Formas erróneas habituais

From Proxecto Trasno

Formas incorrectas habituais[edit]

Erros léxicos e fraseolóxicos máis frecuentes

Índice alfabético[edit]

A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

A ·Ak[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
a bocaxarro a querimarroupa, a boca de cano
a cal e canto baixo sete chaves, totalmente
a capa e espada con uñas e dentes
a ciencia cierta con certeza, de certo
a ceo aberto a ceo descuberto, ao descuberto
a destaxo ao axuste
a fecha fixa con data fixa
a grandes rasgos con poucas palabras
a maior abundamento a maior abastanza
á longa co tempo, a longo prazo
á maior brevidade posible canto antes
a partires de a partir de
a pesares de a pesar de
á postre en definitiva
a présa de présa
a reganadentes de mala gana, a contragusto
á sazón naquel momento
a traveso de a través de
a veces ás veces
abandoar abandonar
abatir abater
aballoar vello avelloar
abdomen abdome
abducción abdución
abductor -ra abdutor -ra
abedueira bidueiro
abezar avezar
abó -a avó -a
abogacía avogacía
abogado -da avogado -da
abono fertilizante
ábrego ávrego
ábside ábsida
abultar avultar
acabalo cabalo, a
acariótico -ca acariote
accésits accésit
acebo, acebro acevo, acivro
aceituna oliva
aceña acea
acequia canle, presa, quenlla
acera beirarrúa
achacable atribuíble
achádego achado
achicoria chicoria
acné acne
acobardado -da acovardado -da
acobardar(se) acovardar(se)
acortar acurtar
acoplar axustar
acotar acoutar
acreedor/a acredor/a
acribillar cribar
acuciante urxente, perentorio
acuciar aguilloar, incitar
acueducto acueduto
acuse de recibo xustificante, (notificación) de recepción
ademirar admirar
ademitir admitir
adentrarse internarse, profundar
adeprender aprender, deprender
adeudar deber
adoctrinar adoutrinar
adoquín lastro
adoquinado empedrado de lastros, lastrado
adoquinar lastrar
aducción adución
aductor -ra adutor -ra
adscripción adscrición
adxetivo adxectivo
adxuntar achegar, xuntar
aerolito aerólito
aerostato aeróstato
afeminado -da efeminado -da
affaire asunto, cuestión
afgana afgán -gá
aficcionado, aficionado afeccionado
aficción, afición afección
afialápices afialapis
aflicción aflición
aflictivo -va aflitivo -va
aflicto -ta aflito -ta
afóra fóra
afoscar afuscar
afrenta afronta
africán -na africano -na
agarradeira agarradoira
agasaxar agasallar
agotar esgotar
agretado gretado
agrio agre
agulletas, aguxetas maniotas
ahí
aillar illar
airado -da irado -da
aiuno xaxún

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Al·An[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
alambrada aramado
alambrar aramar
alambre arame
alazana alazán -zá
albacea testamenteiro
albañil albanel
albarán albará
albugo albuxe
albuns álbums
alcantarilla sumidoiro
alcantarillado rede de sumidoiros
alcurnia liñaxe
aldehído aldehido
aleación aliaxe
alear aliar
aleccionar leccionar, dar unha lección
alegato alegación
aleiro dun tellado beirado
alevosía aleivosía
alevoso aleivoso
alexado afastado, arredado
alexarse afastarse, arredarse
alfareiro -ra alfareme, oleiro -ra
alfarería olería
alféizar peitoril
alimacha lesma
alineación aliñación, aliñamento
alinear aliñar
almeiro -ra armeiro -ra
almena amea
almendra améndoa
almexa ameixa
almíbar xarope
almidón amidón
almidonar amidonar
almorávide almorábide
alomenos menos, polo
alonxar afastar, arredar
alquilar alugar
alquiler alugueiro
alquitrán alcatrán
alquitranar alcatranar
altavoz altofalante
alud alude
aluguer alugueiro
alumado iluminación
alumbrado público iluminación pública
alveolo alvéolo
alxebraico -ca alxébrico -ca
amaestrar amestrar, adestrar
amalgama amálgama
amamantar aleitar, dar de mamar
amapola mapoula
amatista ametista
ambente ambiente
ámbeto ámbito
americán americano
amilanarse acovardarse
aminorar minorar
amistade amizade
amistar amigar
amistoso amigable
amojonamiento amolloamento, derrega, estrema
amoniaco amoníaco
amontonar amontoar
amplio -plia amplo -pla
ampolla ampola
ampurdanés -sa empordanés -sa
analisar analizar
análise (o) análise (a)
andacio andazo
andamio estada
andén plataforma
andiven... (vb.) andei
andivera... (vb.) andara
andivese... (vb.) andase
anduriña andoriña
anexo que ten moitos anos anello
anfitriona anfitrión, anfitrioa
anglosaxona anglosaxón, anglosaxoa
anicrar anicar
anidar aniñar
anilla anel
anodino anódino
anque aíndaque
antidiluviano antediluviano
antidóping antidopaxe
antifaz anteface
antigüalla antigalla
antigüedade antigüidade
antiguo antigo
antítesis antítese
antoxar antollar
antoxo antollo
anudar anoar

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Añ·Az[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
añexo vello, anello
añoranza morriña
apaixoado -da apaixonado -da
apaixoante apaixonante
apareamento emparellamento
aparexador -ra aparellador -ra
aparcelamento parcelamento
aparcelar parcelar
aparte de separado á parte de
apenas a penas
apendicitis apendicite
aplastar esmagar
aplazar aprazar
aportar contribuír, ofrecer, achegar
aporte contribución , achega
aposento apousento
apostilla apostila
apostillar apostilar
apremiar constrinxir, urxir, compeler
apresentar presentar
apretar apertar
apromo seguridade, decisión
aquelo aquilo
aramio arame
arbolada forestal, arbórea
arbolar arborar
arboledo arboredo
arbotante arcobotante
arbre árbore
arcén beiravía
archi- arqui-
archivo arquivo
arcilla arxila
ardilla esquío
arenal areal, areeira
argón argon
arista aresta
armonía harmonía
armonizar harmonizar
arpía harpía
arrabal, arrabaldo arrabalde
arreciar aumentar, cobrar forza
arregalar regalar
arreglo amaño, arranxo
arriano -na ariano -na
arriesgado -da arriscado -da
arrinconar acurrunchar, acantoar
arrodillarse axeonllarse
arrousar rousar
arroxar arrebolar, lanzar, guindar
arroxo ousadía, coraxe
arruga engurra
arrugar engurrar
arrumbar arrombar
artesonado artesoado
arzobispado arcebispado
arzobispo arcebispo
asamblea asemblea
asasiño asasino
asco noxo
asén sen
asequible accesible/alcanzable
asesinar asasinar
asesinato asasinato
asesino asasino
asignatura materia
asimesmo así mesmo
asinatura sinatura
aspavento espavento
asqueroso noxento
asta hasta
asta (prep) ata
asteleiro estaleiro
asoprar soprar
asosegar sosegar
asta hasta
astato ástato
asteleiro estaleiro
astil hastil
astilla estela, racha, acha, lasca
astrictivo -va adstritivo -va
astrinxencia adstrinxencia
astrinxente adstrinxente
astrinxir adstrinxir
atagallido alarido
atalar entalar
atallarido alarido
atarraxa tarraxa
atarraxar tarraxar
ate/até ata
atemperar temperar
atentar de tentación tentar
aterrizar aterrar
aterrizaxe (fem.) aterraxe (fem.)
atmósfera atmosfera
atolón atol
atollar atrollar
atornillar aparafusar
atuar atascar atoar
aturdir atordar
atropellar atropelar
atropello atropelo
augaceiro trebón
aurela orela, ourela
autoinducción autoindución
automóvil automóbil
autopista autoestrada
autoservicio autoservizo
autovacuna autovacina
autovacunar autovacinar
avantaxe vantaxe
avelá abelá
avelaneira abelaira
avellana abelá
aventaxar avantaxar
avería avaría
averiar avariar
averiguación pescuda, investigación
averiguar indagar
avesullar abesullar
avesullón -na abesullón -na
avoitre voitre
axuntamento municipio concello
azaballar azafallar
azarapallar zarapallar
azúcar azucre
azucarillo terrón
azufre xofre

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

B ·Bi[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
bacaladilla lirio
bacalao bacallau
bacallao bacallau
bacarrá bacará
bache focha, fochanca / crise
bachear reparar as fochas, fochancas
bacheler bacharel
bacherelato bacharelato
badaxo badalo
badexo, badeixo abadexo
badén rego, regueiro; canle; lombo
baffle bafle
bagdalí bagdadí
bahía baía, badía
baínzo maínzo
baira vaira
baixosaxona baixosaxón, baixosaxoa
balanza de pagos balanza de pagamentos
balar bear
balbucer balbucir
balido bear beo
ballena balea
balleneiro baleeiro
balleta baeta
bambalina bambolina
bandolina mandolina
bandurria bandurra
banquillo banco
baranda varanda
barandilla varanda
baravento, a balavento, a
baraxa baralla
barbecho a barbeito, á poula, a vaco
barcia varcia
bareixa vareixa
baremar segundo un criterio puntuar
barga varga
bargado vargado
bargo vargo
barniz verniz
barnizar vernizar
barragán persoa barregán -gá
barrendeiro -ra varredor -ra
barrer varrer
barudo -da varudo -da
barxa terreo varxa
barxa vaíña vaxa
basca vasca
bascallo vascallo
basco -ca vasco -ca
bascullo vascullo
basoira vasoira
bastardilla cursiva ou itálica
basura lixo
basquiña vasquiña
batalada badalada
bataría batería
bebedeiro bebedoiro
béboda bébeda
beca estudos bolsa
becario -ria bolseiro -ra
bel belio
becado -da bolseiro-ra
belorizo velorizo
benedictino -na beneditino -na
benquerencia benquerenza
beo veo, vío
berbiquí berbequí
bereber bérber
bergallán -na vergallán -na
bermello vermello
bermudiano -na bermudano -na
bérrago vérrago
berro legume agrón
berroallo verroallo
berroeira verroeira
berrón porco verrón
berza verza
besgo -ga vesgo -ga
beta mineral veta
betillo vetillo
betún betume
bidet bidé
bilis bile
billó bulló
bío vío, veo
biotopo biótopo
biturón viturón
bípedo bípede
birrete barrete
bisabó bisavó
bisiesto bisesto
bisma bilma
bisutería bixutería
bizcaíno biscaíño
bizco vesgo
bizcocho biscoito

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bl ·Bu[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
blanco branco
blandir brandir
blanquecino abrancazado, esbrancuxado
blasón brasón
blastodermo blastoderme
boceto bosquexo
bocina bucina
boda voda
boga con remos voga
bogar vogar
bofetada labazada, lapada
boíña voíña
boitirón voitirón
bolchevique bolxevique
bolchevismo bolxevismo
bolo xogo birlo
bolsillo peto, bolso
bombilla lámpada
bon bo
boquete abertura, furado, buraco, etc.
boquilla embocadura, bico
borbollar burbullar
borcalladas, ás vorcalladas, ás
borde beira, marxe, bordo
bordillo bordo
bormo mormo
borno -na morno-na
borroallo verroallo
borrón porco verrón
borrón e conta nova morra o conto, non se fale máis
botar as campás ao voo botar as campás a voar (a tocar)
bosquimana bosquimán -má
botiquín caixa de urxencias
botón polea motón
boulla broulla
brasileño brasileiro
brea camiño verea
brebaxe beberaxe
breixa freixa
brelo varelo
bretona bretón, bretoa
breva bévera
brilar brillar
brilo brillo
brindis brinde
brión vío, veo
broa boroa
brocar envorcar
bróchega bocha, bóchega
bronquiolo bronquíolo
broo bruño
bruñir brunir
bruño froito abruño
brúxula compás
bucear mergullar
bucio -cia murcho mucio -cia
buhardilla bufarda
buho bufo
buitre voitre
bule-bule bulebule
bullar debullar
bullicio barullo, bulicio
bulmeiro brumeiro
bulto vulto
búmeran búmerang
burbuxa burbulla
burdel bordel
burmeiro brumeiro
bursátil bolsista
burullo vurullo
búsqueda busca
buxana buxán-xá
buzo -za mergullador -ra
buzón caixa do correo

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

C ·Can[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
cabaleirosidade cortesía
cabañeiriza corte
cabaret cabaré
cabecilla cabeza, dirixente, xefe, líder
cabestrillo estribeira
cabeza de chorlito cabeza tola, cabeza de vento, cabeza torda
cabildo cabido
cabilla cavilla
cabisbaixo amoucado
cabofa cagofo
caborco cavorco
cabozo calabozo
cacarear cacarexar
cachetada losqueada
cachete losqueada
cachifo cacifo
cachifro cacifo
cachoeiro cacheiro -ra
cachondo cacheiro -ra
cactus cacto
cadaseu -súa cadanseu-súa
cadavre cadáver
cadena cadea
cadrante cuadrante
cafetal cafeal
cafetera cafeteira
caella canle quenlla
caella peixe quenlla
caer polo propio peso caer de seu, caer só, correr polo seu peso
caiada para apoiarse caxata
caír caer
cais cales
calabaza cabaza
cabouzo calabozo
caladeiro caladoiro
calamar lura
calambre cambra
calaña caste
calaveira caveira
calcáreo -a calcario -ria
calderilla solto
caleidoscopio calidoscopio
calentador quentador
calesqueira calquera
calexón ruela
calificable cualificable
calificación cualificación
calificado -da cualificado -da
calificador -ra cualificador -ra
calificar cualificar
caliza calcaria
calizo calcario
calificativo -va cualificativo -va
callejero (subst.) rueiro
callejero -ra (adx.) da rúa
callo calo
calmaría calmeiro
calofrío calafrío
calor (masc.) calor (fem)
caluroso caloroso
calzonzillos calzón
calqueira calquera
calquer calquera
camboiano camboxano
camelar engaiolar
camello camelo
camilla padiola
camilleiro -ra padioleiro -ra
campana campá
campanada badalada
campanilla campaíña
campeón -na campión, campioa
campeonato campionato
campesino campesiño
canadiña quenlla
canaleta quenlla
canalón canlón, canle
canasta canastra
canceler chanceler
canciller chanceler
cancillería chancilería
candado cadeado
candeleiro candeeiro
candión candeón
canguelo medo
cangrena gangrena
canilla canela
canónigo -ga cóengo -ga
canoso cano
cansancio cansanzo
cantamañanas tarambainas
canteiría cantería
cantinela cantilena
canuto canudo
canxe troco
canxear trocar

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cañ·Cer[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
caña augardente
cañiza caniza
cañizo canizo
cañón canón
cañonazo canonazo
cañonear canonear
cañoneiro -ra canoneiro -ra
cañoneo canoneo
cañoto canoto
capacho esporta
caparazón cuncha
capellán capelán
caperucho carapucho
caperuza caperucha
capilla capela
capitana capitán-tá
capot capó
captor, ora captador
caracola buguina
carapao xurelo
carátula cuberta
carbonilla feluxe, cisco
carbunco carbuncho
carcamal carcamán
carceeiro carcereiro
cárcel cárcere
carceleiro carcereiro
carcoma caruncho, couza
carcomecer roer
carcomento -a carunchoso
cardenal cardeal
cardenálego cardealado
cardenalato cardeakadi
cardiaco cardíaco
carenza carencia
careo acareo
cargar as tintas destacar, subliñar, facer fincapé
carepa carapa, paraza
caries carie
carilla páxina
carnet carné
carótida carótide
carraspear ter carraspeo
carraspeo carraspeira
carreteira estrada
carretera estrada
carrozaría carrocería
cartílago cartilaxe
carrillo fazula
cartaz cartel
cartílago cartilaxe
cartulina cartolina
cascanoces escachanoces
cascarrabias rabudo
casco urbano núcleo urbano
casco vello zona vella
caserío casarío
casette casete
casi case
casilla cadro, compartimento
casilleiro compartimento
casona casarón
casoupa casopa
casquillo casquete
castañar castañal
castaño castiñeiro
cásting proba
castreño castrense
catalana catalán -lá
cauce leito
cautivar cativar
cegato cegarato
celda cela
celdilla cela
cementerio cemiterio
cen da cabeza sen
cenaoria cenoria
cencia ciencia
cenefa reberete
cenicero cinceiro
ceniza cinza
centella faísca, raio
centellear escintilar
centinela sentinela
centeno centeo
ceño cello
cercanía proximidades, arredores
cercano próximo, achegado
cercelo sarcelo
cerciorarse asegurarse
cerda seda
cereixeira cerdeira
cerilla misto
cerítido -da ceritíido -da
cerne cerna
cerralleiría cerrallería
cerre cerramento, pecho
cerrollo ferrollo
cerroxo ferrollo
certidume certeza

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ces·Coi[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
cese cesamento
cetárea cetaria
chamativo -va rechamante
chambrico chambaril
champán champaña
champú xampú
chanciller chanceler
chaparrón ballón chaparrada
chapeo chapeu
chapotear chapuzar
charcutería chacinería
charol charón
chasquear estalar
chasquexo estalo
chasquido estalo
chaval rapaz
che letra cehache
chef xefe de cociña
chequeo recoñecemento
chelín xilin
chic elegante
chichón croque
chicle gomademascar
chiflado tolo
chiflar chifrar
chifle chifre
chiflo chifre
chilaba xilaba
chillar berrar
chimenea cheminea
chinero chineiro
chipirón lura
chirla ameixa pequena
chirriar renxer
chirrido renxedura
chisme conto
chivato acusón, avisador
chombo chumbo
choupo árbore chopo
chubasco chuvasco
chuleta costeleta
churume chorume
ciar cear
cibela fibela
cíclope ciclope
cigarrillo cigarro
cimborrio ciborio
cincel cicel
cinxa cinsa
cipaio sipaio
cipela erisipela
circuito circuíto
cirineo -a cireneo -a
ciruxano cirurxián
ciruxía cirurxía
cirrípide cirrípede
cirrosis cirrose
ciste quiste
ciumento celoso
ciumes celos
cizaña discordia/xoio
cizañar encirrar
cizañeiro encirrante
clavar cravar
clavixa caravilla
clavo cravo
clon clono
cloroformo cloroformio
coallar callar
cobarde covarde
cobardía covardía
cobertizo alpendre
cochinada cochada
cochinillo leitón
cochino -na cocho -cha
cocodrilo crocodilo
cóctail cóctel
codicia cobiza
codo con codo á beira de, relacionarse con, en equipo
codorniz paspallás
coengo cóengo
coerencia coherencia
coerente coherente
coete foguete
cofeito suborno
cofinanciación cofinanciamento
cofrade -da confrade -da
cofradía confraría
cogollo rebento
cogote cocote
coheredar coherdar
coiñar cuiñar
coincar cuincar
coiuntura conxuntura

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Col·Cont[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
colaboura colaboración
colabourar colaborar
colada coada
colador coador
colchete corchete
coleitor colector
coletazo rabexada
coletilla apostila/engadido
colilla cabicha
colina outeiro
colindante contiguo -gua
colindar estremar, lindar
colisionar chocar
colista derradeiro, pechacancelas
collarín colariño, colarizo
colmear alvariza
colmena colmea
colmillo cabeiro, cairo, caíño
columpiarse bambearse
columpio randeeira, bambán
comba corda
combatir combater
comboio tren
comenzar comezar
comezón comechón, desacougo
cometa papaventos
cometido función
comillas comiñas
comilona enchente
compac disc disco compacto
comparecimento comparecencia
compasión compaixón
compinche cómplice, compañeiro
componente compoñente
comprido cumprido
comprimentar cumprimentar
comprir cumprir
comulgar comungar
comunión comuñón
con creces de sobra
concebir concibir
concellal, -la concelleiro, -ra
concellalía concellaría
concerner concernir
concexal concelleiro
concretizar concretar
concurrente concorrente
concurrir concorrer
concursión concusión
concursionario -ria concusionario -ria
condear condenar
condoenza condolencia
condomiño condominio
conducción condución
conducta conduta
conductancia condutancia
conductibilidade condutibilidade
conductible condutible
conductismo condutismo
conductista condutista
conductividade condutividade
conductivo -va condutivo -va
conducto conduto
conductor -ra condutor -ra
conexeira coelleira
confite confeito
confitería confeitería
confitura confeito
conflictividade conflitividade
conflictivo -va conflitivo -va
conflicto conflito
confradía confraría
conquerer conquistar
conlevar comportar; carrexar
conmigo comigo
conocemento coñecemento
conecer coñecer
conocimento coñecemento
conquerimento conquista
conquerir conquistar, conseguir, acadar
conscencia consciencia
conscente consciente
conseguente conseguinte
conseguer conseguir
consoancia consonancia
constreito constrito
constrenxer constrinxir
constricción constrición
constrictivo -va constritivo -va
constrictor constritor -ra
construcción construción
constructivismo construtivismo
constructivo -va construtivo -va
constructor -ra construtor -ra
contado, de decontado
container colector
contedor colector
contemprar contemplar
contenedor colector
contino, de decontino
contra maestre contramestre
contradicción contradición
contradictor -ra contraditor -ra
contradictorio -ria contraditorio -ria
contrapiastra contrapilastra
contraseña contrasinal

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Conv·Cuc[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
convalescer convalecer
convalidación validación
convalidar validar
convencimento convencemento
convenencia conveniencia
convenir convir
convertimento convertemento
convertir converter
convinte conveniente
convoio tren
conxa coxa
cónxuge cónxuxe
coña broma
coñecimento coñecemento
coproducción coprodución
coquetaría coquetería
coraza coiraza
corazonada presentimento
corbata gravata
corbeta corveta
corcho cortiza
corcomerse consumirse
corcomido relado
cordaxe cordame
cornisa cornixa
corona coroa
coronar coroar
corondollo colondrollo
coronilla curuto
corrada currada
corral curral
correspondiente correspondente
corresponsal correspondente
correveidile contiñeiro
correxir corrixir
corrumpir corromper
cortafogos devasa
cortapisa atranco
cortesano, -a cortesán
corteza cortiza
coruto curuto
coruxa curuxa
cosecha colleita
cosechadora colleitadora
cosechar colleitar
cosecheiro, -ra colleiteiro, -ra
cosquillas cóxegas
costar custar
coste custo
costilleta costeleta
costoso, -a custoso
costrenxer constrinxir
cote, de decote
cotío, a acotío
cotío, de decotío
coto (de caza) couto
cotorra papagaio
craneal cranial, craniano, -na
cráneo cranio
craraboia claraboia
crarexar clarexar
cravel caravel
craveliña caraveliña
crecimento crecemento
creer crer
creencia crenza
crepe filloa
cresta crista
cretacio cretáceo
crícket críquet
criollo, -lla crioulo, -la
crisis crise
cristiano, -a cristián
croquis esbozo
cru enfermidade crup
cruce cruzamento
crucigrama encrucillado
crudeza crueza
crudo, -da cru, crúa
cruxir renxer, rinchar
cu letra que
cuaderna caderna
cuaderno caderno
cuadra corte
cuadrado cadrado
cuádruple cuádruplo -pla
cualidade calidade
cuallar callar
cuaño caño, coaño
cuantía contía, importe
cuartana cuartá
cuasidelicto cuasidelito
cuatri- cuadri-
cuatr(i/o) cuadr(i/o)
cuaxar callar
cubilete gobelete
cucaracha cascuda
cuchichear moumear
cuchila coitela
cuchilo coitelo
cuclillas crequenas
cucurucho cornete

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Cui·Cux[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
cuidado coidado
cuidar coidar
cuita coita
culebra cobra
culeiro coleiro
cupo cota
culmen cumio
cumpleanos aniversario
cumplimentar cumprimentar
cumplir cumprir
cuna berce
cuota cota
curdo -do kurdo -da
curricán -na corricán -na
currículum currículo
cursi ridículo
cursillo curso
cutis cute
cutrillón cotellón
cutuluvía cotovía
cuxillo coxillo

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

D ·Di[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
danos e prexuízos danos e perdas
daquelo daquilo
debalar devalar
debecer devecer
deborcar debrocar
deboucar demoucar
decir dicir
decomisar comisar
decomiso comiso
deducción dedución
deductivo -va dedutivo -va
delantal mandil
delicto delito
delictuoso -sa delituoso -sa
demais demasiado máis, de
demisión dimisión
demisionario -ria dimisionario -ria
demitir dimitir
depositaría caixa xeral de depósitos, tesourería
derrabar desrabar
derrame derramocerebral
derrame derramo cerebral
desagüe sumidoiro, augueiro, desaugadoiro
desahuciar desafiuzar
desahucio desafiuzamento
desarrollar desenvolver
desavogoso -sa desavegoso-sa
descalabro desfeita
descalificación descualificación
descalificador -ra descualificador -ra
descalificar descualificar
desconxurar esconxurar
desconxuro esconxuro
descornar escornar
descripción descrición
descriptible descritible
descriptivo -va descritivo -va
descubillar desacubillar
descubremento descubrimento
desdicha desgracia, desventura
desechar desbotar
desecho refugallo, restrollo
desembrullar desenvurullar
desenrollar desenrolar
desentrenado -da desadestrado -da
desenvolvimento desenvolvemento
desfollar esfollar
desglosar desagregar
desgracia desgraza
deshauciar desafiuzar
deslizar sobre unha superficie esvarar
deslumbrar cegar/fascinar
desmiuzar esmiuzar
desnudar espir
desnudo -da espido-da
deso diso
desobstrucción desobstrución
desordear desordenar
despacio amodo, de vagar, paseniño
despegar unha aeronave angalar/levantar voo
despeñadeiro precipicio, cavorco, barranco
desperfecto estrago
despertar espertar
desperto -ta esperto -ta
despiadado -da desapiadado -da
desplazar (se) desprazar (se)
desplegar despregar
despreciar desprezar
desprecio desprezo
desprevenido -da desprevido -da
desto disto
destrozar esnaquizar
destrucción destrución
destructible destrutible
destructivo -va destrutivo -va
destructor -ra destrutor -ra
desvaer esvaecer
desván faio, faiado
desvantaxa desvantaxe
detentar deter/manter
deterxir deterxer
deuda débeda
devaluar desvalorizar
diada díade
dibuxar debuxar
dibuxo debuxo
dicer dicir
diccionario dicionario
diccionarista dicionarista
dictado ditado
dictador -ra ditador -ra
dictadura ditadura
dictáfono ditáfono
dictame ditame
dictaminar ditaminar
dictar ditar
dictatorial ditatorial
diesel diésel
diezmo décimo
diferencia diferenza
difunto defunto
dil prep.+pron. del
dimitir demitir
dinosaurio dinosauro
dintel lintel
diócesis diócese
diptongo ditongo
diputación deputación
diputado -da deputado -da
direito -ta dereito -ta
disconforme desconforme
discontinuidade descontinuidade
discontinuo -nua descontinuo -nua
disculpar desculpar
discurrir discorrer
diseñar deseñar
diseño deseño
disfrutar gozar
disgustar desgustar
disgusto desgusto
disminución diminución
disminuído -da diminuído -da
disminuír diminuír
disparate despropósito, desatino
diurno -na diúrno -na
divinidade divindade

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Do·Du[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
combate duelo
donar doar
doctorado doutoramento
doctoral doutoral
doctrina doutrina
donación doazón
donar doar
doña dona
dóping dopaxe (s.f)
dormir durmir
dos correntes do ... que andamos
dosis dose
doutorado doutoramento
duda dúbida
dudar dubidar
dulce doce

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

E ·End[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
ebullición ebulición
edade idade
educazón educación
efeitividade efectividade
efímero efémero
eiacular exacular
eiquí aquí
eis velaí
eixo eixe
elabourar elaborar
electrodo eléctrodo
eleición elección
eleito electo
eleitor elector
eleitorado electorado
elexir elixir
elle eledobre
elmo helmo
embadurnar enzoufar
embalsar encorar
embalse encoro
embaucar engaiolar
embear envear
embelesar enfeitizar
embellecer embelecer
embestir turrar, arremeter
embolado engano
emborca, á envorca, á
emborcadura envorcadura
emborcalladas, ás envorcalladas, ás
emborcallar envorcallar
emborcar envorcar
emborco envorco
emborronar esborranchar
embrollo envurullo
embrullada envurullada
embrullar envurullar
embrullo envurullo
embruxo meigallo
embudo embude, funil
emburullada envurullada
emburullar envurullar
emburullo envurullo
embuzar embozar
embuzo embozo
emerxir emerxer
empalagar repugnar
empalagoso, -a repugnante
empañado, -a embazado
empañar embazar
emparexado -a emparellado -a
empecinado -a teimudo
empeine empeña
emperifollado -a emperiquitado
emplazar emprazar
emplazamento emprazamento
empleado -da empregado -da
emplear empregar
empleo emprego
empola ampola
empolar ampolar
empollar chapar
empolvar empoar
empotrado encaixado
empuxe pulo
en aras de a prol de
en base a con base en
en consideración a tendo en conta
en entredito poñer poñer en cuestión, en dúbida
en modo algún de ningún xeito
en orde a co fin de
en tea de xuízo en cuestión, en dúbida
enamorado -a namorado -a
enamorar namorar
enano anano
enarbolar enarborar
enardecer acender
enaxenación alleamento
enaxenar allear
encaixoar encaixar
encaixoamento encaixe
encanastar encanastrar
encandilar engaiolar
encañar encanar
encañecer encanecer
encañonar encarar
encaramar empolicar
encarantoñar enmascarar
encarcelar encarcerar
encartoar acartoar
encasillar encadrar
encasquillar atrancar
encauzamento canalización
encauzar canalizar, encarreirar
encauzar encamiñar
encender acender
encía enxiva
encistar enquistar
enclenque feble
encontronazo encontrón
encrucixada encrucillada
encuadrar encadrar
encuesta enquisa, sondaxe
encuestar enquisar, sondar
encumbrar elevar, gabar
endeble feble
endecasílabo -ba hendecasílabo-ba
endemoniado endemoñado
endeudar endebedar
endez éndez
endocrino, -na endócrino, -na
endulzar adozar

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ene·Esc[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
enea- ennea-
enemigar agoniar
enemigo -ga inimigo-ga
enemistade inimizade
enfermedade enfermidade
enflaquecer enfraquecer
enfoscar enfuscar
enfrentamento enfrontamento
enfrentar enfrontar
enfriamento arrefriamento
enfriar arrefriar, arrefecer
enfurruñar enfadar
engader engadir
engadidura engadido
engañar enganar
engatusar engaiolar
engranar engrenar
engranaxe engrenaxe
engrasar engraxar
engrído fachendoso
engullir engulir
enliar enlear
enmenda emenda
enmendar emendar
ennadir unir
enoxar anoxar
enoxo anoxo
enquistar encistar
enrexar enreixar
enroxecer arrubiar, rixar, ruborizarse
ensaladilla ensalada rusa
ensalzar enxalzar
ensangrentar ensanguentar
ensañamento asañamento
ensañarse asañarse
ensemismar ensimesmar
enseña insignia
enseñanza ensinanza
enseñar ensinar
enseres aveños, útiles, aparellos
ensaillar enselar
ensiñar ensinar
ensoación soño
ensoñar soñar
ensordecer enxordar
ensuxar ensuciar
entablamento entaboamento
entablar unha acción iniciar, comezar
entablar emprender
enteirado informado
enteirarse decatarse, informarse
entereza enteireza
entendimento entendemento
enternecer entenrecer
entonado elevado, fachendoso
entonar entoar
entonces entón
entorno contorno
entorto torto
entorto agravio
entoxar antollar
entoxo antollo
entrecello cello
entrecot entrecosto
entremezclar mesturar
entrenador -ra adestrador -ra
entrenamento adestramento
entrenar adestrar
entresixos reviravoltas
entresuelo entrechán
entretanto entre tanto
entretenimento entretemento
entrometer entremeter
entrometido -da entremetido -da
envenenamento envelenamento
envenenar envelenar
envestida turrada
envidia envexa
enviudar enviuvar
enxabonar enxaboar
enxabroar enxaboar
enxaular engaiolar
enxuizamento procesamento
enxuizamento xuízo
enxuiciar xulgar
enxuto enxoito
enzarramado -da enzamarrado -da
épodo epodo
epidermis epiderme
epopeia epopea
equis xe
erizo ourizo
ermita ermida
ermitan -a ermitán -tá
ermitaño ermitán
erogación errogación
erogar errogar
esbeltez esvelteza
esbelto -ta esvelto-ta
esblancuxado esbrancuxado
escabechina desfeita
escalabrar romper a cabeza, danar
escalafón escala
escalafrío calafrío
escalofriante arrepiante
escalón chanzo
escalonar graduar
escarabellar escaravellar
escarabello escaravello
escarcelar excarcerar
escarcha xeada
escarno escarnio
escasez escaseza
escea escena
esceario escenario
escilorrínido -da esciliorrínido-da
esclavista escravista
esclavitude escravitude
esclavo escravo
escoba de varrer vasoira
escocedura proído, rozadura
escocer proer, entrecocerse
escoleria dique
escombrar rebar
escombreira vertedoiro
escombro entullo, rebo
escomenzar comezar
escomulgar excomungar
escomunión excomuñón
escondite escondedoiro
escoñar escarallar
escoria escoura
escorredizo escorregadizo
escorrepratos escorredoiro
escorrir escorrer
escotilla zapón
escotillón trapela
escozor proído
escrarecer esclarecer
escravina esclavina
escribano -na escribán -bá
escribinte escribente
escuartizar despezar
escuchimizado escuálido
escueto, -ta conciso, -sa
escupir cuspir
escupitaxo esgarro
escurridizo escorregadizo
escurrir escorrer

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ese·Ex[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
eséxese esexese, exexese
eséxeta esexeta, exexeta
esguince escordadura
eslabón elo
eslavona eslavón, eslavoa
esmirriado esmirrado
eso iso
espabilado espelido
espachurrar esmagar
espaciador -ra espazador-ra
espaciamento espazamento
espaciar espazar
espacio espazo
espacioso -sa espazoso-sa
espalda costas
espaldeira espaleira
esparcir esparexer
espazal espacial
espeluznate arrepiante
esperrear espirrar
espesor espesura
espesume espesura
espinilla espiña
espíritu espírito
espolón esporón
esprimir espremer
espulgar as castañas, un óso esburgar
esquecimento esquecemento
esquela necrolóxica
estadística estatística
estatista estadista
esternón esterno
este leste
estensión extensión
estercolar estercar
esto isto
estofado estufado
estofar estufar
estomápodo -da estomatópodo-da
estornudar espirrar
estranar estrañar
estraneza estrañeza
estreñimento estrinximento
estribación contraforte
estricto -ta estrito-ta
estropaxo estropallo
estructura estrutura
estructuración estruturación
estructural estrutural
estructuralismo estruturalismo
estructuralista estruturalista
estructurar estruturar
estudiado -da estudado-da
estudiante estudante
estudiantil estudantil
estudiantina estudantina
estudiar estudar
estudioso -sa estudoso-sa
estudo lugar estudio
estratega estratego
estrenar estrear
estrés tensión
estropear estragar
evaluación avaliación
evaluar avaliar
esveltez esvelteza
evaluación avaliación
evaluar avaliar
examen exame
exangüe exsangüe
excavar escavar
exixencia esixencia
exixir esixir
expedente expediente
extender estender
extendido estendido
extranxeiro estranxeiro
extrañar estrañar
extraño, -ña estraño, -ña
extrema dunha propiedade estrema
extremar unha propiedade estremar

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

F ·Fl[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
faculdade facultade
fagocitosis fagocitose
faladuría leria
falda faldra
faldón faldrón
fallar faiar
fallar ditaminar
fallido errado
falsedade falsidade
fanfarria fanfarra
fanfarrón -na fanfurriñeiro -ra
fanfarronada fanfurriñada
fango lama
fangoso lamacento
fantaseador -ora fantasioso -a
fantasear fantasiar
farola farol
farra troula
farrago fargallada
farún ferún
fastidio fastío
fastidioso molesto
fastuaosidade fastosidade
fastuoso fastoso
fausto fasto
faterna fraterna
favela chabola
favorecente favorecedor
faxo feixe
faz face
fabilla fibela
feed-back retroacción/retroalimentación
fecha data
fechar datar
fechoría falcatruada
fefacente fidedigno
fehaciente fidedigno
feligrés, -sa fregués, -sa
femenino, -na feminino, -na
fémina muller
fendimento fenda
ferry transbordador
fervescente efervescente
ferviente fervente
festidiar enfastiar
fevilla fibela
fiambre friame
fiambreira friameira
fición ficción
figurín figurino
filactera filactero
filarmonía filharmonía
filarmónico -ca filharmónico-ca
film filme
finaciación financiamento
financieiro financeiro
finca leira, predio, propiedade
finca predio, leira
finiquitar liquidar
finxemento finximento
firente ferinte
fisípedo -da fisípede
fisonomía fisionomía
fitoplancton fitoplancto
flaco, -a fraco
flambeante flamexante
flambear flamexar
flamear flamexar
flauta frauta
flautista frautista
flecha frecha
flechazo frechada
fleco floco
flema flegma
flemón flegmón
flequillo perrera
fletar fretar
flete frete
fleuma flegma
fleumático flegmático
fleumón flegmón
fleuxibre flexible
flipar abraiar
florescer florecer
floresta fraga
floristería florería
floritura floreo
flota frota
floxear afrouxar
floxeira debilidade
floxo -xa frouxo -xa
fluctuación flutuación
fluctuante flutuante
fluctuar flutuar
fluor flúor

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Fg·Fu[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
fogoeiro -ra fogueiro -ra
fogoneiro -ra fogueiro-ra
fogonazo luzada
fogoneiro fogueiro
folgazaneiría folgazanería
follón barullo
fondeo fondeadura
fontaneiría fontanería
foraxido fuxido, bandoleiro
forcexeo forcexo
forcexón arrepuxón
forcexudo forzudo
formigueo formigo
forquilla forquita
fortecer fortalecer
fornear enfornar
fornillo fornelo, fogón, queimador
fosco -ca fusco-ca
fotoconductor -ra fotocondutor-ra
fotografiar fotografar
fotosíntesis fotosíntese
foulard fular
frack frac
fracucho, -a fraco
fragancia fragrancia
frai frei
fraile frade
frambuesa framboesa
franciscán, -ana franciscano
francmason -na fracmasón, francmasoa
francona francón, francoa
franela flanela
franquicia franquía
fregado enredo
freír fritir
frenado freada
frenar frear
freno freo
frente fronte
fresa amorodo, morote (froita), fresa (máquina)
fresal amorodeira
fresno freixo
frisona frisón, frisoa
fritango fritada
froital froiteiro
froitecer frutificar
froiticultor fruticultor
froitífero frutífero
fronterizo fronteirizo
frontespicio frontispicio
frotar flotar
froxear afrouxar
frunce pregado
fruncir engurrar, pregar
fructicoso -sa fruticoso -sa
fructicultor -ra fruticultor -ra
fructicultura fruticultura
fructidor frutidor
fructífero -ra frutífero-ra
fructificación frutificación
fructificante frutificante
fructificar frutificar
fructosa frutosa
fructuoso -sa frutuoso-sa
fruncir engurrar/pregar
fruta froita
frutal froiteiro, -ra
fruteiro froiteiro
frutería froitería
fruto froito
fuciño fociño
fugado, -a fuxido
fugar (se) fuxir
fulxenza fulgor
fumo fume
funámbolo funámbulo
funambulista funámbulo
fundir afundir
furruxe ferruxe
fustigación fustrigación
fustigador fustrigador
fustigar fustrigar
fuxidoiro fuxidío
fuxidor, -ora fuxidío

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

G .Gy[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
gabacho -cha de Francia gavacho-cha
gabardiña gabardina
gábea gabia
gabela atado ou conxunto gavela
gabilán gabián
gado gando
gafas lentes
gaguear gaguexar
galantaría galantería
galápago sapoconcho
galardonar galardoar
galaria galería
galeiría galería
galillo úvula
galiñáceo galináceo
gallope galope
galoupar galopar
galpón alpendre, pendello, alboio
gama gamma
gamado, -da gammado, -da
gamberrada canallada
gamberrismo vandalismo
gamberro vándalo
ganadeiro -ra gandeiro -ra
ganadeiría gandería
ganadería gandería
ganado gando
ganchillo gancho
gandeiría gandería
gandra gándara
gandul gandulo
gangoso narnexo
gaña gana
gañancia ganancia
gañote garneato
garabanzo garavanzo
gardiana gardián-diá
garantizar garantir
garbanzo garavanzo
garabatear esborranchar
garantizar garantir
garbanzo garavanzo
gardabarros gardalama
gardaespaldas gardacostas
gardeiría gardería
garfio garfo
gárgara gargarexo
garnición gornición
garrapata carracho, carracha
gaseoducto gasoduto
gaseosa gasosa
gaseoso, -sa gasoso, -sa
gascona gascón, gascoa
gasoducto gasoduto
gasoil gasóleo
gávea gabia
gavear gabear
gaveta gabeta
gavilán gabián
gavilla gavela
gaviota gaivota
gazapo cazapo
gaznate garneato
gazpachada galdrumada
gazpacho gaspacho
geisha gueixa
gen xene
gimnasia ximnasia
gincana xincana
gladiolo gladíolo
glamour encanto
gluc- glúcido, glucosa... glic-
gluten glute
goarecer gorecer
goce gozo
goldra ampola da pel bóldrega
golfo pillabán
golo goro
golondrín alfóndega
golondrina andoriña
golosía cobiza
golosina lambetada
goloso, -a lambón
gomitar vomitar
gómito vómito
gonococcia gonococia
gorgullar gurgullar
gorrón, -ona chupón
governo goberno
grabación gravación
grabar gravar
gracia graza
gracias grazas
grada chanzo, reixa, bancada
graderío bancadas
grado medida grao
granar engraiar
grandullón, -ona mangallón, -ona
granicela gradicela
granizo sarabia, pedra
grano gran
granudo graúdo
grao de cereal gran
grapa grampa
grapadora grampadora
grapar grampar
grasa graxa
grasento -ta graxento -ta
graso -sa graxento -ta
gravamen gravame
gravedade gravidade
gravilla grava
graxea pastilla
graznar grallar
graznido grallo
grazoso -sa gracioso-sa
grei grea
gresca lea
grial graal
grifo de auga billa
grifo mitolóxico grifón
grillo grilo
grinalda grilanda
grisáceo -a agrisado-da
grisona grisón, grisoa
griterío balbordo
grulla grúa/grou
guadaña gadaña
guarismo algarismo
guasa mofa
guasón bromista
gubernabilidade gobernabilidade
gubernamental gobernamental
guéiser geyser
guelfo -fa belfo-fa
guindilla pemento
guisante chícharo
guiñar chiscar
guiñol monicreque
guirnalda grilanda
guisante chícharo
gurrumias gurrumías
gynkana xincana

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

H .Hu[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
habaneira habanera
habida conta tendo en conta
hachemí haxemita
hachemita haxemita
hachuela desaparafusador
hacia cara a
hacienda facenda
hada fada
haia faia
halago afago
hall vestíbulo
hallazgo achado
hánster hámster
harem harén
harpa arpa
hastiar enfastiar
hastiar fastío
hastra ata
haver haber
hazaña fazaña
hebreu, -ea hebreo
heces feces
hechizo feitizo
helado xeado
helar xear
helo xeo
hematí hemacia
hepatitis hepatite
herbaboa hortelá
herbazal herbal
herbolario, -a herborista
herbolario herboristería
herboleiro, -a herborista
herboleiro herboristería
herciano -na herciniano-na
heredar herdar
heredeiro herdeiro
herencia herdanza
hermandade irmandade
héroe heroe
hervor fervedura
hiel fel
hielo xeo
hierarca xerarca
hieróglifo xeróglifo
hilván ganduxo
hilvanar ganduxar
hilvanar enfiar
hinchar inchar
hipérbaton hipérbato
hipérbola hipérbole
hipercloridria hiperclorhidria
hipermétrope hipermetrope
hipocloridria hipoclorhidria
hipocresía hipocrisía
hippie hippy
hito fito
hirto -ta irto-ta
hojalata folla de lata
hojaldre follado
hola ola
homaxe homenaxe
hombro ombro, ombreiro
homía homada
homóplato omoplata (s.f)
hongo fungo
hongo cogomelo
horca forca
horchata orchata
horma forma
hormigón formigón
hormigonera formigoneira
horquilla galla
horquilla pinza
hortelano hortelán
hortera charramangueiro
hosco fusco
hoso óso
hosquedade aspereza
hosteleiro hostaleiro
hostigamento fustrigación
hostigar fustrigar
hourizonte horizonte
hueco oco
huelga folga
huella pegada, pisada, marca
huérfano orfo
hueste hoste
humán, -á humano, -na
hume alume
humedade humidade
húmedo húmido
húmero úmero
huracán furacán
huraño túzaro
hurón furón

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

I ·Iz[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
íbero, -ra ibero, -ra
ibicenco eivisenco
ibicense eivisenco
icono icona
ideia idea
idoiro doiro
idus idos
iegua egua
ielmo helmo
ielo xeo
ieso xeso
iema xema
igar iguar
iglexa igrexa
iguala avinza
il pron. el
ila pron. ela
ilustrazón ilustración
imaxen imaxe
imbar enviar
impacencia impaciencia
impacentar impacientar
impacente impaciente
impago non-pagamento
imperecedeiro imperecedoiro
impetigo impetixe
ímpetu ímpeto
imponente impoñente
imprantar implantar
imprecazón imprecación
imprensa imprenta
impresioar impresionar
improductividade improdutividade
improductivo -va improdutivo-va
impronta sinal
inagotable inesgotable
inapazable inaprazable
inalámbrico sen fíos
inasequible inaccesible, inalcanzable
incalificable incualificable
incertidume incerteza
inchenta enchente
incienso incenso
inclemenza inclemencia
inclusa hospicio
inconcebible inconcibible
inconvinte inconveniente
incordiar molestar
incordio encordio
incorrexible incorrixible
increíble incrible
incurrir incorrer
indecenza indecencia
indescriptible indescritible
indestructibilidade indestrutibilidade
indestructible indestrutible
indiferencia indiferenza
indochino indochinés
indostano -na hindustano -na
inducción indución
inductancia indutancia
inductivo -va indutivo -va
inductor -ra indutor-ra
indudable indubidable
inelexibilidade inelixibilidade
inelexible inelixible
ineluctable inelutable
infabilidade infalibilidade
infinido, -a infindo
inflinxir inflixir
influenciar influír
influínte influente
infraestructura infraestrutura
infrar inflar
infrarroxo infravermello
infrasonido infrasón
infructífero -ra infrutífero -ra
infructuoso -sa infrutuoso -sa
infruxo influxo
ingla ingua
ingle ingua
inglete bispel
ingredente ingrediente
ingoa ingua
ininterumpido ininterrompido
inmaduro, -a inmaturo
inmiscuír inmiscir
inolvidable inesquecible
insano, -a insán
inscripción inscrición
insertar inserir
insobornable insubornable, insubornábel
insofrible insufrible
instrucción instrución
instructivo -va instrutivo-va
instructor -ra instrutor -ra
ínsula insua
insumerxible insomerxible
insumisión insubmisión
insumiso -sa insubmiso -sa
intentona tentativa
interdicción interdición
interdicto interdito
interdisciplinar interdisciplinario
interés por algo interese
interés bancario rédito
interfaz interface
interferenza interferencia
interlínea entreliña
interlinear entreliñar
interrumpir interromper
intertrigo intertrixe
intervenir intervir
interviniente interveniente
intervinte interveniente
interview entrevista
intradós intradorso
intrincado -da intricado -da
intrincar intricar
introducción introdución
introductivo -va introdutivo -va
introductor -ra introdutor-ra
introductorio -ria introdutorio -ria
inversión de capital investimento
inversionista investidor
inversor de capital investidor
invertir dar a volta inverter
invertir capital investir
inxel sinxelo-la
inxenieiro, -ra enxeñeiro
inxeniería enxeñería
inxenio enxeño
inxerir unha planta enxerir
inxertar enxertar
inxerto enxerto
inxusticia inxustiza
iota xota
irrevocablemente irrevogablemente
irreductabilidade irredutibilidade
irreductible irredutible
irremprazable insubstituíble
irrumpir irromper
isla illa
isleño insular
isleta illote
islote illote
ista esta
iudo judo
iudoca judoka
iugular xugular
iustaposición xustaposición
iustapoñer xustapoñer
izquierdo, -da esquerdo, -da

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

J[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
jarana esmorga
jarcha carxa, kharxa
jeans vaqueiro
jeta cara (rostro)
jota baile xota
jota letra iota

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

K[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
kárstico, -ca cárstico, -ca
keroseno queroseno
kermesse quermese
kilo- (kilo, kilocaloría, kilómetro, kilovoltio...) quilo (quilo, quilocaloría, quilómetro, quilovoltio...)
kuwaitiano, -a kuwaití

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

L[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
laberinto labirinto
ladilla pato/piollo
ladrona ladrón, ladroa/ladra
lanzoá lanzoa
lápiz lapis
lapona de Laponia lapón, lapoa
larchán -na lerchán-na
laricar latricar
larmeiro -ra solermeiro-ra
lavavaixelas lavalouza
leona león, leoa
letona letón, letoa
levadura lévedo
lexía lixivia
libreta caderno/cartilla(deaforros)
licencia licenza
licuefación licuefacción
lidia lida
lidiador -ra lidador-ra
lidiar lidar
limonada limoada
linterna lanterna
lío lea
lixivación lixiviación
llanta lamia
llerga legra
loiro -ra louro-ra
loro ave papagaio
loxia de fracmasóns loxa
luctuoso -sa lutuoso-sa

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

M[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
macadam macádam
machihembrar agargalar
macroestructura macroestrutura
madastra madrasta
magnetostricción magnetostrición
maiorazo -za morgado-da
maiordomo mordomo
maitíns matíns, matinas
malquerencia malquerenza
manada manda
mango froita manga
manillar guiador
maniobra manobra
maniobrar manobrar
maniquí manequín
manosear apalpar, sobar
mantenta, a mantenta, á
maquear maquiar
marafallada marfallada
maravedí marabedí
maravilla marabilla
maravilloso -sa marabilloso-sa
marchitar murchar
mariguana marihuana
mariposa bolboreta
martín pescador picapeixe
masona masón, masoa
mástil mastro
mazmorra alxube
mecenazgo mecenado
mecer mexer
médula medula
meixarigo neixarigo
menchevique menxevique
menestra minestra
mentar amentar
mercader mercador-ra
mercadería mercadoría
merino cargo meiriño
merino -na ovella meiriño
merma mingua
mermar minguar
mermelada marmelada
meruxa muruxa
merzaría mercería
mezquiño -ña mesquiño-ña
mezquita mesquita
micra micron
microestructura microestrutura
microfaradio microfarad
milano miñato
mildeu mera
miligacha limacha
millor mellor
milpéndora ouriolo
mimo aceno, actitude meco
mimoso -sa mecoso-sa
minuteiro agulla dos minutos
mirilla míllara
miruxa muruxa
misil mísil
mitade metade
mixiricar mexericar
mixiricas mexericas
mixiriqueiro -ra mexeriqueiro-ra
mocarte bocarte
modelado modelaxe
modo, a pouco a pouco amodo
moíño muíño
mole brando mol
monolito monólito
morango amorodo
mordiscar adentar
mordisco dentada
morillo trasfogueiro
mormona mormón, mormoa
mota mouta
mote alcume
muiño muíño
mulo macho/mula
murciélago morcego
murriñada morriñada
musgo mofo
musulmana musulmán-má

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

N[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
nacencia nacenza
ñame iñame
naquelo naquilo
natilla crema
naxarigo neixarigo
neón neon
neso niso
nesto nisto
neuma pneuma
neumático pneumático
neumonía pneumonía
néveda nébeda
nido niño
nipona nipón, nipoa
niqui camiseta (depunto)
nitzschiano -na nietzschiano-na
nogal nogueira
nómada nómade
ñoño apoucado/melindroso
noraboa parabén
novicio -cia novizo-za

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

O[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
obertura abertura
obispado bispado
obispo bispo
obscuridade escuridade
obscuro -ra escuro-ra
obstrucción obstrución
obstruccionismo obstrucionismo
obstruccionista obstrucionista
obstructivo -va obstrutivo-va
obxetar obxectar
oca ave ganso-sa
odometría hodometría
odómetro hodómetro
ola onda
oleoducto oleoduto
oler ulir, cheirar
olvidar esquecer
olvido esquecemento
onomatopeia onomatopea
ordear ordenar
orden orde
ordeñar muxidoira
orfebre ourive
orilla beira
orina ouriños
orquesta orquestra
orvallo orballo
ostentar un cargo ocupar
otomano -na otomán-má
ourilucente aurilucente
oviducto oviduto
ovillo nobelo
oxal ollal
oxidorreducción oxidorredución

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

P[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
padastro padrasto
palanca panca
palangana almofía
palear padexar
pao pau
paoferro pauferro
paolo -la paiolo-la
párrafo parágrafo
patagona patagón, patagoa
patrona patrón, patroa
patronato padroado
peatón peón
peatonal peonil
pechina pendente
peinar peitear
pelexo pelello
pelícano pelicano
pelusa peluxe
pelvis pelve
pepino cogombro
percutor percusor
pérola perla
persoalidade personalidade
persona persoa
perxudicar prexudicar/danar
pescozada covachada
petroglifo petróglifo
petrucio patrucio
piada peada
picapao picapau
picazón comechón
pichón pombiño
pilar piar
píldora medicamento pílula
pilón pío
pimento pemento
pimentón pemento (moído, enpó)
pinzón pimpín
pirlón dunha bisagra porlón
pisapapeis calcapapeis
pitorro biquela, biquelo
pizarra lousa/encerado
plaga praga
plantexamento formulación
plantexar formular
pleistoceno -na plistoceno-na
pleito preito
plomo chumbo
plumón penuxe
poa poia
pócima apócema
podenco -ca podengo-ga
poia por un produto poxa
polen pole
polichinela pulchinelo
polilla couza
polizón -na polisón, polisoa
polrón porlón
ponencia relatorio
ponente relator-ra
porche soportal
portazgo portádego
poseedor -ra posuidor-ra
postema apostema
postor -ra ofertante
postración prostración
postrar prostrar
postre sobremesa
potro -tra poldro-dra
prancha para a roupa ferrodepasar
pranchador -ra pasador -ra, pasador -ra de ferro
pranchar pasaroferro
pranta planta
prantar plantar
pratino platino
precio prezo
preconcebido -da preconcibido -da
predicción predición
prenda peñor/peza (de roupa)
prendar peñorar/namorar
presencia presenza
presenzar presenciar
presionar premer
prevenido -da prevido-da
prevenir previr
primaveira primavera
pro beneficio prol
producción produción
productividade produtividade
productivo -va produtivo -va
producto produto
productor -ra produtor -ra
proel proeiro-ra
promedio media
pronosticar prognosticar
pronóstico prognóstico
prorratear ratear
prosopopeia prosopopea
proveedor -ra provedor -ra
pruído proído
psicoanálise psicanálise
psicoanalista psicanalista
psicoanalizar psicanalizar
pubertade puberdade
pulpo polbo
purín xurro, zurro

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Q[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
queila queira
queixoto coxote
quenqueira quenquera
querencia querenza
quirúrxico -ca cirúrxico -ca

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

R[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
rábano ravo
racha de vento refacho
racimo acio
ráido -da raído -da
ranura rañura
rape peixesapo
rapé dunha rede repé
rapsoda rapsodo
raquis raque
raseiro rapadoira
rasgo trazo, risco
reacio -cia remiso -sa
realengo -ga reguengo -ga
rearme rearmamento
rebaño rabaño
reboldá rebordá
recelar recear
recelo ovella roxelo
recelo sentimento receo
receloso -sa receoso -sa
receso -sa un alimento reseso -sa
receta receita
rechear reencher
recluta recruta
reclutar recrutar
reconducción recondución
reconstrucción reconstrución
reconstructivo -va reconstrutivo -va
reconstructor -ra reconstrutor -ra
récord marca
recrudescer recruar
rector -ra reitor -ra
rectorado reitorado
rectoral reitoral
rectoría reitoría
reducción redución
reduccionismo reducionismo
reductase redutase
reductibilidade redutibilidade
reductible redutible
reducto reduto
reductor -ra redutor -ra
reemprazar substituír
reemprazo substitución
reestructuración reestruturación
reestructurar reestruturar
reflexar reflectir
refol redefol
refriado -da arrefriado -da
refriar arrefriar
regadeira recipiente regador
regaliz regalicia
regandixa fenda, regaña
regate deporte caneo
regatear deporte canear
rehén refén
reigaña raigaña
relámpago lóstrego
reló reloxo
reluctancia relutancia
remaquear remaquiar
remite remitente
renacencia renacenza
rendixa fenda, regaña
reollo, de esguello, de
repelús arreguizo
reproducción reprodución
reproductivo -va reprodutivo -va
reproductor -ra reprodutor -ra
reptil réptil
resfriado -da arrefriado -da
resfriar arrefriar
resguardo resgardo
resoancia resonancia
restricción restrición
restrictivo -va restritivo -va
resume resumo
resurxir rexurdir
retraducción retradución
retrasar atrasar
retraso atraso
revancha desquite
reventar rebentar
revoldaina rebuldaina
ribete reberete
ricino rícino
rincón recuncho, recanto
rocío rosada, orballo
romeo romeu
ronco -ca son rouco -ca
ronqueira rouquén
roturar cavar
rufiana rufián-fiá
rutinario -ra rutineiro -ra

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

S[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
sábana saba
sabañón frieira
sable arma sabre
sacacorchos sacarrollas
sacristana sacristán-tá
salvoconducto salvoconduto
sancristana sancristán -tá
sartén tixola
savia zume
saxona saxón, saxoa
seba ceba
secano secaño
secta seita
seducción sedución
seductor -ra sedutor -ra
seglar segrar
seguida, de deseguida
seguida, en enseguida
seguido, de deseguido
según segundo
seitario -ria sectario -ria
seiva zume
semiconductor -ra semicondutor -ra
semivocal semivogal
semivogálico -ca semivocálico -ca
sentencia sentenza
sentenzar sentenciar
séptimo -ma sétimo -ma
sereo -a sereno -na
serrín serradura
serro cerro
servicial servizal
servicio servizo
silla para montar a cabalo sela
silla para sentarse cadeira
sillaría cadeirado
sillería cadeirado
sillón cadeiradebrazos
sintoísmo xintoísmo
sintoísta xintoísta
sipela erisipela
sobornar subornar
soborno suborno
sobreprecio sobreprezo
sobreproducción sobreprodución
socarronaría retranca
socarronería retranca
sofocación sufocación
sofocante sufocante
sofocar sufocar
solar terreo soar
sonambulismo somnambulismo
sonámbulo -la somnámbulo -la
sonido son
soriase psoríase
soso -sa eslamiado -da
sostenido díese
stress tensión, estrés
subasta subhasta
subastar subhastar
subproducto subproduto
substraendo subtraendo
substraer subtraer
sumerxir somerxer
suministrador -ra subministrador -ra
suministrar subministrar
suministro subministración/provisións
sumisión submisión
sumiso -sa submiso-sa
superconductividade supercondutividade
superconductor -raD supercondutor -ra
superestructura superestrutura
superproducción superprodución
surxir xurdir
suxeitivar subxectivar
suxeitivo -va subxectivo -va
suxerencia suxestión, proposta

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

T[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
taba chuca
taburete banqueta, tallo, meso
tachola chatola
tachonar chatolar
tal vez talvez
tambalear cambalear
tambaleo cambaleo
tamiz baruto, bortel
tanda quenda, serie, vez
tantear tentear
tanto en deporte punto
tarta torta
tartrato tartarato
tasa taxa
taza cunca
tenedor garfo
terciá terzá
terciar terzar
tercio -cia terzo-za
terciopelo veludo
terco -ca testalán-na, testán -na
terno -na fresco, novo tenro -ra
tétrada tétrade
teutona teutón, teutoa
tilo tileiro
timar estafar
timo estafa
tina talla
tinte tinguidura
tiovivo carrusel
tiza xiz
tizar atizar
toca touca
tocado para o pelo toucado
tocador moble toucador
toisón vélaro
tomillo tomiño
tonto -ta parvo -va
tornillo parafuso
torrón terrón
tortícolis cabaleiro
traducción tradución
traductor -ra tradutor -ra
tragaluz bufarda
traición traizón
tramoia tremoia
trance transo
transducción transdución
transductor transdutor
transtornar trastornar
transtorno trastorno
trébol trevo
trineo zorra
trino trilo
triple triplo-pla
trisquel tríscele
triunviro triúnviro
trizar trinzar
trogallo torgallo
troquel cuño
troquisco trocisco
troxo -xa feble trocho -cha
troxo talo trocho
trozo anaco
truhán -na truán, truá
tupé topete
turcomano -na turcomán -má
turno quenda, vez
turón tourón
turreiro -ra torreiro -ra
tutear atuar

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

U[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
ubicación situación, colocación
ubicar situar, colocar
ufanar oufanar
ufano -na oufano -na
ungüis ungüe
uniformizar uniformar
urizo orizo
usufructo usufruto
usufructuar usufrutuar
usufructuario -ria usufrutuario -ria

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

V[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta
vacío -a baleiro -ra
vacuna vacina
vagar, de devagar
valeroso -sa valoroso -sa
valona valón, valoa
varón do sexo masculino home
vascona vascón, vascoa
vasoconstricción vasoconstrición
vasoconstrictor -ra vasoconstritor
vela de cera candea
veleta catavento
velro vérrago
vencello ave cirrio
verlo porco vérrago
verlo -la vélaro
ventanilla portela, portelo
ventisca cifra
vereda verea
veriño -ña branco, muíño albeiro -ra
vertedeira veso
verxa enreixado
vestuario vestiario
viaducto viaduto
vicaría vigairía
vicerrector -ra vicerreitor -ra
vicerrectorado vicerreitorado
vicerrectoría vicerreitoría

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

X[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Y[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Z[edit]

Forma errónea Notas Forma correcta

Ir a: A·Ak - Al·An - Añ·AzB ·Bi - Bl·BuC ·Can - Cañ·Cer - Ces·Coi - Col·Cont - Conv·Cuc - Cui·CuxD ·Di - Do·DuE ·End - Ene·Esc - Ese·ExF · Fl - Fg·FuG .GyH .HuI ·IzJKLMNOPQRSTUVWXYZ