t. pechar (recomendado)
 
   1. v.t. pechar (recomendado)
Line 439: Line 437:
 
   3. v.t. cerrar
 
   3. v.t. cerrar
  
  **closed captioning**
+
  closed captioning
 
   1.n.m subtítulos opcionais
 
   1.n.m subtítulos opcionais
  
Line 447: Line 445:
 
       ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
 
       ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).
  
**cluster**
+
cluster
  
 
   1. n.m. cluster (recomendado)
 
   1. n.m. cluster (recomendado)
 
   2. n.m. bloque
 
   2. n.m. bloque
  
**color**
+
color
  
 
   1. n.f. cor (recomendado)
 
   1. n.f. cor (recomendado)
Line 459: Line 457:
 
       Ámbalas dúas formas son femininas.
 
       Ámbalas dúas formas son femininas.
  
**column**
+
column
  
 
   1. n.f. columna
 
   1. n.f. columna
  
**command**
+
command
  
 
   1. n.m. comando (recomendado)
 
   1. n.m. comando (recomendado)
Line 470: Line 468:
 
       Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
 
       Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto
  
**complement**
+
complement
  
 
   1. n.m complemento
 
   1. n.m complemento
Line 476: Line 474:
 
   Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
 
   Véxase tamén: add-on, extension e plug-in
  
**completion**
+
completion
  
 
   1. n.m. completado
 
   1. n.m. completado
  
**computer**
+
computer
  
 
   1. n.m. ordenador (recomendado)
 
   1. n.m. ordenador (recomendado)
 
   2. n.m. computador
 
   2. n.m. computador
  
**connector**
+
connector
  
 
   1. n.m. conectador
 
   1. n.m. conectador
Line 491: Line 489:
 
       Non usar 'conector'
 
       Non usar 'conector'
  
**control**
+
control
  
 
   1. n.m. control
 
   1. n.m. control
Line 498: Line 496:
 
       O plural irregular é 'controles', non 'controis'
 
       O plural irregular é 'controles', non 'controis'
  
**convert**
+
convert
  
 
   1. v.t. converter
 
   1. v.t. converter
Line 504: Line 502:
 
       'Convertir' é castelanismo
 
       'Convertir' é castelanismo
  
**core file**
+
core file
  
 
   1. n.m. ficheiro core
 
   1. n.m. ficheiro core
Line 510: Line 508:
 
       'Núcleo' non é correcto neste contexto.
 
       'Núcleo' non é correcto neste contexto.
  
**cryptography**
+
cryptography
  
 
   1. n.m. cifrado
 
   1. n.m. cifrado
 
   2. n.f. criptografía
 
   2. n.f. criptografía
  
**cursor**
+
cursor
  
 
   1. n.m. cursor
 
   1. n.m. cursor
  
**customize**
+
customize
  
 
   1. v.t. personalizar
 
   1. v.t. personalizar
Line 528: Line 526:
 
==== D ====
 
==== D ====
  
**daemon**
+
daemon
  
 
   1. n.m. daemon
 
   1. n.m. daemon
Line 536: Line 534:
 
     calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
 
     calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.
  
**data**
+
data
  
 
   1. n.m. datos
 
   1. n.m. datos
Line 542: Line 540:
 
       'Data' en inglés é plural
 
       'Data' en inglés é plural
  
**date**
+
date
  
 
   1. n.f. data
 
   1. n.f. data
Line 548: Line 546:
 
       'Fecha' é castelanismo.
 
       'Fecha' é castelanismo.
  
**debug**
+
debug
  
 
   1. n.f depuración (recomendado)
 
   1. n.f depuración (recomendado)
 
   2. n.m. debug
 
   2. n.m. debug
  
**debug**
+
debug
  
 
   1. v.t. depurar
 
   1. v.t. depurar
  
**decrypt**
+
decrypt
  
 
   1. v.t. descifrar
 
   1. v.t. descifrar
  
**default**
+
default
  
 
   1. adx. por defecto
 
   1. adx. por defecto
Line 568: Line 566:
 
   4. adx. predefinido
 
   4. adx. predefinido
  
**default**
+
default
  
 
   1. n.m. predefinición
 
   1. n.m. predefinición
  
**delete**
+
delete
  
 
   1. v.t. borrar
 
   1. v.t. borrar
  
**deliver**
+
deliver
  
 
   1. v.t. entregar
 
   1. v.t. entregar
 
   2. v.t. enviar
 
   2. v.t. enviar
  
**description**
+
description
  
 
   1. n.f. descrición
 
   1. n.f. descrición
Line 587: Line 585:
 
       'Descripción' é castelanismo
 
       'Descripción' é castelanismo
  
**deselect**
+
deselect
  
 
   1. v.t. deseleccionar
 
   1. v.t. deseleccionar
  
**desktop**
+
desktop
  
 
   1. n.m. escritorio
 
   1. n.m. escritorio
  
**develop**
+
develop
  
 
   1. v.t. desenvolver
 
   1. v.t. desenvolver
Line 601: Line 599:
 
       Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado
 
       Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado
  
**development**
+
development
  
 
   1. n.m. desenvolvemento
 
   1. n.m. desenvolvemento
  
**device**
+
device
  
 
   1. n.m. dispositivo
 
   1. n.m. dispositivo
  
**directory**
+
directory
  
 
   1. n.m. directorio
 
   1. n.m. directorio
  
**disable**
+
disable
  
 
   1. v.t. desactivar
 
   1. v.t. desactivar
 
   2. v.t. deshabilitar
 
   2. v.t. deshabilitar
  
**diskette**
+
diskette
  
 
   1. n.m. disquete (recomendado)
 
   1. n.m. disquete (recomendado)
Line 625: Line 623:
 
       Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
 
       Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos
  
**display**
+
display
  
 
   1. v.t. amosar
 
   1. v.t. amosar
Line 632: Line 630:
 
   4. v.t. visualizar
 
   4. v.t. visualizar
  
**display**
+
display
  
 
   1. n.f. pantalla
 
   1. n.f. pantalla
Line 638: Line 636:
 
   3. n.m. display
 
   3. n.m. display
  
**dock**
+
dock
  
 
   1. v.t. acoplar
 
   1. v.t. acoplar
  
**download**
+
download
  
 
   1. v.t. baixar
 
   1. v.t. baixar
Line 648: Line 646:
 
   3. v.t. recibir
 
   3. v.t. recibir
  
**download**
+
download
  
 
   1. n.f. descarga
 
   1. n.f. descarga
  
**draft**
+
draft
  
 
   1. n.m. borrador
 
   1. n.m. borrador
  
**drag**
+
drag
  
 
   1. v.t. arrastrar
 
   1. v.t. arrastrar
  
**draw**
+
draw
  
 
   1. v.t. debuxar
 
   1. v.t. debuxar
Line 666: Line 664:
 
       'Dibuxar' é castelanismo
 
       'Dibuxar' é castelanismo
  
**drive**
+
drive
  
 
   1. n.f. unidade
 
   1. n.f. unidade
  
**driver**
+
driver
  
 
   1. n.m. controlador (recomendado)
 
   1. n.m. controlador (recomendado)
Line 677: Line 675:
 
       Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.
 
       Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.
  
**drop**
+
drop
  
 
   1. v.t. soltar
 
   1. v.t. soltar
  
**dump**
+
dump
  
 
   1. v.t. envorcar
 
   1. v.t. envorcar
Line 690: Line 688:
 
==== E ====
 
==== E ====
  
**edge**
+
edge
  
 
   1. n.f. beira
 
   1. n.f. beira
Line 696: Line 694:
 
   3. n.m. bordo
 
   3. n.m. bordo
  
**e-mail**
+
e-mail
  
 
   1. n.m. correo-e
 
   1. n.m. correo-e
Line 704: Line 702:
 
       Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')
 
       Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')
  
**emboss**
+
emboss
  
 
   1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 
   1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
Line 712: Line 710:
 
       un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
 
       un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.
  
**empty**
+
empty
  
 
   1. adx. baleiro
 
   1. adx. baleiro
  
**empty**
+
empty
  
 
   1. v.t. baleirar
 
   1. v.t. baleirar
  
**enable**
+
enable
  
 
   1. v.t. activar
 
   1. v.t. activar
 
   2. v.t. habilitar
 
   2. v.t. habilitar
  
**encrypt**
+
encrypt
  
 
   1. v.t. cifrar
 
   1. v.t. cifrar
Line 732: Line 730:
 
       'meter nunha cripta')
 
       'meter nunha cripta')
  
**encryption**
+
encryption
  
 
   1. n.m. cifrado
 
   1. n.m. cifrado
  
**enter**
+
enter
  
 
   1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 
   1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 
   2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
 
   2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')
  
**environment**
+
environment
  
 
   1. n.m. ambiente (recomendado)
 
   1. n.m. ambiente (recomendado)
Line 748: Line 746:
 
       'Entorno' é castelanismo
 
       'Entorno' é castelanismo
  
**expire**
+
expire
  
 
   1. v.t. caducar
 
   1. v.t. caducar
  
**extended partition**
+
extended partition
  
 
   1. n.f. partición estendida
 
   1. n.f. partición estendida
Line 758: Line 756:
 
       'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.
 
       'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.
  
**extension**
+
extension
  
 
   1. s.f. extensión (recomendada)
 
   1. s.f. extensión (recomendada)
Line 767: Line 765:
 
==== F ====
 
==== F ====
  
**fail**
+
fail
  
 
   1. v.t. fallar
 
   1. v.t. fallar
Line 774: Line 772:
 
       'Faiar' é incorrecto
 
       'Faiar' é incorrecto
  
**fail**
+
fail
  
 
   1. n.f. falla (recomendado)
 
   1. n.f. falla (recomendado)
Line 782: Line 780:
 
       'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
 
       'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.
  
**fallback**
+
fallback
  
 
   1. adx. de reserva
 
   1. adx. de reserva
 
   2. adx. de emerxencia
 
   2. adx. de emerxencia
  
**fatal error**
+
fatal error
  
 
   1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 
   1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 
   2. n.m. erro fatal
 
   2. n.m. erro fatal
  
**favicon**
+
favicon
 
   1. n.f ícona de páxina
 
   1. n.f ícona de páxina
  
 
       O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
 
       O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
       no formato *.ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
+
       no formato .ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
 
       para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
 
       para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.
  
**feature**
+
feature
  
 
   1. n.f. funcionalidade
 
   1. n.f. funcionalidade
Line 806: Line 804:
 
   4. n.f. función
 
   4. n.f. función
  
**file**
+
file
  
 
   1. n.m. ficheiro (recomendado)
 
   1. n.m. ficheiro (recomendado)
Line 818: Line 816:
  
  
**file**
+
file
  
 
   1. v.t. arquivar
 
   1. v.t. arquivar
Line 824: Line 822:
 
       Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual
 
       Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual
  
**fill**
+
fill
  
 
   1. v.t. encher
 
   1. v.t. encher
Line 831: Line 829:
 
       A tradución depende do contexto.
 
       A tradución depende do contexto.
  
**fill**
+
fill
  
 
   1. n.m. recheo
 
   1. n.m. recheo
  
**find**
+
find
  
 
   1. v.t. buscar
 
   1. v.t. buscar
Line 842: Line 840:
 
       Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'
 
       Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'
  
**firewall**
+
firewall
  
 
   1. n.m. cortalumes (recomendado)
 
   1. n.m. cortalumes (recomendado)
Line 848: Line 846:
 
   3. n.f. barreira de control
 
   3. n.f. barreira de control
  
**flag**
+
flag
  
 
   1. n.m. flag
 
   1. n.m. flag
Line 856: Line 854:
 
   5. n.m. indicador
 
   5. n.m. indicador
  
**floppy disk**
+
floppy disk
  
 
   1. n.m. disquete
 
   1. n.m. disquete
  
**folder**
+
folder
  
 
   1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 
   1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 
   2. n.f. pasta
 
   2. n.f. pasta
  
**font**
+
font
  
 
   1. n.f. fonte
 
   1. n.f. fonte
Line 872: Line 870:
 
       Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'
 
       Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'
  
**foreground**
+
foreground
  
 
   1. n.m. primeiro plano
 
   1. n.m. primeiro plano
  
**format**
+
format
  
 
   1. n.m. formato
 
   1. n.m. formato
  
**format**
+
format
  
 
   1. v.t. formatar
 
   1. v.t. formatar
Line 887: Line 885:
 
       'Formatear' non é unha tradución correcta
 
       'Formatear' non é unha tradución correcta
  
**frame**
+
frame
  
 
   1. n.m. fotograma
 
   1. n.m. fotograma
 
   2. n.m. marco
 
   2. n.m. marco
  
**friendly**
+
friendly
 
   1.-[xeral] adx. simpático
 
   1.-[xeral] adx. simpático
 
   2.-[xeral] adx. acolledor
 
   2.-[xeral] adx. acolledor
Line 898: Line 896:
 
   printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
 
   printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir
  
**frontend**
+
frontend
  
 
   1. n.f. interface
 
   1. n.f. interface
  
**full screen**
+
full screen
  
 
   1. n.f. pantalla completa
 
   1. n.f. pantalla completa
Line 909: Line 907:
 
==== G ====
 
==== G ====
  
**gateway**
+
gateway
  
 
   1. n.f. pasarela (recomendada)
 
   1. n.f. pasarela (recomendada)
Line 915: Line 913:
 
       Non usar 'gateway'
 
       Non usar 'gateway'
  
**gesture**
+
gesture
  
 
   1. n.m [xeral] aceno
 
   1. n.m [xeral] aceno
Line 928: Line 926:
 
       habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
 
       habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.
  
**glossy paper**
+
glossy paper
  
 
   1. n.m. papel brillante
 
   1. n.m. papel brillante
Line 934: Line 932:
 
       En galego non existe a palabra 'satinado'
 
       En galego non existe a palabra 'satinado'
  
**glyph**
+
glyph
 
    
 
    
 
   1. n.m símbolo
 
   1. n.m símbolo
 
   2. n.m glifo
 
   2. n.m glifo
  
**gradient**
+
gradient
  
 
   1. n.m. degradado (recomendado)
 
   1. n.m. degradado (recomendado)
 
   2. n.m. gradiente
 
   2. n.m. gradiente
  
**grid**
+
grid
  
 
   1. n.m. enreixado
 
   1. n.m. enreixado
Line 950: Line 948:
 
       'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.
 
       'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.
  
**guideline**
+
guideline
  
 
   1. n.f. liña-guía
 
   1. n.f. liña-guía
Line 956: Line 954:
 
       Non confundir con 'guidelines'.
 
       Non confundir con 'guidelines'.
  
**guidelines**
+
guidelines
  
 
   1. n.f. liñas mestras
 
   1. n.f. liñas mestras
Line 967: Line 965:
 
==== H ====
 
==== H ====
  
**handle**
+
handle
  
 
   1. v.t. manexar
 
   1. v.t. manexar
 
   2. v.t. xestionar
 
   2. v.t. xestionar
  
**handler**
+
handler
  
 
   1. n.m. manexador
 
   1. n.m. manexador
 
   2. n.m. xestor
 
   2. n.m. xestor
  
**hard disk**
+
hard disk
  
 
   1. n.m. disco duro (recomendado)
 
   1. n.m. disco duro (recomendado)
 
   2. n.m. disco ríxido
 
   2. n.m. disco ríxido
  
**head**
+
head
  
 
   1. n.f. cabeceira
 
   1. n.f. cabeceira
 
   2. n.f. cabeza
 
   2. n.f. cabeza
  
**help**
+
help
  
 
   1. n.m. axuda
 
   1. n.m. axuda
  
**hide**
+
hide
  
 
   1. n.m. agochar (recomendado)
 
   1. n.m. agochar (recomendado)
Line 997: Line 995:
 
   3. n.m. ocultar
 
   3. n.m. ocultar
  
**highlight**
+
highlight
  
 
   1. v.t. resaltar (recomendado)
 
   1. v.t. resaltar (recomendado)
 
   2. v.t. realzar
 
   2. v.t. realzar
  
**highlight**
+
highlight
  
 
   1. n.m. resalte (recomendado)
 
   1. n.m. resalte (recomendado)
 
   2. n.m. realce
 
   2. n.m. realce
  
**host**
+
host
  
 
   1. n.f. máquina
 
   1. n.f. máquina
Line 1,014: Line 1,012:
 
       'Hóspede' non é correcto.
 
       'Hóspede' non é correcto.
  
**however**
+
however
  
 
   1. sen embargo
 
   1. sen embargo
Line 1,023: Line 1,021:
 
       'Nembargantes' non é correcto.
 
       'Nembargantes' non é correcto.
  
**hub**
+
hub
  
 
   1. n.m (hardware, redes) concentrador
 
   1. n.m (hardware, redes) concentrador
Line 1,029: Line 1,027:
 
==== I ====
 
==== I ====
  
**icon**
+
icon
  
 
   1. n.f. icona
 
   1. n.f. icona
Line 1,035: Line 1,033:
 
       Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.
 
       Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.
  
**iconify**
+
iconify
  
 
   1. v.t. iconificar
 
   1. v.t. iconificar
  
**inbox**
+
inbox
  
 
   1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 
   1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 
   2. n.m. buzón
 
   2. n.m. buzón
  
**inch**
+
inch
  
 
   1. n.f. polgada
 
   1. n.f. polgada
Line 1,050: Line 1,048:
 
       'Pulgada' é castelanismo.
 
       'Pulgada' é castelanismo.
  
**incoming**
+
incoming
  
 
   1. n.f. entrante
 
   1. n.f. entrante
  
**indent**
+
indent
  
 
   1. v.t. sangrar
 
   1. v.t. sangrar
Line 1,060: Line 1,058:
 
     Evitar o barbarismo 'indentar'
 
     Evitar o barbarismo 'indentar'
  
**indentation**
+
indentation
  
 
   1. v.t. sangría
 
   1. v.t. sangría
Line 1,066: Line 1,064:
 
     Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'
 
     Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'
  
**indexer**
+
indexer
  
 
   1. n.m. indexador
 
   1. n.m. indexador
Line 1,072: Line 1,070:
 
   3. n.m. rexistrador
 
   3. n.m. rexistrador
  
**inode**
+
inode
  
 
   1. n.m. inode
 
   1. n.m. inode
Line 1,079: Line 1,077:
 
       A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.
 
       A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.
  
**insert**
+
insert
  
 
   1. v.t. inserir (recomendado)
 
   1. v.t. inserir (recomendado)
Line 1,085: Line 1,083:
 
       Non usar 'Insertar'
 
       Non usar 'Insertar'
  
**interface**
+
interface
  
 
   1. n.f. interface
 
   1. n.f. interface
Line 1,091: Line 1,089:
 
       'Interfaz' é castelanismo.
 
       'Interfaz' é castelanismo.
  
**invert**
+
invert
  
 
   1. v.t. inverter
 
   1. v.t. inverter
Line 1,097: Line 1,095:
 
       'Invertir' é castelanismo
 
       'Invertir' é castelanismo
  
**italic**
+
italic
  
 
   1. adx. cursiva
 
   1. adx. cursiva
  
**item**
+
item
  
 
   1. n.m. elemento (recomendado)
 
   1. n.m. elemento (recomendado)
Line 1,109: Line 1,107:
 
==== J ====
 
==== J ====
  
**journaling filesystem**
+
journaling filesystem
  
 
   1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
 
   1. n.m. sistema de ficheiros transaccional
  
**justify**
+
justify
  
 
   1. v.t. xustificar
 
   1. v.t. xustificar
Line 1,119: Line 1,117:
 
==== K ====
 
==== K ====
  
**kernel**
+
kernel
  
 
   1. n.m. kernel (recomendado)
 
   1. n.m. kernel (recomendado)
Line 1,126: Line 1,124:
 
       Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión
 
       Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión
  
**kerning**
+
kerning
  
 
   1. n.m. kerning
 
   1. n.m. kerning
  
**key**
+
key
  
 
   1. n.f. tecla
 
   1. n.f. tecla
 
   2. n.f. clave
 
   2. n.f. clave
  
**key binding**
+
key binding
  
 
   1. n.m. atallo de teclado
 
   1. n.m. atallo de teclado
Line 1,142: Line 1,140:
 
       Véxase a traducción do verbo 'to bind'
 
       Véxase a traducción do verbo 'to bind'
  
**keyboard**
+
keyboard
  
 
   1. n.m. teclado
 
   1. n.m. teclado
  
**keymap**
+
keymap
  
 
   1. n.m. mapa de teclado
 
   1. n.m. mapa de teclado
  
**keyring**
+
keyring
  
 
   1. n.m. chaveiro
 
   1. n.m. chaveiro
Line 1,156: Line 1,154:
  
  
**keyword**
+
keyword
  
 
   1. n.f. palabra clave
 
   1. n.f. palabra clave
  
**kickban**
+
kickban
  
 
   1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 
   1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
Line 1,167: Line 1,165:
 
==== L ====
 
==== L ====
  
**label**
+
label
  
 
   1. v.t. etiquetar
 
   1. v.t. etiquetar
 
   2. v.t. marcar
 
   2. v.t. marcar
  
**label**
+
label
  
 
   1. n.f. etiqueta
 
   1. n.f. etiqueta
  
**landscape**
+
landscape
  
 
   1. adx. apaisado
 
   1. adx. apaisado
  
**launch**
+
launch
  
 
   1. v.t. lanzar
 
   1. v.t. lanzar
 
   2. v.t. executar
 
   2. v.t. executar
  
**layer**
+
layer
  
 
   1. n.f. capa
 
   1. n.f. capa
 
   2. n.m. nivel
 
   2. n.m. nivel
  
**layout**
+
layout
  
 
   1. n.f. disposición
 
   1. n.f. disposición
 
   2. n.m. formato
 
   2. n.m. formato
  
**leader line**
+
leader line
  
 
   1. n.f. liña directriz (para o texto)
 
   1. n.f. liña directriz (para o texto)
  
**library**
+
library
  
 
   1. n.f. biblioteca
 
   1. n.f. biblioteca
Line 1,206: Line 1,204:
 
       Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'
 
       Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'
  
**line**
+
line
  
 
   1. n.f. liña
 
   1. n.f. liña
Line 1,212: Line 1,210:
 
       'Línea' é castelanismo
 
       'Línea' é castelanismo
  
**link**
+
link
  
 
   1. n.f. ligazón (recomendado)
 
   1. n.f. ligazón (recomendado)
 
   2. n.m. enlace
 
   2. n.m. enlace
  
**link**
+
link
  
 
   1. v.t. ligar (recomendado)
 
   1. v.t. ligar (recomendado)
 
   2. v.t. enlazar
 
   2. v.t. enlazar
  
**load**
+
load
  
 
   1. n.f. carga
 
   1. n.f. carga
  
**load**
+
load
  
 
   1. v.t. cargar
 
   1. v.t. cargar
Line 1,232: Line 1,230:
 
       'Carregar' é lusismo.
 
       'Carregar' é lusismo.
  
**log file**
+
log file
  
 
   1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 
   1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
Line 1,239: Line 1,237:
 
       Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso
 
       Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso
  
**log in**
+
log in
  
 
   1. v.i. facer login, conectar
 
   1. v.i. facer login, conectar
 
   2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
 
   2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.
  
**login**
+
login
  
 
   1. n.m. login
 
   1. n.m. login
 
   2. n.f. conexión
 
   2. n.f. conexión
  
**look and feel**
+
look and feel
  
 
   1. n.m. aparencia e comportamento
 
   1. n.m. aparencia e comportamento
Line 1,257: Line 1,255:
 
==== M ====
 
==== M ====
  
**mail**
+
mail
  
 
   1. n.m. correo
 
   1. n.m. correo
Line 1,265: Line 1,263:
 
       'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.
 
       'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.
  
**mail**
+
mail
  
 
   1. v.t. enviar (unha mensaxe)
 
   1. v.t. enviar (unha mensaxe)
  
**mailbox**
+
mailbox
  
 
   1. n.f. caixa de correo
 
   1. n.f. caixa de correo
Line 1,275: Line 1,273:
 
       'Buzón' é castelanismo.
 
       'Buzón' é castelanismo.
  
**manage**
+
manage
  
 
   1. v.t. xestionar
 
   1. v.t. xestionar
  
**manager**
+
manager
  
 
   1. n.m. xestor
 
   1. n.m. xestor
  
**map**
+
map
  
 
   1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 
   1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 
   2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
 
   2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)
  
**map**
+
map
  
 
   1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
 
   1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)
  
**margin**
+
margin
  
 
   1. n.f. marxe
 
   1. n.f. marxe
Line 1,298: Line 1,296:
 
       'Marxe' é xénero feminino.
 
       'Marxe' é xénero feminino.
  
**master**
+
master
  
 
   1. n.m. mestre
 
   1. n.m. mestre
Line 1,305: Line 1,303:
 
       'Maestro' é castelanismo
 
       'Maestro' é castelanismo
  
**maximize**
+
maximize
  
 
   1. v.t. maximizar
 
   1. v.t. maximizar
  
**media**
+
media
  
 
   1. n.m. soporte, soportes
 
   1. n.m. soporte, soportes
  
**media player**
+
media player
  
 
   1. n.m. reprodutor multimedia
 
   1. n.m. reprodutor multimedia
Line 1,319: Line 1,317:
 
       'reproductor' pertence á antiga normativa.
 
       'reproductor' pertence á antiga normativa.
  
**menu**
+
menu
  
 
   1. n.m. menú
 
   1. n.m. menú
  
**message**
+
message
  
 
   1. n.f. mensaxe
 
   1. n.f. mensaxe
Line 1,329: Line 1,327:
 
       Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
 
       Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino
  
**miner**
+
miner
  
 
   1. n.m (xeral) mineiro
 
   1. n.m (xeral) mineiro
Line 1,337: Line 1,335:
 
       actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
 
       actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.
  
**minimize**
+
minimize
  
 
   1. v.t. minimizar
 
   1. v.t. minimizar
  
**mixer**
+
mixer
  
 
   1. n.m. mesturador
 
   1. n.m. mesturador
  
 
       'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.
 
       'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.
**mock up**
+
mock up
  
 
   1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta  
 
   1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta  
 
   2. s.m. prototipo
 
   2. s.m. prototipo
  
**monitor**
+
monitor
  
 
   1. n.m. monitor
 
   1. n.m. monitor
  
**monitor**
+
monitor
  
 
   1. v.t. monitorizar
 
   1. v.t. monitorizar
Line 1,361: Line 1,359:
 
       Evita-la forma 'monitorear'
 
       Evita-la forma 'monitorear'
  
**mount**
+
mount
  
 
   1. v.t. montar
 
   1. v.t. montar
  
**mount point**
+
mount point
  
 
   1. n.m. punto de montaxe
 
   1. n.m. punto de montaxe
Line 1,371: Line 1,369:
 
==== N ====
 
==== N ====
  
**namespaces**
+
namespaces
  
 
   1. n.m. espazos de nomes
 
   1. n.m. espazos de nomes
  
**news**
+
news
  
 
   1. n.f. novas
 
   1. n.f. novas
  
**nick**
+
nick
  
 
   1. n.m. alcume
 
   1. n.m. alcume
Line 1,385: Line 1,383:
 
   3. n.m. nick
 
   3. n.m. nick
  
**node**
+
node
  
 
   1. n.m. nó
 
   1. n.m. nó
Line 1,394: Line 1,392:
 
       No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
 
       No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'
  
**nuke**
+
nuke
  
 
   1. v.t. (redes, irc) cair, atacar
 
   1. v.t. (redes, irc) cair, atacar
Line 1,400: Line 1,398:
 
==== O ====
 
==== O ====
  
**offline**
+
offline
  
 
   1. adx. desconectado
 
   1. adx. desconectado
  
**offset**
+
offset
  
 
   1. n.m. desprazamento (recomendado)
 
   1. n.m. desprazamento (recomendado)
Line 1,411: Line 1,409:
 
       Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
 
       Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión
  
**ok**
+
ok
  
 
   1. v.t. aceptar (recomendado)
 
   1. v.t. aceptar (recomendado)
 
   2. interx. ok
 
   2. interx. ok
  
**online**
+
online
  
 
   1. adx. conectado
 
   1. adx. conectado
  
**operating system**
+
operating system
  
 
   1. n.m. sistema operativo
 
   1. n.m. sistema operativo
Line 1,426: Line 1,424:
 
       É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'
 
       É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'
  
**order**
+
order
  
 
   1. n.f. orde
 
   1. n.f. orde
Line 1,432: Line 1,430:
 
       O xénero é sempre feminino
 
       O xénero é sempre feminino
  
**order**
+
order
  
 
   1. v.t. solicitar
 
   1. v.t. solicitar
 
   2. v.t. pedir
 
   2. v.t. pedir
  
**outgoing**
+
outgoing
  
 
   1. adx. sainte
 
   1. adx. sainte
  
**output**
+
output
  
 
   1. v.t. amosar
 
   1. v.t. amosar
Line 1,448: Line 1,446:
 
   4. v.t. escribir
 
   4. v.t. escribir
  
**output**
+
output
  
 
   1. n.f. saída
 
   1. n.f. saída
  
**overscan**
+
overscan
  
 
   1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 
   1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
Line 1,461: Line 1,459:
 
       normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
 
       normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.
  
**overwrite**
+
overwrite
  
 
   1. v.t. sobrescribir
 
   1. v.t. sobrescribir
Line 1,471: Line 1,469:
 
==== P ====
 
==== P ====
  
**package**
+
package
  
 
   1. n.m. paquete
 
   1. n.m. paquete
Line 1,477: Line 1,475:
 
       'Pacote' é lusismo
 
       'Pacote' é lusismo
  
**package**
+
package
  
 
   1. v.t. empaquetar
 
   1. v.t. empaquetar
  
**packet**
+
packet
  
 
   1. n.m. paquete
 
   1. n.m. paquete
  
**panel**
+
panel
  
 
   1. n.m. panel (recomendado)
 
   1. n.m. panel (recomendado)
 
   2. n.m. cadro
 
   2. n.m. cadro
  
**paragraph**
+
paragraph
  
 
   1. n.m. parágrafo
 
   1. n.m. parágrafo
Line 1,496: Line 1,494:
 
       'Párrafo' é castelanismo
 
       'Párrafo' é castelanismo
  
**parse**
+
parse
  
 
   1. v.t. analizar
 
   1. v.t. analizar
Line 1,504: Line 1,502:
 
       Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'
 
       Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'
  
**parser**
+
parser
  
 
   1. v.t. analizador (sintáctico)
 
   1. v.t. analizador (sintáctico)
Line 1,510: Line 1,508:
 
   2. v.t. intérprete
 
   2. v.t. intérprete
  
**partition**
+
partition
  
 
   1. n.f. partición
 
   1. n.f. partición
  
**partition**
+
partition
  
 
   1. v.t. particionar
 
   1. v.t. particionar
  
**password**
+
password
  
 
   1. n.m. contrasinal (recomendado)
 
   1. n.m. contrasinal (recomendado)
Line 1,525: Line 1,523:
 
       O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'
 
       O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'
  
**paste**
+
paste
  
 
   1. v.t. pegar (recomendado)
 
   1. v.t. pegar (recomendado)
Line 1,532: Line 1,530:
 
       Evita-lo barbarismo 'pastear'
 
       Evita-lo barbarismo 'pastear'
  
**path**
+
path
  
 
   1. n.m. camiño
 
   1. n.m. camiño
Line 1,539: Line 1,537:
 
       'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
 
       'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.
  
**peer**
+
peer
  
 
   1. n.m. parceiro
 
   1. n.m. parceiro
  
**percentage**
+
percentage
  
 
   1. n.f. porcentaxe
 
   1. n.f. porcentaxe
Line 1,550: Line 1,548:
 
       'Percentaxe' non é correcto.
 
       'Percentaxe' non é correcto.
  
**performance**
+
performance
  
 
   1. n.m. rendemento
 
   1. n.m. rendemento
Line 1,556: Line 1,554:
 
       O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo
 
       O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo
  
**pixel**
+
pixel
  
 
   1. n.m. punto (recomendado)
 
   1. n.m. punto (recomendado)
Line 1,563: Line 1,561:
 
       Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
 
       Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.
  
**play**
+
play
  
 
   1. v.t. reproducir (recomendado)
 
   1. v.t. reproducir (recomendado)
Line 1,570: Line 1,568:
 
       Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'
 
       Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'
  
**player**
+
player
  
 
   1. n.m. reprodutor
 
   1. n.m. reprodutor
Line 1,576: Line 1,574:
 
       'reproductor' pertence á antiga normativa.
 
       'reproductor' pertence á antiga normativa.
  
**plot**
+
plot
  
 
   1. n.f. gráfica
 
   1. n.f. gráfica
  
**plot**
+
plot
  
 
   1. v.t. trazar
 
   1. v.t. trazar
Line 1,586: Line 1,584:
 
   3. v.t. debuxar
 
   3. v.t. debuxar
  
**plugin**
+
plugin
  
 
   1. v.t. conectar
 
   1. v.t. conectar
 
   2. v.t. enchufar
 
   2. v.t. enchufar
  
**plug-in**
+
plug-in
  
 
   1. n.m. engadido (recomendada)
 
   1. n.m. engadido (recomendada)
Line 1,600: Line 1,598:
 
       Véxanse tamén: add-on, complement e extension
 
       Véxanse tamén: add-on, complement e extension
  
**pointer**
+
pointer
  
 
   1. n.m. punteiro (recomendado)
 
   1. n.m. punteiro (recomendado)
 
   2. n.m. apuntador
 
   2. n.m. apuntador
  
**port**
+
port
  
 
   1. n.m. porto (recomendado)
 
   1. n.m. porto (recomendado)
 
   2. n.f. porta
 
   2. n.f. porta
  
**preferences**
+
preferences
  
 
   1. n.f. preferencias
 
   1. n.f. preferencias
  
**preview**
+
preview
  
 
   1. v.t. previsualizar
 
   1. v.t. previsualizar
 
   2. s.f. vista previa
 
   2. s.f. vista previa
  
**print**
+
print
  
 
   1. v.t. imprimir
 
   1. v.t. imprimir
Line 1,629: Line 1,627:
 
       Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'
 
       Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'
  
**printer**
+
printer
  
 
   1. n.f. impresora
 
   1. n.f. impresora
  
**privacy**
+
privacy
  
 
   1. n.f. intimidade
 
   1. n.f. intimidade
  
**properties**
+
properties
  
 
   1. n.f. propiedades
 
   1. n.f. propiedades
  
**provide**
+
provide
  
 
   1. v.t. fornecer
 
   1. v.t. fornecer
 
   2. v.t. prover
 
   2. v.t. prover
  
**provider**
+
provider
  
 
   1. n.m. fornecedor
 
   1. n.m. fornecedor
 
   2. n.m. provedor
 
   2. n.m. provedor
  
**proxy**
+
proxy
  
 
   1. n.m. proxy
 
   1. n.m. proxy
Line 1,659: Line 1,657:
 
====Q====
 
====Q====
  
**query**
+
query
  
 
   1. v.t. consultar
 
   1. v.t. consultar
  
**query**
+
query
  
 
   1. n.f. consulta
 
   1. n.f. consulta
 
   2. n.f. petición
 
   2. n.f. petición
  
**queue**
+
queue
  
 
   1. n.f. cola
 
   1. n.f. cola
Line 1,676: Line 1,674:
 
==== R ====
 
==== R ====
  
**rate**
+
rate
  
 
   1. n.f. taxa
 
   1. n.f. taxa
Line 1,682: Line 1,680:
 
       'Tasa' é incorrecto
 
       'Tasa' é incorrecto
  
**reboot**
+
reboot
  
 
   1. v.t. rearrincar
 
   1. v.t. rearrincar
 
   2. v.t. reiniciar
 
   2. v.t. reiniciar
  
**recipient**
+
recipient
  
 
   1. n.m. destinatario
 
   1. n.m. destinatario
  
**record**
+
record
  
 
   1. n.m. rexistro
 
   1. n.m. rexistro
  
**record**
+
record
  
 
   1. v.t. gravar
 
   1. v.t. gravar
Line 1,701: Line 1,699:
 
       'Grabar' é castelanismo gráfico.
 
       'Grabar' é castelanismo gráfico.
  
**refresh**
+
refresh
  
 
   1. v.t. refrescar
 
   1. v.t. refrescar
 
   2. v.t. actualizar
 
   2. v.t. actualizar
  
**refuse**
+
refuse
  
 
   1. v.t. rexeitar
 
   1. v.t. rexeitar
  
**regexp**
+
regexp
  
 
   1. n.f. expresión regular
 
   1. n.f. expresión regular
 
   2. n.f. expr.reg
 
   2. n.f. expr.reg
  
**release**
+
release
  
 
   1. n.f. versión
 
   1. n.f. versión
 
   2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
 
   2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)
  
**remove**
+
remove
  
 
   1. v.t. borrar
 
   1. v.t. borrar
Line 1,726: Line 1,724:
 
   3. v.t. quitar
 
   3. v.t. quitar
  
**rename**
+
rename
  
 
   1. v.t. renomear
 
   1. v.t. renomear
Line 1,732: Line 1,730:
 
   3. v.t. cambiar o nome
 
   3. v.t. cambiar o nome
  
**render**
+
render
  
 
   1. v.t. representar
 
   1. v.t. representar
Line 1,738: Line 1,736:
 
   3. v.t. producir
 
   3. v.t. producir
  
**replace**
+
replace
  
 
   1. v.t. substituír
 
   1. v.t. substituír
Line 1,744: Line 1,742:
 
       'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.
 
       'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.
  
**replay**
+
replay
  
 
   1. v.t. repetir
 
   1. v.t. repetir
 
   2. v.t. reproducir
 
   2. v.t. reproducir
  
**require**
+
require
  
 
   1. v.t. requirir
 
   1. v.t. requirir
Line 1,755: Line 1,753:
 
       'Requerir' e 'requerer' non son correctos
 
       'Requerir' e 'requerer' non son correctos
  
**reset**
+
reset
  
 
   1. v.t. restablecer
 
   1. v.t. restablecer
 
   2. v.t. reiniciar
 
   2. v.t. reiniciar
  
**reverse**
+
reverse
  
 
   1. v.t. inverter
 
   1. v.t. inverter
Line 1,766: Line 1,764:
 
       'Invertir' é castelanismo
 
       'Invertir' é castelanismo
  
**revert**
+
revert
  
 
   1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 
   1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
Line 1,773: Line 1,771:
 
       'Revertir' é castelanismo
 
       'Revertir' é castelanismo
  
**router**
+
router
  
 
   1. n.m. router
 
   1. n.m. router
 
   2. n.m. encamiñador
 
   2. n.m. encamiñador
  
**row**
+
row
  
 
   1. n.f. ringleira (recomendado)
 
   1. n.f. ringleira (recomendado)
Line 1,784: Line 1,782:
 
   3. n.f. fila
 
   3. n.f. fila
  
**run**
+
run
  
 
   1. v.t. executar
 
   1. v.t. executar
Line 1,793: Line 1,791:
 
==== S ====
 
==== S ====
  
**sample**
+
sample
  
 
   1. n.f. mostra
 
   1. n.f. mostra
  
**sample frecuency**
+
sample frecuency
  
 
   1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
   1. n.f. frecuencia de mostraxe
  
**sample rate**
+
sample rate
  
 
   1. n.f. frecuencia de mostraxe
 
   1. n.f. frecuencia de mostraxe
  
**sampling**
+
sampling
  
 
   1. n.f. mostraxe
 
   1. n.f. mostraxe
Line 1,811: Line 1,809:
 
       'Muestreo' é castelanismo.
 
       'Muestreo' é castelanismo.
  
**save**
+
save
  
 
   1. v.t. gardar (recomendado)
 
   1. v.t. gardar (recomendado)
Line 1,819: Line 1,817:
 
       Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'
 
       Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'
  
**scan**
+
scan
  
 
   1. v.t. dixitalizar
 
   1. v.t. dixitalizar
Line 1,825: Line 1,823:
 
   3. v.t. explorar
 
   3. v.t. explorar
  
**scanner**
+
scanner
  
 
   1. v.t. escáner
 
   1. v.t. escáner
  
**screen**
+
screen
  
 
   1. n.f. pantalla
 
   1. n.f. pantalla
Line 1,835: Line 1,833:
 
       As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.
 
       As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.
  
**screensaver**
+
screensaver
  
 
   1. n.m. salvapantallas
 
   1. n.m. salvapantallas
  
**script**
+
script
  
 
   1. n.m. script
 
   1. n.m. script
Line 1,845: Line 1,843:
 
       Non traducir coma 'guión'
 
       Non traducir coma 'guión'
  
**script**
+
script
  
 
   1. n.m. índice
 
   1. n.m. índice
Line 1,851: Line 1,849:
 
       Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
 
       Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)
  
**search**
+
search
  
 
   1. n.f. busca
 
   1. n.f. busca
Line 1,858: Line 1,856:
 
       'Búsqueda' é castelanismo.
 
       'Búsqueda' é castelanismo.
  
**search**
+
search
  
 
   1. v.t. buscar (recomendado)
 
   1. v.t. buscar (recomendado)
 
   2. v.t. procurar
 
   2. v.t. procurar
  
**seek**
+
seek
  
 
   1. v.t. ir á posición
 
   1. v.t. ir á posición
Line 1,870: Line 1,868:
 
       Depende moito do contexto
 
       Depende moito do contexto
  
**segment**
+
segment
  
 
   1. v.t. segmento
 
   1. v.t. segmento
 
   2. v.t. sector (en casos especiais)
 
   2. v.t. sector (en casos especiais)
  
**select**
+
select
  
 
   1. v.t. seleccionar
 
   1. v.t. seleccionar
 
   2. v.t. escoller
 
   2. v.t. escoller
  
**selector**
+
selector
  
 
   1. n.m. selector
 
   1. n.m. selector
  
**set**
+
set
  
 
   1. v.t. establecer
 
   1. v.t. establecer
 
   2. v.t. poñer
 
   2. v.t. poñer
  
**settings**
+
settings
  
 
   1. n.m. parámetros
 
   1. n.m. parámetros
Line 1,897: Line 1,895:
 
   5. n.f. opcións
 
   5. n.f. opcións
  
**share**
+
share
  
 
   1. v.t. compartir
 
   1. v.t. compartir
  
**share**
+
share
  
 
   1. n.m. recurso
 
   1. n.m. recurso
 
   2. n.f. compartimento
 
   2. n.f. compartimento
  
**sharing**
+
sharing
  
 
   1. n.m. compartimento
 
   1. n.m. compartimento
  
**show**
+
show
  
 
   1. v.t. amosar
 
   1. v.t. amosar
 
   2. v.t. mostrar
 
   2. v.t. mostrar
  
**shred**
+
shred
 
   1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 
   1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 
   2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 
   2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
Line 1,924: Line 1,922:
 
       Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.
 
       Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.
  
**shredder**
+
shredder
 
   1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
 
   1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador
  
**sign up**
+
sign up
  
 
   1. v.t. crear conta
 
   1. v.t. crear conta
  
**signal**
+
signal
  
 
   1. n.m. sinal
 
   1. n.m. sinal
Line 1,937: Line 1,935:
 
       É de xénero masculino.
 
       É de xénero masculino.
  
**signature**
+
signature
  
 
   1. n.f. sinatura
 
   1. n.f. sinatura
  
**skip**
+
skip
  
 
   1. v.t. omitir
 
   1. v.t. omitir
Line 1,947: Line 1,945:
 
   3. v.t. ignorar
 
   3. v.t. ignorar
  
**slot**
+
slot
  
 
   1. n.f. rañura
 
   1. n.f. rañura
 
   2. n.m. oco
 
   2. n.m. oco
  
**socket**
+
socket
  
 
   1. n.m. socket
 
   1. n.m. socket
  
**sort**
+
sort
  
 
   1. v.t. ordenar
 
   1. v.t. ordenar
Line 1,962: Line 1,960:
 
       'Ordear' é hipergaleguismo
 
       'Ordear' é hipergaleguismo
  
**sound**
+
sound
  
 
   1. n.m. son
 
   1. n.m. son
Line 1,968: Line 1,966:
 
       'Sonido' é castelanismo
 
       'Sonido' é castelanismo
  
**source (code)**
+
source (code)
  
 
   1. n.m. código fonte
 
   1. n.m. código fonte
 
   2. n.m. fontes
 
   2. n.m. fontes
  
**spelling**
+
spelling
  
 
   1. n.f. ortografía
 
   1. n.f. ortografía
  
**standalone**
+
standalone
  
 
   1. adx. independiente
 
   1. adx. independiente
  
**standard**
+
standard
  
 
   1. n.m. estándar
 
   1. n.m. estándar
Line 1,988: Line 1,986:
 
       'Estandard' e 'standard' son anglicismos
 
       'Estandard' e 'standard' son anglicismos
  
**standard**
+
standard
  
 
   1. adx. estándar
 
   1. adx. estándar
 
   2. adx. normativo
 
   2. adx. normativo
  
**standardize**
+
standardize
  
 
   1. v.t. estandarizar
 
   1. v.t. estandarizar
 
   2. v.t. normalizar
 
   2. v.t. normalizar
  
**start**
+
start
  
 
   1. v.t. iniciar
 
   1. v.t. iniciar
Line 2,006: Line 2,004:
 
       A traducción depende do contexto
 
       A traducción depende do contexto
  
**startup**
+
startup
  
 
   1. n.m. inicio
 
   1. n.m. inicio
  
**step**
+
step
  
 
   1. n.m. paso
 
   1. n.m. paso
 
   2. n.m. nivel
 
   2. n.m. nivel
  
**stop**
+
stop
  
 
   1. v.t. deter
 
   1. v.t. deter
 
   2. v.t. parar
 
   2. v.t. parar
  
**stop**
+
stop
  
 
   1. n.f. parada
 
   1. n.f. parada
Line 2,027: Line 2,025:
 
       Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
 
       Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado
  
**strikeout**
+
strikeout
  
 
   1. adx. riscado/a
 
   1. adx. riscado/a
Line 2,033: Line 2,031:
 
       Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
 
       Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.
  
**swap**
+
swap
  
 
   1. n.m. (espacio de) intercambio
 
   1. n.m. (espacio de) intercambio
 
   2. n.m. swap
 
   2. n.m. swap
  
**swatches palette**
+
swatches palette
  
 
   1. n.f. paleta de mostras
 
   1. n.f. paleta de mostras
Line 2,044: Line 2,042:
 
==== T ====
 
==== T ====
  
**tab**
+
tab
  
 
   1. n.f. lingüeta (recomendado)
 
   1. n.f. lingüeta (recomendado)
Line 2,052: Line 2,050:
 
       Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'
 
       Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'
  
**tag**
+
tag
  
 
   1. n.f. etiqueta
 
   1. n.f. etiqueta
 
   2. n.f. marca
 
   2. n.f. marca
  
**template**
+
template
  
 
   1. n.m. patrón
 
   1. n.m. patrón
 
   2. n.m. modelo
 
   2. n.m. modelo
  
**timeout**
+
timeout
  
 
   1. n.m. tempo de expiración
 
   1. n.m. tempo de expiración
Line 2,073: Line 2,071:
 
     ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)
 
     ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)
  
**time stamp**
+
time stamp
 
   1. n.f. data e hora
 
   1. n.f. data e hora
 
   2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 
   2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
Line 2,089: Line 2,087:
  
  
**tool**
+
tool
  
 
   1. n.f. ferramenta (recomendado)
 
   1. n.f. ferramenta (recomendado)
 
   2. n.f. utilidade
 
   2. n.f. utilidade
  
**tooltip**
+
tooltip
  
 
   1. n.m. tooltip
 
   1. n.m. tooltip
  
**trace**
+
trace
  
 
   1. v.t. trazar
 
   1. v.t. trazar
Line 2,106: Line 2,104:
 
   5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
 
   5. v.t. vectorizar (unha imaxe)
  
**trash**
+
trash
  
 
   1. n.m. lixo (recomendado)
 
   1. n.m. lixo (recomendado)
Line 2,113: Line 2,111:
 
       No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'
 
       No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'
  
**turn on**
+
turn on
  
 
   1. v.t. acender
 
   1. v.t. acender
Line 2,120: Line 2,118:
 
==== U ====
 
==== U ====
  
**underline**
+
underline
  
 
   1. v.t. subliñar
 
   1. v.t. subliñar
Line 2,126: Line 2,124:
 
       'Suliñar' non é correcto.
 
       'Suliñar' non é correcto.
  
**unlink**
+
unlink
  
 
   1. v.t. desligar
 
   1. v.t. desligar
  
**update**
+
update
  
 
   1. v.t. actualizar
 
   1. v.t. actualizar
  
**url**
+
url
  
 
   1. n.m. url
 
   1. n.m. url
Line 2,141: Line 2,139:
 
       e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
 
       e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.
  
**usage**
+
usage
  
 
   1. n.m. uso
 
   1. n.m. uso
  
**utility**
+
utility
  
 
   1. n.f. utilidade
 
   1. n.f. utilidade
Line 2,151: Line 2,149:
 
==== V ====
 
==== V ====
  
**view**
+
view
  
 
   1. n.f. vista
 
   1. n.f. vista
  
**view**
+
view
  
 
   1. v.t. visualizar
 
   1. v.t. visualizar
 
   2. v.t. ver
 
   2. v.t. ver
  
**viewer**
+
viewer
  
 
   1. n.m. visualizador
 
   1. n.m. visualizador
 
   2. n.m. visor
 
   2. n.m. visor
  
**volume**
+
volume
  
 
   1. n.m. volume
 
   1. n.m. volume
Line 2,172: Line 2,170:
  
 
==== W ====
 
==== W ====
**wait**
+
wait
  
 
   1. v.i. agardar
 
   1. v.i. agardar
 
   2. v.i. esperar
 
   2. v.i. esperar
  
**width**
+
width
  
 
   1. n.f. anchura
 
   1. n.f. anchura
Line 2,183: Line 2,181:
 
   1. n.f. ancho
 
   1. n.f. ancho
  
**window**
+
window
  
 
   1. n.f. fiestra (recomendado)
 
   1. n.f. fiestra (recomendado)
Line 2,189: Line 2,187:
 
   3. n.f. ventá
 
   3. n.f. ventá
  
**wireless**
+
wireless
  
 
   1. adx. sen fíos
 
   1. adx. sen fíos
Line 2,195: Line 2,193:
 
       Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'
 
       Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'
  
**wizard**
+
wizard
  
 
   1. n.m. asistente
 
   1. n.m. asistente
  
**word wrap**
+
word wrap
  
 
   1. v.t. dividir a liña
 
   1. v.t. dividir a liña
Line 2,208: Line 2,206:
 
       simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
 
       simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.
  
**workspace**
+
workspace
  
 
   1. n.f. área de traballo (recomendado)
 
   1. n.f. área de traballo (recomendado)
Line 2,214: Line 2,212:
 
   3. n.m. escritorio
 
   3. n.m. escritorio
  
**wrap**
+
wrap
  
 
   1. v.t. partir
 
   1. v.t. partir
Line 2,220: Line 2,218:
 
   3. v.t. envolver
 
   3. v.t. envolver
  
**wrap search**
+
wrap search
  
 
   1. s.f. procura cíclica
 
   1. s.f. procura cíclica
Line 2,230: Line 2,228:
  
 
==== Z ====
 
==== Z ====
**zoom**
+
zoom
  
 
   1. n.f. ampliación
 
   1. n.f. ampliación

Revision as of 17:47, 25 December 2009

Este é o noso dicionario informático de termos máis frecuentes. Para cada palabra inglesa, pode haber varias posíbeis traducións ao galego (indicadas con números). Cada unha delas leva a categoría gramatical que lle corresponde, e nalgúns casos indícase se é unha forma recomendada sobre as outras. Ademais, inclúese ás veces un comentario para clarexar pequenos matices sobre as traducións, ou facer mención de formas incorrectas.

Podes consultar outros dicionarios informáticos en de Lingüística Informática da Universidade de Vigo

Termos informáticos máis frecuentes

Índice alfabético

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

 • abort
 1. v.i. abortar
 2. v.i. cancelar
 • about
 1. prep. acerca de (recomendada)
 2. prep. sobre
 ~ to: a piques de (recomendada); a punto de
 "acerca de" recoméndase para cando nas interfaces gráficas se mostra información sobre o programa, os seus creadores...
 Noutros contextos pódese traducir de moitos outros xeitos que non poñemos neste glosario.
 • accelerator
 1. n.m. atallo (de teclado)
 • account
 1. n.f. conta
 • add
 1. v.t. engadir
   Non son correctos 'añadir' nin 'adicionar'
 • add on
 1. v.t. engadir
 2. v.t. agregar
 3. v.t. amecer
 • add-on
 1. n.m. complemento
  Véxanse tamén: complement, extension e plug-in 
 • address
 1. n.m. enderezo (recomendado)
 Non se aceptan 'dirección' nin 'direción'
 • alias
 1. n.m. alcume
 2. n.m. alcuño
 3. n.m. sobrenome
 4. n.m. alias
 • align
 1. v.t. aliñar
 • allocate
 1. v.t. asignar
   Evitar os barbarismos 'alocar' ou 'alocatar'
 • appearance
 1. n.f. aparencia
   'Apariencia' é castelanismo
 • applet
 1. n.f. applet (recomendado)
 2. n.f. miniaplicación
 3. n.m. trebello
 4. n.m. cachivache
 5. n.m. chintófano


   Non traducir como 'aplicacionciña' nin como 'aplicadela'. 'Applet' é de xénero femininino por vir de 'aplicación'.
   'Trebello', 'cachivache' e 'chintófano' son para as miniaplicacións do escritorio.
 • archive
 1. v.t. arquivar
 • archive
 1. n.m. arquivo
 • arrow
 1. n.f. frecha
   'Flecha' é incorrecto
 • attach
 1. v.t. incluír (recomendado)
 2. v.t. anexar
 3. v.t. achegar
   Usar 'anexar' ou 'achegar' cando 'incluír' poida resultar ambigua
 • attachment
 1. n.m. anexo
   A palabra 'adxunto' non está recomendada
 • attribute
 1. n.m. atributo
   A palabra 'característica' non está recomendada
 • authenticate
 1. v.t. autenticar (recomendado)
 2. v.t. autentificar
   'Autenticar' é a única opción que recolle o VOLG.
 • authentication
 1. n.f. autenticación (recomendado)
 2. n.f. autentificación
 • axis
 1. n.m. eixe
   'Eixe' é a forma recomendada pola RALG en vez de 'eixo'.B

 • backend
 1. n.m. motor
 • background
 1. n.m. fondo
 • backup
 1. n.f. copia de seguridade (recomendado)
 2. n.m. backup
 • backup
 1. v.t. facer (unha) copia de seguridade
 • ban
 1. v.t. (xeral) excluir, inhabilitar, recusar, vedar
 • banner
 1. n.m. cartel (publicitario)

baseline

 1. n.f. liña base dos caracteres

bell

 1. n.f. campá
   'campana' é castelanismo

bind

 1. v.t. asociar

binding

 1. n.f. asociación
 2. n.f. asignación
 3. n.m. atallo (de teclado)

bitmap

 1. n.m. mapa de bits

bitrate

 1. n.m. taxa de bits

blame

 1. v.t. (repositorios) responsabilizar, atribuir a autoría, culpar

blink

 1. v.i. pestanexar (recomendado)
 2. v.i. palpebrexar
 3. v.i. escintilar

block

 1. n.m. bloque
   'Bloco' é lusismo

blog

 1. n.m. blogue
 2. n.f. bitácora


blur

 1. v.t. desenfocar
 2. v.t. esvaecer
   Non usar 'difuminar'

bold

 1. adx. grosa
 2. adx. negra

bookmark

 1. n.m. marcador (recomendado)
 3. n.m. marcapáxinas
 2. n.m. favorito

boot

 1. v.t. arrincar
 2. v.t. iniciar
 3. v.t. arrancar

bootloader

 1. n.m. cargador de arrinque
 2. n.m. cargador de inicio
 3. n.m. xestor de arrinque
 4. n.m. xestor de inicio

border

 1. n.m. bordo
   'Borde' é castelanismo

bot

 1. n.m. robot (programa informático que se fai pasar por unha persoa)


breakpoint

 1. n.m. Punto de interrupción [recomendado]
 2. n.m. Punto de parada

browse

 1. v.t. buscar
 2. v.t. procurar
 3. v.t. examinar
 4. v.t. navegar
 5. v.t. explorar
   É unha palabra que aparece en moitos contextos. Pode servir para "browse a webpage/manpage" (navegar, explorar), "browse
   a list of entries" (examinar, explorar), "Browse..." (para atopar un ficheiro) (buscar, procurar, examinar, explorar)

browser

 1. v.t. navegador (recomendado)
 2. v.t. explorador

buddy

 1. n.m. colega
 2. n.m. amigo

buddy icon

 1. n.f. imaxe persoal

buffer

 1. n.m. búfer (recomendada)
   Desaconséllase usar as traducións "memoria intermedia", "almacenador intermedio" ou "buffer". "Búfer" leva til no u.

bug

 1. n.m. erro (recomendado)
 2. n.m. bug

build

 1.v.t. e v.i (desenvolvimento; xeral) construir [recomendado]
 2.v.t. e v.i. (desenvolvimento) compilar
 3. v.t. e v.i. (procesamento de información) xerar

build-in

 1. v.t.(xeral) incorporar
   Evítese traducir como incrustar ou análogas

built-in

 1.n.m. e n.f (xeral) Incorporado, -a

button

 1. n.m. botón

byte

 1. n.m. byte (recomendado)
 2. n.m. octeto

C

cache

 1. n.f. caché
 2. n.f. memoria caché

calendar

 1. n.f. axenda
 2. n.m. calendario
   Moitos programas usan 'calendar' para se referir ó lugar onde se apuntan as cousas que hai que facer nun plano horario.
   Isto denomínase comunmente en galego, portugués e castelán como 'axenda', malia que algúns coñecidos programas de
   Microsoft usen 'calendario'.

cancel

 1. v.t. cancelar

canvas

 1. n.m. lenzo

card

 1. n.f. tarxeta (recomendado)
 2. n.f. placa

caret

 1. n.m. acento circumflexo
 2. n.m. cursor, ponto de inserción, sinal de inserción
   Por "cursor" normalmente enténdese un punto que é estabelecido mediante o rato e que adoita ter forma de
   frecha ou de cruz. Porén "caret" é o sinal gráfico dos editores que indica onde se escrebe texto, e
   adoita ter a forma dunha barra vertical con dúas gallas en riba e outras dúas en baixo, horizontais,
   a cada lado da vertical.

cell

 1. n.f. cela
   'Celda' é castelanismo

change

 1. v.t. trocar (recomendado)
 2. v.t. mudar
 3. v.t. cambiar

channel

 1. n.f. canle (recomendado)
 2. n.m. canal
   Na maioría das situacións no contexto da informática pódese usar 'canle'.

charset

 1. n.m. xogo de caracteres

check

 1. v.t. comprobar
 2. v.t. verificar
 2. v.t. marcar (un cadro)

childframe

 1. n.f (gui) subxanela, subfiestra.
   É un modo das interfaces gráficas, algo arcaico, no cal unha fiestra aparece incluída dentro de outra.

choose

 1. v.t. escoller
 2. v.t. elixir
   'Elexir' é castelanismo

click

 1. v.t. premer
 2. v.t. calcar
 3. v.t. facer clic
   Evítense os barbarismos 'clicar' ou 'cliquear'.
   Usar 'facer clic' cando sexa necesario (por exemplo, traducir 'double click' por 'facer dobre clic')

clipboard

 1. n.m. portarretallos (recomendado)
 2. n.f. área de transferencia
 3. n.m. portapapeis

clock

 1. n.m. reloxo
   'Reloxio' non é correcto.

close

 1. v.t. pechar (recomendado)
 2. v.t. fechar
 3. v.t. cerrar
closed captioning
 1.n.m subtítulos opcionais
   O sistema de subtítulos opcionais diferénciase do de subtítulos convencionais
   en que non forman parte integral da imaxe mostrada no televisor, senón que poden
   mostrarse ou non á vontade do espectador. Para velos fai falla un descodificador especial, que
   ven integrado nalgúns televisores. Van codificados na liña 21 do (VBI).

cluster

 1. n.m. cluster (recomendado)
 2. n.m. bloque

color

 1. n.f. cor (recomendado)
 2. n.f. color
   Ámbalas dúas formas son femininas.

column

 1. n.f. columna

command

 1. n.m. comando (recomendado)
 2. n.f. orde
   Aconséllase 'comando' por ser 'orde' confusa, aínda que o seu significado sexa máis exacto

complement

 1. n.m complemento
 Véxase tamén: add-on, extension e plug-in

completion

 1. n.m. completado

computer

 1. n.m. ordenador (recomendado)
 2. n.m. computador

connector

 1. n.m. conectador
   Non usar 'conector'

control

 1. n.m. control
   'controlo' é lusismo
   O plural irregular é 'controles', non 'controis'

convert

 1. v.t. converter
   'Convertir' é castelanismo

core file

 1. n.m. ficheiro core
   'Núcleo' non é correcto neste contexto.

cryptography

 1. n.m. cifrado
 2. n.f. criptografía

cursor

 1. n.m. cursor

customize

 1. v.t. personalizar
   'Persoalizar' é pseudo-galeguismo.
   Evita-lo barbarismo 'customizar'

D

daemon

 1. n.m. daemon
  A palabra galega 'demo' equivale habitualmente en inglés a 'demon'. 'Daemon' é un latinismo empregado no mundo Unix como un acrónimo co significado 
  de 'Disk And Execution MONitor'. Aínda que a escolla da palabra ten relación co seu significado orixinal de 'divindade adscrita ó destino dunha persoa' (que en 
  calquera caso non se corresponde co máis habitual en galego), é aconsellable non traducila para así mante-lo termo como un acrónimo.

data

 1. n.m. datos
   'Data' en inglés é plural

date

 1. n.f. data
   'Fecha' é castelanismo.

debug

 1. n.f depuración (recomendado)
 2. n.m. debug

debug

 1. v.t. depurar

decrypt

 1. v.t. descifrar

default

 1. adx. por defecto
 2. adx. por omisión
 3. adx. predeterminado
 4. adx. predefinido

default

 1. n.m. predefinición

delete

 1. v.t. borrar

deliver

 1. v.t. entregar
 2. v.t. enviar

description

 1. n.f. descrición
   'Descripción' é castelanismo

deselect

 1. v.t. deseleccionar

desktop

 1. n.m. escritorio

develop

 1. v.t. desenvolver
   Non se pode utilizar 'desenrolar' con este significado

development

 1. n.m. desenvolvemento

device

 1. n.m. dispositivo

directory

 1. n.m. directorio

disable

 1. v.t. desactivar
 2. v.t. deshabilitar

diskette

 1. n.m. disquete (recomendado)
 2. n.m. disco
   Só usar disco cando non haxa confusión con outra clase de discos

display

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar
 3. v.t. escribir
 4. v.t. visualizar

display

 1. n.f. pantalla
 2. n.m. visualización
 3. n.m. display

dock

 1. v.t. acoplar

download

 1. v.t. baixar
 2. v.t. descargar
 3. v.t. recibir

download

 1. n.f. descarga

draft

 1. n.m. borrador

drag

 1. v.t. arrastrar

draw

 1. v.t. debuxar
   'Dibuxar' é castelanismo

drive

 1. n.f. unidade

driver

 1. n.m. controlador (recomendado)
 2. n.m. driver
   Usar 'driver' só cando a forma 'controlador' sexa confusa.

drop

 1. v.t. soltar

dump

 1. v.t. envorcar
   'Volcar' é castelanismo


E

edge

 1. n.f. beira
 2. n.m. límite
 3. n.m. bordo

e-mail

 1. n.m. correo-e
 2. n.m. correo electrónico
 3. n.m. e-mail
   Usar 'mensaxe' cando sexa contable (ver o comentario de 'mail')

emboss

 1. n.m. (procesamento de imaxe) relevo, elevación
 2. v.t. (procesamento de imaxe) elevar
   Úsase en xeral como nome dunha extensión ou filtro de procesamento de imaxes que dá
   un efeito de profundidade ou saliencia a unha superficie.

empty

 1. adx. baleiro

empty

 1. v.t. baleirar

enable

 1. v.t. activar
 2. v.t. habilitar

encrypt

 1. v.t. cifrar
   'Encriptar' non é correcto (segundo as interpretacións, poderíase entender como
   'meter nunha cripta')

encryption

 1. n.m. cifrado

enter

 1. v.t. introducir ('Enter your name' = 'Introduza o seu nome')
 2. v.t. entrar ('Enter directory' = 'Entrar no directorio')

environment

 1. n.m. ambiente (recomendado)
 2. n.m. contorno
   'Entorno' é castelanismo

expire

 1. v.t. caducar

extended partition

 1. n.f. partición estendida
   'Estendida' ven de 'estender', polo que se grafa con 's'.

extension

 1. s.f. extensión (recomendada)
 2. s.m. engadido
 Véxase tamén: add-on, complement e plug-in

F

fail

 1. v.t. fallar
 2. v.t. errar
   'Faiar' é incorrecto

fail

 1. n.f. falla (recomendado)
 2. n.m. erro (recomendado)
 3. n.m. fallo
   'Fallo' non está aconsellado por algúns diccionarios, pero está admitido no da Real Academia.

fallback

 1. adx. de reserva
 2. adx. de emerxencia

fatal error

 1. n.m. erro moi grave (recomendado)
 2. n.m. erro fatal

favicon

 1. n.f ícona de páxina
   O nome "favicon" procede do inglés "favorites icon" e reférese ás pequenas imaxes
   no formato .ico com de cerca de 16x16 píxeles que fican gardadas nun sitio web
   para ser mostrados xunto ao URL ou ao nome da páxina, no navegador.

feature

 1. n.f. funcionalidade
 2. n.f. característica
 3. n.f. capacidade
 4. n.f. función

file

 1. n.m. ficheiro (recomendado)
 2. n.m. arquivo
   Recoméndase deixar 'arquivo' para 'archive', para poder traducir cousas do inglés como 'Compress files in an archive'
   'Ficheiro' e 'fichero' son as formas ibéricas do portugués e o castelán. A presencia de 'arquivo' e 'archivo' débese á
   influencia sudamericana. As traduccións castelás son comúns e optan por 'archivo'. As traduccións portuguesas son
   distintas ás brasileiras, e manteñen por iso a forma 'ficheiro'. Nas outras linguas románicas, úsase sempre a forma con
   esa raíz: francés (fichier), catalán (fitxer), italiano (file), romanés (fisier), occitano (fiquier) valón (fitchî) file


file

 1. v.t. arquivar
   Non temos nada semellante a 'ficheirar', así que temos que usar 'arquivar'. É un verbo pouco habitual

fill

 1. v.t. encher
 1. v.t. completar
   A tradución depende do contexto.

fill

 1. n.m. recheo

find

 1. v.t. buscar
 2. v.t. atopar
   Depende do contexto. Os ingleses usan 'find' co senso de 'buscar'

firewall

 1. n.m. cortalumes (recomendado)
 2. n.f. devasa (recomendado)
 3. n.f. barreira de control

flag

 1. n.m. flag
 2. n.f. bandeira
 3. n.f. marca
 4. n.m. sinalador
 5. n.m. indicador

floppy disk

 1. n.m. disquete

folder

 1. n.f. cartafol (recomendado) pl. cartafoles (Palabra composta por carta e fol. Fol é monosílabo e forma o plural con foles)
 2. n.f. pasta

font

 1. n.f. fonte
 2. n.m. tipo de letra
   Non usar 'tipografía'. Non usar 'fonte' en contextos onde sexa preferible usar 'tipo de letra'

foreground

 1. n.m. primeiro plano

format

 1. n.m. formato

format

 1. v.t. formatar
 2. v.t. dar formato
   'Formatear' non é unha tradución correcta

frame

 1. n.m. fotograma
 2. n.m. marco

friendly

 1.-[xeral] adx. simpático
 2.-[xeral] adx. acolledor
 user ~: fácil de usar; de manexo simples
 printer ~: versión para imprimir; formato para imprimir

frontend

 1. n.f. interface

full screen

 1. n.f. pantalla completa


G

gateway

 1. n.f. pasarela (recomendada)
   Non usar 'gateway'

gesture

 1. n.m [xeral] aceno
 2. n.m [xeral] xesto
  Rocker ~ : [gui] aceno cos botóns
  Shape ~  : [gui] aceno co rato
   Os acenos feitos cos botóns e co rato son dous xeitos diferentes de activar funcións
   dun programa mediante un sistema de atallo que non emprega máis que o rato. No
   primeiro caso é a secuencia na que se premen os botóns a que serve de atallo, no
   segundo é a figura que se debuxa do rato, mantendo unha tecla premida. Son
   habituais en navegadores web, están disponíbeis en konqueror, firefox e Opera.

glossy paper

 1. n.m. papel brillante
   En galego non existe a palabra 'satinado'

glyph

 1. n.m símbolo
 2. n.m glifo

gradient

 1. n.m. degradado (recomendado)
 2. n.m. gradiente

grid

 1. n.m. enreixado
   'Rexiña' e 'relliña' non son correctos.

guideline

 1. n.f. liña-guía
   Non confundir con 'guidelines'.

guidelines

 1. n.f. liñas mestras
 2. n.f. directivas
 3. n.f. normativa
 4. n.f. orientacións
 5. n.f. liñas-guía (mirar 'guideline')


H

handle

 1. v.t. manexar
 2. v.t. xestionar

handler

 1. n.m. manexador
 2. n.m. xestor

hard disk

 1. n.m. disco duro (recomendado)
 2. n.m. disco ríxido

head

 1. n.f. cabeceira
 2. n.f. cabeza

help

 1. n.m. axuda

hide

 1. n.m. agochar (recomendado)
 2. n.m. esconder
 3. n.m. ocultar

highlight

 1. v.t. resaltar (recomendado)
 2. v.t. realzar

highlight

 1. n.m. resalte (recomendado)
 2. n.m. realce

host

 1. n.f. máquina
 2. n.m. servidor
   'Hóspede' non é correcto.

however

 1. sen embargo
 2. non obstante
 3. en troques
 4. ainda así
   'Nembargantes' non é correcto.

hub

 1. n.m (hardware, redes) concentrador

I

icon

 1. n.f. icona
   Non son correctos 'icono' nin 'ícone'.

iconify

 1. v.t. iconificar

inbox

 1. n.f. caixa de correo (recomendado)
 2. n.m. buzón

inch

 1. n.f. polgada
   'Pulgada' é castelanismo.

incoming

 1. n.f. entrante

indent

 1. v.t. sangrar
  Evitar o barbarismo 'indentar'

indentation

 1. v.t. sangría
  Evitar 'sangrado' e o barbarismo 'indentado'

indexer

 1. n.m. indexador
 2. n.m. catalogador
 3. n.m. rexistrador

inode

 1. n.m. inode
 2. n.m. inodo
   A palabra orixinal 'node' ten un significado difuso, polo que se lle asigna ó termo 'nodo'.

insert

 1. v.t. inserir (recomendado)
   Non usar 'Insertar'

interface

 1. n.f. interface
   'Interfaz' é castelanismo.

invert

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

italic

 1. adx. cursiva

item

 1. n.m. elemento (recomendado)
 2. n.m. obxecto
 3. n.m. ítem

J

journaling filesystem

 1. n.m. sistema de ficheiros transaccional

justify

 1. v.t. xustificar

K

kernel

 1. n.m. kernel (recomendado)
 2. n.m. núcleo
   Usar 'núcleo' cando non haxa posibilidade de confusión

kerning

 1. n.m. kerning

key

 1. n.f. tecla
 2. n.f. clave

key binding

 1. n.m. atallo de teclado
 2. n.f. asignación de teclas
   Véxase a traducción do verbo 'to bind'

keyboard

 1. n.m. teclado

keymap

 1. n.m. mapa de teclado

keyring

 1. n.m. chaveiro
 2. n.m. claveiro


keyword

 1. n.f. palabra clave

kickban

 1. v.t. (redes, irc; recomendado) Expulsar e vedar
 2. v.t (redes, irc) Desterrar

L

label

 1. v.t. etiquetar
 2. v.t. marcar

label

 1. n.f. etiqueta

landscape

 1. adx. apaisado

launch

 1. v.t. lanzar
 2. v.t. executar

layer

 1. n.f. capa
 2. n.m. nivel

layout

 1. n.f. disposición
 2. n.m. formato

leader line

 1. n.f. liña directriz (para o texto)

library

 1. n.f. biblioteca
 2. n.f. librería
   Non hai razón algunha para rexeitar unha palabra como 'librería', que pode ter o mesmo significado que 'biblioteca'

line

 1. n.f. liña
   'Línea' é castelanismo

link

 1. n.f. ligazón (recomendado)
 2. n.m. enlace

link

 1. v.t. ligar (recomendado)
 2. v.t. enlazar

load

 1. n.f. carga

load

 1. v.t. cargar
   'Carregar' é lusismo.

log file

 1. n.m. (ficheiro de) rexistro (recomendado)
 2. n.m. (ficheiro de) log
   Deixa-lo termo inglés só cando 'rexistro' sexa confuso

log in

 1. v.i. facer login, conectar
 2. v.i. entrar no sistema, entrar na conta, etc.

login

 1. n.m. login
 2. n.f. conexión

look and feel

 1. n.m. aparencia e comportamento
 2. n.m. look and feel


M

mail

 1. n.m. correo
 2. n.f. mensaxe
   Non usar 'mail' (só aceptable en e-mail)
   'Correo' é un substantivo incontable, polo que as expresións 'un correo', 'dous correos', etc... non son correctas. Usar 'mensaxe' nesa situación.

mail

 1. v.t. enviar (unha mensaxe)

mailbox

 1. n.f. caixa de correo
   'Buzón' é castelanismo.

manage

 1. v.t. xestionar

manager

 1. n.m. xestor

map

 1. v.t. relacionar (p.ex. relacionar usuarios)
 2. v.t. trazar (un mapa/plano/unha relación)

map

 1. n.f. relación (p.ex. de usuarios)

margin

 1. n.f. marxe
   'Marxe' é xénero feminino.

master

 1. n.m. mestre
 2. n.m. master
   'Maestro' é castelanismo

maximize

 1. v.t. maximizar

media

 1. n.m. soporte, soportes

media player

 1. n.m. reprodutor multimedia
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

menu

 1. n.m. menú

message

 1. n.f. mensaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é de xénero feminino

miner

 1. n.m (xeral) mineiro
 2. n.m (minaría de datos) analista, extractor [de coñecimento]
   En minaría de datos, o extractor de coñecimento é un programa que vixía ou analisa as
   actividades dun ordenados, e por ende do seu usuario, co propósito de colleitar información.

minimize

 1. v.t. minimizar

mixer

 1. n.m. mesturador
   'Mezclador', 'mesclador' e 'mexturador' non son correctos.

mock up

 1. [xeral;interfaces de usuario]s.f. maqueta 
 2. s.m. prototipo

monitor

 1. n.m. monitor

monitor

 1. v.t. monitorizar
   Evita-la forma 'monitorear'

mount

 1. v.t. montar

mount point

 1. n.m. punto de montaxe

N

namespaces

 1. n.m. espazos de nomes

news

 1. n.f. novas

nick

 1. n.m. alcume
 2. n.m. sobrenome
 3. n.m. nick

node

 1. n.m. nó
 2. n.m. nodo
   Se se está a falar dunha máquina ou outro elemento dunha rede, o significado corresponde ó de 'nó', e non ten ningún
   parecido con 'nodo'
   No caso de estar falando de sistemas de ficheiros, empréguese 'nodo' segundo se explica na traducción de 'inode'

nuke

 1. v.t. (redes, irc) cair, atacar

O

offline

 1. adx. desconectado

offset

 1. n.m. desprazamento (recomendado)
 2. n.m. offset
   Só deixar o termo inglés cando poida haber confusión

ok

 1. v.t. aceptar (recomendado)
 2. interx. ok

online

 1. adx. conectado

operating system

 1. n.m. sistema operativo
   É válido e entendible traduci-la abreviatura 'OS' por 'SO'

order

 1. n.f. orde
   O xénero é sempre feminino

order

 1. v.t. solicitar
 2. v.t. pedir

outgoing

 1. adx. sainte

output

 1. v.t. amosar
 2. v.t. visualizar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. escribir

output

 1. n.f. saída

overscan

 1. (imaxe e son) n.f. marxe de seguridade (arredor da área de visión dunha imaxe)
 2. (imaxe e son) n.m. sobrescaneo
 3. (imaxe e son) overscan
   Refírese a unha área adicional arredor das catro marxes dunha imaxe de vídeo que en condicións
   normais non é vista polo espectador, e que se adiciona por motivos de seguridade.

overwrite

 1. v.t. sobrescribirP

package

 1. n.m. paquete
   'Pacote' é lusismo

package

 1. v.t. empaquetar

packet

 1. n.m. paquete

panel

 1. n.m. panel (recomendado)
 2. n.m. cadro

paragraph

 1. n.m. parágrafo
   'Párrafo' é castelanismo

parse

 1. v.t. analizar
 2. v.t. procesar
 3. v.t. interpretar
   Evita-lo barbarismo 'parsear'. Non usar 'analisar'

parser

 1. v.t. analizador (sintáctico)
 2. v.t. procesador
 2. v.t. intérprete

partition

 1. n.f. partición

partition

 1. v.t. particionar

password

 1. n.m. contrasinal (recomendado)
 2. n.f. clave (de acceso)
   O xénero de 'contrasinal' é masculino, como o de 'sinal'

paste

 1. v.t. pegar (recomendado)
 2. v.t. colar
   Evita-lo barbarismo 'pastear'

path

 1. n.m. camiño
 2. n.f. ruta
   'Rota', con este significado, está admitida nalgúns diccionarios, pero non polo da RALG.

peer

 1. n.m. parceiro

percentage

 1. n.f. porcentaxe
   Como tódalas formas rematadas en -axe, é feminino
   'Percentaxe' non é correcto.

performance

 1. n.m. rendemento
   O verbo é 'render', polo que 'rendimento' é castelanismo/lusismo

pixel

 1. n.m. punto (recomendado)
 2. n.m. píxel
   Hai que mante-la palabra inglesa nalgunhas situacións, como no tema de impresión.

play

 1. v.t. reproducir (recomendado)
 2. v.t. tocar
   Recoméndase 'reproducir' por harmonía con 'reprodutor'

player

 1. n.m. reprodutor
   'reproductor' pertence á antiga normativa.

plot

 1. n.f. gráfica

plot

 1. v.t. trazar
 2. v.t. representar
 3. v.t. debuxar

plugin

 1. v.t. conectar
 2. v.t. enchufar

plug-in

 1. n.m. engadido (recomendada)
 2. n.f. extensión
 3. n.m. módulo
   'Extensión' gráfase con 'x' e non con 's' por ser cultismo
   Véxanse tamén: add-on, complement e extension

pointer

 1. n.m. punteiro (recomendado)
 2. n.m. apuntador

port

 1. n.m. porto (recomendado)
 2. n.f. porta

preferences

 1. n.f. preferencias

preview

 1. v.t. previsualizar
 2. s.f. vista previa

print

 1. v.t. imprimir
 2. v.t. amosar
 3. v.t. mostrar
 4. v.t. visualizar
 5. v.t. escribir
   Este verbo úsase moitas veces co senso de 'imprimir na pantalla'

printer

 1. n.f. impresora

privacy

 1. n.f. intimidade

properties

 1. n.f. propiedades

provide

 1. v.t. fornecer
 2. v.t. prover

provider

 1. n.m. fornecedor
 2. n.m. provedor

proxy

 1. n.m. proxy
   Fágase o plural segundo as nosas regras como 'proxys'

Q

query

 1. v.t. consultar

query

 1. n.f. consulta
 2. n.f. petición

queue

 1. n.f. cola
 1. n.f. fila


R

rate

 1. n.f. taxa
   'Tasa' é incorrecto

reboot

 1. v.t. rearrincar
 2. v.t. reiniciar

recipient

 1. n.m. destinatario

record

 1. n.m. rexistro

record

 1. v.t. gravar
   'Grabar' é castelanismo gráfico.

refresh

 1. v.t. refrescar
 2. v.t. actualizar

refuse

 1. v.t. rexeitar

regexp

 1. n.f. expresión regular
 2. n.f. expr.reg

release

 1. n.f. versión
 2. n.f. edición (cando non conveña usar versión)

remove

 1. v.t. borrar
 2. v.t. eliminar
 3. v.t. quitar

rename

 1. v.t. renomear
 2. v.t. mudar o nome
 3. v.t. cambiar o nome

render

 1. v.t. representar
 2. v.t. debuxar
 3. v.t. producir

replace

 1. v.t. substituír
   'Reemprazar' non é válido. Tampouco o é 'remprazar' nin 'sustituír'. 'Substituír' leva til no i.

replay

 1. v.t. repetir
 2. v.t. reproducir

require

 1. v.t. requirir
   'Requerir' e 'requerer' non son correctos

reset

 1. v.t. restablecer
 2. v.t. reiniciar

reverse

 1. v.t. inverter
   'Invertir' é castelanismo

revert

 1. v.t. recuperar (unha versión anterior p.ex.)
 2. v.t. reverter
   'Revertir' é castelanismo

router

 1. n.m. router
 2. n.m. encamiñador

row

 1. n.f. ringleira (recomendado)
 2. n.f. fileira (recomendado)
 3. n.f. fila

run

 1. v.t. executar
 2. v.t. lanzar
   Procurar non traducir como 'correr'

S

sample

 1. n.f. mostra

sample frecuency

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sample rate

 1. n.f. frecuencia de mostraxe

sampling

 1. n.f. mostraxe
   'Muestreo' é castelanismo.

save

 1. v.t. gardar (recomendado)
 2. v.t. salvar
 3. v.t. gravar
   Evitar 'gravar' por confusión coa traducción de 'record'

scan

 1. v.t. dixitalizar
 2. v.t. examinar
 3. v.t. explorar

scanner

 1. v.t. escáner

screen

 1. n.f. pantalla
   As palabras portuguesas 'ecrã' e 'tela' non son correctas.

screensaver

 1. n.m. salvapantallas

script

 1. n.m. script
   Non traducir coma 'guión'

script

 1. n.m. índice
   Refírese ó tipo de letra que pode ser subíndice (subscript) ou superíndice (superscript)

search

 1. n.f. busca
 2. n.f. procura
   'Búsqueda' é castelanismo.

search

 1. v.t. buscar (recomendado)
 2. v.t. procurar

seek

 1. v.t. ir á posición
 2. v.t. localizar
   Depende moito do contexto

segment

 1. v.t. segmento
 2. v.t. sector (en casos especiais)

select

 1. v.t. seleccionar
 2. v.t. escoller

selector

 1. n.m. selector

set

 1. v.t. establecer
 2. v.t. poñer

settings

 1. n.m. parámetros
 2. n.f. configuración(s)
 3. n.f. propiedades
 4. n.f. preferencias
 5. n.f. opcións

share

 1. v.t. compartir

share

 1. n.m. recurso
 2. n.f. compartimento

sharing

 1. n.m. compartimento

show

 1. v.t. amosar
 2. v.t. mostrar

shred

 1. v.t. (privacidade; documentos; xeral) destruír
 2. v.t. (privacidade; documentos) inutilizar
 3. v.t. (privacidade; documentos; xeral) picotar, dilacerar
   Este é o proceso mediante o cal os contidos dun ficheiro son sobrescritos
   repetidas veces para garantir que se derrame a información que conteña.
   Non implica necesariamente a eliminación do ficheiro como tal.

shredder

 1. s.m. (privacidade; xeral) Dilacerador, eliminador, picotador

sign up

 1. v.t. crear conta

signal

 1. n.m. sinal
   É de xénero masculino.

signature

 1. n.f. sinatura

skip

 1. v.t. omitir
 2. v.t. saltar
 3. v.t. ignorar

slot

 1. n.f. rañura
 2. n.m. oco

socket

 1. n.m. socket

sort

 1. v.t. ordenar
   'Ordear' é hipergaleguismo

sound

 1. n.m. son
   'Sonido' é castelanismo

source (code)

 1. n.m. código fonte
 2. n.m. fontes

spelling

 1. n.f. ortografía

standalone

 1. adx. independiente

standard

 1. n.m. estándar
 2. n.f. norma
   'Estandard' e 'standard' son anglicismos

standard

 1. adx. estándar
 2. adx. normativo

standardize

 1. v.t. estandarizar
 2. v.t. normalizar

start

 1. v.t. iniciar
 2. v.t. executar
 3. v.t. arrincar
   A traducción depende do contexto

startup

 1. n.m. inicio

step

 1. n.m. paso
 2. n.m. nivel

stop

 1. v.t. deter
 2. v.t. parar

stop

 1. n.f. parada
 2. n.f. fase
   Úsase fase para referirse ás cores que conforman un degradado

strikeout

 1. adx. riscado/a
   Refírese ó tipo de letra cunha liña horizontal no medio.

swap

 1. n.m. (espacio de) intercambio
 2. n.m. swap

swatches palette

 1. n.f. paleta de mostras

T

tab

 1. n.f. lingüeta (recomendado)
 2. n.m. separador
 3. n.f. aba
   Non se acepta coma tradución correcta 'pestana'

tag

 1. n.f. etiqueta
 2. n.f. marca

template

 1. n.m. patrón
 2. n.m. modelo

timeout

 1. n.m. tempo de expiración
 2. n.m. tempo de espera
 3. n.m. tempo de vencemento
 4. n.m. tempo esgotado
 5. n.m. timeout
   A traducción depende do contexto. Pódese falar do tempo en si (por exemplo, nunha configuración, 'tempo de expiración'), 
  ou de que ese tempo xa pasou (por exemplo, 'tempo esgotado' para un comando ou transacción)

time stamp

 1. n.f. data e hora
 2. n.f. marca de data e hora; marca de tempo
 3. n.m selo de data e hora
 4. v.t marcar a data e hora; marcar o tempo
 5. v.t selar a cada e hora
   "Timestamp" pode referirse a un código de tempo ou a unha sinatura
   dixital de tempo mediante a cal o asinante acredita a existencia do
   documento asinado ou o seu contido no momento indicado como parte da
   sinatura dixital.
   En outras ocasións refírese á "hora Unix", o número de segundos
   transcorridos desde 19700101T000000Z.
   Asimesmo, tamén é o nome dun tipo de datos dalgúns SXBDR.


tool

 1. n.f. ferramenta (recomendado)
 2. n.f. utilidade

tooltip

 1. n.m. tooltip

trace

 1. v.t. trazar
 2. v.f. calcar
 3. v.t. seguir
 4. v.t. delinear (un debuxo)
 5. v.t. vectorizar (unha imaxe)

trash

 1. n.m. lixo (recomendado)
 2. n.f. papeleira
   No caso de que o contexto requira o uso do substantivo do contedor (ou para traducir 'trashcan'), empréguese a locución 'colector do lixo'

turn on

 1. v.t. acender
 2. v.t. prender

U

underline

 1. v.t. subliñar
   'Suliñar' non é correcto.

unlink

 1. v.t. desligar

update

 1. v.t. actualizar

url

 1. n.m. url
   'URL' significa 'Uniform Resource Locator', e 'URI' 'Universal Resource Identifier'. A traducción dos substantivos é 'localizador' 
   e 'identificador' respectivamente, ambos de xénero masculino, que é polo tanto o que se debe empregar ó usa-lo acrónimo.

usage

 1. n.m. uso

utility

 1. n.f. utilidade

V

view

 1. n.f. vista

view

 1. v.t. visualizar
 2. v.t. ver

viewer

 1. n.m. visualizador
 2. n.m. visor

volume

 1. n.m. volume
   'Volumen' é castelanismo

W

wait

 1. v.i. agardar
 2. v.i. esperar

width

 1. n.f. anchura
 2. n.f. largura
 1. n.f. ancho

window

 1. n.f. fiestra (recomendado)
 2. n.f. xanela
 3. n.f. ventá

wireless

 1. adx. sen fíos
   Non usar nin 'inarámico' nin 'inalámbrico'

wizard

 1. n.m. asistente

word wrap

 1. v.t. dividir a liña
 2. v.t. axustar as palabras
   É a división de liña que fai un editor/procesador de textos cando a liña actual acada unha lonxitude dada,
   sexa a un número fixo de caracteres (static word wrap), habitualmente engadindo un salto de liña, ou unha
   simples división visual (dinamic word wrap), xeralmente inserindo a división nun limiar de palabra.

workspace

 1. n.f. área de traballo (recomendado)
 2. n.m. espazo de traballo
 3. n.m. escritorio

wrap

 1. v.t. partir
 2. v.t. dividir
 3. v.t. envolver

wrap search

 1. s.f. procura cíclica
 2. s.f. procura circular
 3.    procurar ciclicamente
   Modo de procura no cal, ao acadar o final da entidade onde se estexa a procurar,
   a procura é continuada desde o comezo da entidade até o ponto onde comezar o proceso.

Z

zoom

 1. n.f. ampliación